Utenti collegati: 17 
 
it.cultura.ateismo
Dedicato a chi non ci crede

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: سمر صبرى  Mostra tutti i messaggi di سمر صبرى
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSAg2KfZhNiq2YXZitiyINmB2Yog?= =?UTF-8?B?2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjYqNmG2KfYoSDYtNio2YPYqSDYp9iq2LXYp9mE?= =?UTF-8?B?2KfYqiDZgdi52KfZ
Newsgroup: it.cultura.ateismo
Data: 18/02/2018
Ora: 11:10:36
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KfYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Yog2YTZhdik<br /> 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTY<br /> qtiv2LHZitio2YrYqSAK2KfZhNiq2YXZitiyINmB2Yog2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnY<br /> p9mF2Kkg2YjYqNmG2KfYoSDYtNio2YPYqSDYp9iq2LXYp9mE2KfYqiDZgdi52KfZhNipCtin2YTZ<br /> gtin2YfYsdipIOKAk9il2LPYt9mG2KjZiNmEINmAINiv2KjZigrYrtmE2KfZhCDYp9mE2YHYqtix<br /> 2Kkg2YXZhiAxOToxNSDYp9io2LHZitmEIDIwMTgg2YUK2KjZh9iv2YE6IAog2YXYudix2YHYqSDY<br /> p9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2KfZhNij2LPYp9iz2YrYqSDYp9mE2YXYqti52YTZgtipINio2LfY<br /> qNmK2LnYqSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqdiMINiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNij<br /> 2K/Yp9ihINmI2YXZhdin2LHYs9ipINij2YbYtNi32Kkg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnY<br /> p9mF2Kkg2KfZhNmF2K7YqtmE2YHYqdiMINiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE<br /> 2KfYqNiq2YPYp9ix2YrYqSDYp9mE2KXYqNiv2KfYudmK2Kkg2YTYo9mG2LTYt9ipINin2YTYudmE<br /> 2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdip2Jsg2YPYp9mGINin2YbYudmC2KfYryDZh9iw2Kcg2KfZhNio<br /> 2LHZhtin2YXYrCDZiNin2YTYsNmKINmK2LnYsdi2INmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KXYt9in2LHZhyDY<br /> p9mE2LnYp9mFINil2YTZiTog2YXZgdmH2YjZhSDZiNi42YrZgdipINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog<br /> 2KfZhNi52KfZhdipINmI2K/ZiNix2YfYpyDZgdmKINiq2K3ZgtmK2YIg2KPZh9iv2KfZgSDYp9mE<br /> 2YXZhti42YXYqdiMINin2YTZiNi22Lkg2KfZhNiq2YbYuNmK2YXZiiDZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZ<br /> hNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KnYjCDYqtiu2LfZiti3INmG2LTYp9i3INin2YTYudmE<br /> 2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINio2YHZg9ixINin2KjYqtmD2KfYsdmK2Iwg2KrZhtmF2YrY<br /> qSDZhdmH2KfYsdin2Kog2LHYrNmEINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmB2Yog<br /> 2KrYrdmC2YrZgiDYp9mE2KfYqti12KfZhNin2Kog2KfZhNmB2LnYp9mE2KnYjCDZhdmH2KfYsdin<br /> 2Kog2KfZhNiq2LnYp9mF2YQg2YXYuSDYp9mE2KLYrtix2YrZhiDZiNin2YTYp9iq2LXYp9mE2KfY<br /> qiDYp9mE2KrYqNin2K/ZhNmK2KnYjCDYp9mE2LHYo9mKINin2YTYudin2YUg2YjZhdmB2YfZiNmF<br /> 2YfYjCDZhtmF2KfYsNisINmI2KPZhtmF2KfYtyDYp9mE2LnZhdmE2KfYoSDZiNin2YTYrNmF2KfZ<br /> h9mK2LEg2YjZhdi12YHZiNmB2Kkg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2LnZhdmE2KfYodiMINin2YTYqti5<br /> 2LHZgSDYudmE2Yog2KfZhNiz2YTZiNmDINin2YTYpdmG2LPYp9mG2Yog2YjYr9mI2KfZgdi5INmI<br /> 2KfYqtis2KfZh9in2Kog2KfZhNio2LTYsdiMINmF2YfYp9ix2KfYqiDYrdmEINin2YTZhdi02YPZ<br /> hNin2Kog2YTZhNi52KfZhdmE2YrZhiDZiNin2YTYudmF2YTYp9ihLgrZhdiz2KrZh9iv2YHZitmG<br /> INmB2Yog2LDZhNmDOgog2KfZhNmF2K/Zitix2YrZhiDZiNin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2YHZiiDY<br /> pdiv2KfYsdin2Kog2YjYo9mC2LPYp9mFINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI<br /> 2KfZhNil2LnZhNin2YUg2YjYp9mE2YLZitin2K/Yp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YHZiiDY<br /> p9mE2YjYstin2LHYp9iqINmI2KfZhNmH2YrYptin2Kog2YjYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iqLgrZiNin<br /> 2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YrYs9ix2YfYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LPY<br /> p9mH2YXYqSDZiNin2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YHZiiDYo9i52YXYp9mEINin2YTZgdin2LnZhNmK<br /> 2KfYqiDZhdmGINiu2YTYp9mEINiq2KzYsdio2Kkg2YXZhdmK2LLYqSDYo9mIINio2KfZhNit2LbZ<br /> iNixINmI2KfZhNmF2YbYp9mC2LTYqdiMINmD2LDZhNmDINiq2LHYtNmK2K0g2YXZhiDYqtix2YjZ<br /> hiDZhdmGINmD2YjYp9iv2LEg2YXYpNiz2LPYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZgtix2Kkg2YjYqtmF2YbY<br /> rSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmF2YLYudiv2Kcg2K7Yp9mF2LMg2YXYrNin2YbY<br /> pyDZgdmKINit2KfZhCDYqtix2LTZititINiz2YrYp9iv2KrZg9mFINij2LHYqNi5INin2YHYsdin<br /> 2K8g2YXZhiDZhdik2LPYs9iq2YPZhSDYp9mE2YXZiNmC2LHYqS4K2KrYo9mD2YrYryDYp9mE2YXY<br /> tNin2LHZg9ipCtmK2KrZhSDYpdix2LPYp9mEINiu2LfYp9ioINin2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2KfZ<br /> hNix2LPZhdmKINin2Ygg2KrYudio2KbYqSDYp9mE2YbZhdmI2LDYrCDYp9mE2YXYsdmB2YIg2YXZ<br /> iNi22K0g2KjZhyDYo9iz2YXYp9ihINin2YTZhdix2LTYrdmK2YYg4oCTINmF2YbYp9i12KjZh9mF<br /> INin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkgLdin2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2Lcg4oCTINi32LHZitmC2Kkg2LPY<br /> r9in2K8g2LHYs9mI2YUg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSAo2YPYp9i0INin2YjZhCDYo9mK2KfZhSDY<br /> p9mE2KrYr9ix2YrYqCDYp9mIINio2KrYrdmI2YrZhCDYqNmG2YPZiiDZgtio2YQg2KjYr9ihINin<br /> 2YTZhti02KfYtykg2YjYtdmI2LHYqSDZhdmGINiq2LDZg9ix2Kkg2KfZhNi32YrYsdin2YYgCti5<br /> 2YTZiSDZgdin2YPYsyDYsdmC2YUgMDAyMDIzNzgwMDU3MyDYp9mIMDAyMDIzNTg2NjMyMwog2KfZ<br /> iNi52YTZiiDYrNmI2KfZhC/ZiNin2KrYsyDYp9ioOiAwMDIwMTAyMzk5MDkwMQpIcmhvd2lkYUBn<br /> bWFpbC5jb20K2KfZhNmF2YjZgti5INin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKOiB3d3cuQWhhZEhyLm9y<br /> ZwoKCgoKCgo=  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links