Utenti collegati: 10 
 
it.fan.marco-ditri
Nel nome del grande Marco d'Itri

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: Sami Alzubyr  Mostra tutti i messaggi di Sami Alzubyr
Titolo: =?UTF-8?B?2YrYs9ixINmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDYqA==?= =?UTF-8?B?2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINiq?= =?UTF-8?B?2YLYr9mK2YUg
Newsgroup: it.fan.marco-ditri
Data: 06/12/2017
Ora: 10:36:37
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> IArYqNin2YTYqti52KfZiNmGINmF2Lkg2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmKINmE2YXY<br /> pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix<br /> 2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmECtiq2LfZiNmK2LEg<br /> 2YbYuNmFINmF2LnZhNmI2YXYp9iqINi02KbZiNmGINin2YTZhdmI2LjZgdmK2YYg2KjYp9iz2KrY<br /> rtiv2KfZhSDYp9mE2K3Yp9iz2Kgg2KfZhNii2YTZiiAK2KfZhNi02KfYsdmC2Kkg4oCTINin2YTY<br /> pdmF2KfYsdin2Kog2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2KfZhNmF2KrYrdiv2KkgCtiu2YTYp9mEINin2YTZ<br /> gdiq2LHYqSDZhdmGIDQg2KfZhNmJIDgg2YHYqNix2KfZitixIDIwMTgg2YUK2YrZh9iv2YEg2KfZ<br /> hNmJOgrYp9mE2KrYudix2YEg2KjYp9mE2YXYrNin2YTYp9iqINin2YTYqtmKINmK2YXZg9mGINmB<br /> 2YrZh9inINmE2YbYuNmFINmF2LnZhNmI2YXYp9iqINi02KbZiNmGINin2YTZhdmI2LjZgdmK2YYg<br /> 2LnZhNmJINin2YTYrdin2LPYqCDYp9mE2KLZhNmKINij2YYg2KrZg9mI2YYg2LnYp9mF2YTYp9mL<br /> INmF2YYg2LnZiNin2YXZhCDYp9mE2YbYrNin2K0g2YHZiiDZhdik2LPYs9in2KrZh9mFLgrZg9mK<br /> 2YHZitipINin2YTYqti62YTYqCDYudmE2Ykg2YXYtNmD2YTYp9iqINin2YTYqNiv2KEg2YHZiiDY<br /> qti32KjZitmCINmG2LjZhSDZhdi52YTZiNmF2KfYqiDYtNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmG<br /> INi52YTZiSDYp9mE2K3Yp9iz2Kgg2KfZhNii2YTZiiDZgdmKINin2YTZhdik2LPYs9in2KouCtmD<br /> 2YrZgdmK2Kkg2KrYsNmE2YrZhCDYp9mE2LnZgtio2KfYqiDYp9mE2KrZiiDYqti52LHZgtmEINiv<br /> 2YXYrCDZhti42KfZhSDYp9mE2K3Yp9iz2Kgg2KfZhNii2YTZiiDZgdmKINio2YrYptipINin2YTY<br /> udmF2YQuCuKAognYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDYpdmF2YPYp9mG2YrYp9iqINin2YTYrdin2LPYqCDY<br /> p9mE2KLZhNmKINmB2Yog2YXYrNin2YQg2LTYptmI2YYg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhi4K4oCiCdil<br /> 2LnYr9in2K8g2YLZiNin2LnYryDYqNmK2KfZhtin2Kog2LTYptmI2YYg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZ<br /> hi4K4oCiCdiq2LXZhdmK2YUg2YjYpdi12K/Yp9ixINiq2YLYp9ix2YrYsSDYtNim2YjZhiDYp9mE<br /> 2YXZiNi42YHZitmGINio2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KfZhNit2KfYs9ioINin2YTYotmE2YouCuKA<br /> ognYo9ix2LTZgdipINio2YrYp9mG2KfYqiDYtNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGINil2YTZ<br /> g9iq2LHZiNmG2YrYp9mLLgrZhdiz2KrZh9iv2YHZitmGINmB2Yog2LDZhNmDOiAK2YXYr9mK2LHZ<br /> iCDZiNix2KTYs9in2KEg2KPZgtiz2KfZhSDYpdiv2KfYsdin2Kog2LTYptmI2YYg2KfZhNmF2YjY<br /> uNmB2YrZhiDZiNin2YTZhdix2LTYrdmI2YYg2YTYtNi62YQg2KrZhNmDINin2YTZiNi42KfYptmB<br /> LgrZiNio2YfYsNmHINin2YTZhdmG2KfYs9io2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZ<br /> hNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmI2KrYudmF2YrZhSDYrti32KfYqNmG2Kcg2LnZhNmJINin2YTZhdmH<br /> 2KrZhdmK2YYg2KjZhdmI2LbZiNi5INin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbYpyDY<br /> qNmF2YYg2KrZgtiq2LHYrdmI2YYg2KrZiNis2YrZhyDYp9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFLgoKCtmE<br /> 2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2KoK2YjYrdiv2Kkg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg<br /> 2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQK2KMvINmH2YjZitiv2Kcg2KjZ<br /> iNit2YTZitmC2YcK2KzZiNin2YQv2YjYp9iq2LMg2KfYqDogMDAyMDEwMjM5OTA5MDEK2YfYp9iq<br /> 2YEgMDAyMDIzNzgwMDU4MyAtMDAyMDIzNzgwMDY5MwrZgdin2YPYsyAwMDIwMjM3ODAwNTczIC0w<br /> MDIwMjM1ODY2MzIzCkhyaG93aWRhQGdtYWlsLmNvbQrYp9mE2YXZiNmC2Lkg2KfZhNil2YTZg9iq<br /> 2LHZiNmG2Yo6IHd3dy5BaGFkSHIub3JnCgo=  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links