Utenti collegati: 3 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: بهاء محمد  Mostra tutti i messaggi di بهاء محمد
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNmA2YDZhdmA2YDYpNiq2YDZgNmA2YDZgNmA2YXYsSDYp9mE2YDZgNmA2LnYsdio?= =?UTF-8?B?2Yog2KfZhNiu2YDZgNmA2YDZgNin2YXZgNmA2LMgICjYqtmA2YDZgNmA2YDZg9mG2YjZhNmI2KzZitin?= =?UTF-8?B?INil2K/Yp9ix2Kkg
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 13/02/2018
Ora: 10:29:32
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> CiAK2KrZgNmA2LnZgNmA2YDZgtmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNivINio2KfZhNiq2LnY<br /> p9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KfYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Yog2YTZhdik2LPYs9in2Kog2KfZ<br /> hNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2YjZhdix2YPYsiDYp9mE2KrZgtin2YbYqSDZhNmE<br /> 2KrYr9ix2YrYqCDZiNin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipIArYp9mE2YDZgNmF2YDZ<br /> gNik2KrZgNmA2YDZgNmA2YDZhdixINin2YTZgNmA2YDYudix2KjZiiDYp9mE2K7ZgNmA2YDZgNmA<br /> 2KfZhdmA2YDYswoo2KrZgNmA2YDZgNmA2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYpdiv2KfYsdipINin2YTY<br /> qNmE2K/ZitmA2YDZgNmA2KfYqikK2KfZhNmF2K/ZhiDYp9mE2LDZg9mK2KkgU21hcnQgQ2l0aWVz<br /> CtmF2YLYsSDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivOiDYqNmI2LHYqtiz2YjYr9in2YYg4oCTINis2YXZh9mI<br /> 2LHZitipINin2YTYs9mI2K/Yp9mGICAgICDZhdiv2Kkg2KfZhNin2YbYudmC2KfYrzog2YXZhiA4<br /> INin2YTZiSAxMSDYp9io2LHZitmEIDIwMTjZhQogCtmF2YDZgNmA2YDZgtiv2YXZgNmA2YDZgNmA<br /> 2YDZgNipICAg2YrYudiq2YXYryDYqNmG2KfYoSDZhdiz2KrZgtio2YQg2KfZhNiv2YjZhCDYp9mE<br /> 2KfZhiDYudmE2Ykg2KfZhdix2YrZhiDZitiq2LnZhNmC2KfZhiDYqNin2YTYp9iz2KrYrtiv2KfZ<br /> hSDYp9mE2LDZg9mKINmE2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDYqNis<br /> 2KfZhtioINin2YTYrdmB2KfYuCDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNi32KjZiti52YrY<br /> qSDZiNio2KfZhNiq2KfZhNmKINi22YXYp9mGINis2YjYr9mHINin2YTYqNmK2KbYqSDZiNiq2K3Y<br /> s9mK2YYg2KfZgtiq2LXYp9ivINin2YTYr9mI2YTYqSDYqNi02YPZhCDZhdiz2KrZhdixINmI2YTY<br /> pyDZitmF2YPZhiDZhNiw2YTZgyDYo9mGINmK2KrZhSDYp9mE2Kcg2YXZhiDYrtmE2KfZhCDZhdi0<br /> 2KfYsdmD2Ycg2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiDZiNin2YTYrNin2YXYudin2Kog2KfZhNiq2YPZhtmI<br /> 2YTZiNis2YrYqSDZiNin2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqSDYp9mE2YXZhtmB<br /> 2KrYrdipLgrZhNiq2K3ZgtmK2YIg2YfYsNmHINin2YTYo9mH2K/Yp9mBINiq2LPYudmJINi52K/Z<br /> itivINmF2YYg2KfZhNiv2YjZhCDZgdmKINij2YjYsdmI2KjYpyDZiNin2LPZitinINin2YTZiSDZ<br /> hdinINmK2LnYsdmBINio2KfZhNmF2K/ZhiDYp9mE2LDZg9mK2KkgKHNtYXJ0IGNpdGllcykg2YjY<br /> qNio2LPYp9i32Ycg2YrZhdmD2YYg2KfZhNmC2YjZhCDYqNij2YYg2KfZhNmF2K/ZhiDYp9mE2LDZ<br /> g9mK2Kkg2KPZiiDYqti52KjZitixINi52YYg2KrZgdi52YrZhCDYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNiq<br /> 2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2LPYqtiv2KfZhdipINin2YTZiSDYrNin2YbYqCDYp9mE2KfYs9iq2K7Y<br /> r9in2YUg2KfZhNmF2YPYq9mBINmE2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfY<br /> qiDYqNmH2K/ZgSDYrtmE2YIg2KfZgtiq2LXYp9ivINis2YrYryDZiNio2YrYptipINiw2YPZitmH<br /> INmI2LnZhNin2YLYp9iqINin2KzYqtmF2KfYudmK2Ycg2KPZg9ir2LEg2KfYsdiq2KjYp9i32Kcg<br /> 2YjYo9mK2LbYpyDYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDYrNmK2K8g2YTZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNi32KjZ<br /> iti52YrYqdibINmI2KjZhtin2KEg2KjZhtmK2Ycg2KfYs9in2LPZitmHINmE2Kcg2YrYqtmFINil<br /> 2YfYr9in2LHZh9inINmI2YrYs9iq2YHYp9ivINmF2YbZh9inINio2LTZg9mEINiv2KfYptmFINmB<br /> 2Yog2LnZhdmE2YrZhyDYp9mE2KrZhtmF2YrYqdibINio2K3ZitirINmE2Kcg2YrYqtmFINin2YfY<br /> r9in2LEg2YjZgtiqINij2Ygg2KzZh9ivINij2Ygg2YXZiNin2LHYryDYqtit2Kog2KPZiiDYtNmD<br /> 2YQg2YXZhiDYp9mE2KfYtNmD2KfZhArZiNmE2LnZhCDZhdmGINmG2KfZgdmE2Kkg2KfZhNmC2YjZ<br /> hCDYpdmGINin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin2YTYo9mI2LHZiNio2Yog2YrYs9i52Ykg2YTYqNmG2KfY<br /> oSDYs9io2LnZiNmGINmF2K/ZitmG2Ycg2LDZg9mK2Ycg2KfYudiq2KjYp9ix2Kcg2YXZhiDYudin<br /> 2YUgMjAwNyDYqNis2KfZhtioINmF2LTYsdmI2LnYp9iqINmF2KrZhtin2KvYsdipINmB2Yog2YPZ<br /> iNix2YrYpyDZiNin2YTYp9mF2KfYsdin2Kog2KfZhNmF2KrYrdiv2Kkg2YjYqNix2YrYt9in2YbZ<br /> itinINmI2KfZhdix2YrZg9in2Jsg2YjYudmE2Ykg2LDZhNmDINmK2YXZg9mGINmE2YTZhdik2KrZ<br /> hdixINij2YYg2YrZgtiv2YUg2LXZiNix2Ycg2KfZhNmF2K/ZhiDYp9mE2LDZg9mK2Kkg2YHZiiDY<br /> p9mE2LnYp9mE2YUg2K7ZhNin2YQg2KfZhNiz2YbZiNin2Kog2KfZhNi52LTYsdmK2YYg2KfZhNmC<br /> 2KfYr9mF2Kkg2YjYqtmC2K/ZitmFINin2YTYudiv2YrYryDZhdmGINin2YTYs9mK2YbYp9ix2YrZ<br /> iNmH2KfYqiDYp9mE2YXYqti52YTZgtipINio2LDZhNmDLgrZg9mF2Kcg2YrZh9iv2YEg2KfZhNmF<br /> 2KTYqtmF2LEg2KXZhNmJINin2YTYqti52LHZgSDYudmE2YkuCu+DvCAgICAg2KfZhNiq2LnYsdmB<br /> INi52YTZiSDYt9io2YrYudipINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdiz2KrYr9in2YXYqSDZgdmK<br /> INin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2YXYrdmE2YrYp9iqINmI2KfZhNi52YTYp9mC2Kkg2YXY<br /> uSDYp9mE2KzYp9mF2LnYp9iqINin2YTYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2KkK74O8ICAgICDZhdmB2KfZ<br /> h9mK2YUg2KfZhNmF2K/ZhiDYp9mE2LDZg9mK2Kkg2YjYudmE2KfZgtiq2YfYpyDYqNin2YTYqtmG<br /> 2YXZitipINin2YTZhdiz2KrYr9in2YXYqS4K74O8ICAgICDYp9mE2KrYudix2YEg2LnZhNmJINmF<br /> 2LTYsdmI2LnYp9iqINin2YTZhdiv2YYg2KfZhNiw2YPZitipINmB2Yog2KfZhNi52KfZhNmFLgrv<br /> g7wgICAgINin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg2K/ZiNixINin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YHZiiDY<br /> tdmG2KfYudipINin2YTZhdiz2KrZgtio2YQg2KfZhNin2KzYqtmF2KfYudmKINmI2KfZhNio2YrY<br /> ptmKINmE2YTYr9mI2YTYqS4K74O8ICAgICDZhdmG2KfZgti02Kkg2K/ZiNixINin2YTYqNmE2K/Z<br /> itin2Kog2YHZiiDYqNmG2KfYoSDYp9mE2YXYr9mGINin2YTYsNmD2YrYqSDZiNin2YTYqNmG2YrY<br /> qSDYp9mE2KPYs9in2LPZitipINin2YTZhdir2KfZhNmK2KkuCtmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZ<br /> iiDYsNmE2YMK74OYICAgICDZgtmK2KfYr9in2Kog2YXYrNin2YTYsyDYp9mE2YjYstix2KfYoSDZ<br /> iNin2YTZhdiz2KbZiNmE2YrZhiDYudmGINix2LPZhSDYp9mE2LPZitin2LPYp9iqINin2YTYrdmD<br /> 2YjZhdmK2KkuCu+DmCAgICAg2YLZitin2K/Yp9iqINmI2LLYsdin2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg<br /> 2KfZhNmF2K3ZhNmK2Kkg2YjYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqINmI2KfZhNmI2YTYp9mK2KfYqiDZiNin<br /> 2YTZhdit2KfZgdi42KfYqi4K74OYICAgICDYp9mE2YfZitim2KfYqiDZiNin2YTYpdiv2KfYsdin<br /> 2Kog2KfZhNmC2YrYp9iv2YrYqSDZgdmKINin2YTZiNiy2LHYp9iqINin2YTZhdi02LHZgdipINi5<br /> 2YTZiSDZhdik2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2K3ZhNmK2Kkg2YjYp9mE2KjZ<br /> hNiv2YrYp9iqLgrvg5ggICAgINin2YTYudin2YXZhNmI2YYg2YHZiiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDY<br /> p9mE2YXYrdmE2YrYqSDZiNin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2YXYrdin2YHYuNin2Kog2YjY<br /> p9mE2YjZhNin2YrYp9iqLgrvg5ggICAgINmF2YXYq9mE2YrZhiDYudmGINmF2KTYs9iz2KfYqiDY<br /> p9mE2YXYrNiq2YXYuSDYp9mE2YXYr9mG2Yog2KfZhNmF2LnZhtmK2YrZhiDYqNij2K/Yp9ihINin<br /> 2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2YXYrdmE2YrYp9iqLgrvg5ggICAgINij2LnYttin2KEg2YfZ<br /> itim2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2LMg2YHZiiDYp9mE2KzYp9mF2LnYp9iqINmI2KfZhNmF2LnYp9mH<br /> 2K8g2KfZhNi52YTZitinINmI2LfZhNio2Kkg2KfZhNiv2LHYp9iz2KfYqiDYp9mE2LnZhNmK2Kcg<br /> 2LDZiNmKINin2YTYudmE2KfZgtipINio2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2K3ZhNmK2KkuCtij<br /> 2YjYsdin2YIg2KfZhNmF2YDZgNmA2YDYpNiq2YXZgNmA2YDZgNixCtmK2KrZhSDYp9iz2KrZgtio<br /> 2KfZhCDYp9mE2KjYrdmI2Ksg2YjZitiq2YUg2KrYrdmD2YrZhdmH2Kcg2YXZhiDZgtmQ2KjZhCDY<br /> p9mE2YTYrNmG2Kkg2KfZhNi52YTZhdmK2Kkg2YTZhNmF2KTYqtmF2LEg2YjYqNi52K8g2KXYrNin<br /> 2LLYqtmH2Kcg2KrZj9i22YXZhiDYqNin2YTYrdmC2YrYqNipINin2YTYudmE2YXZitipINmE2YTZ<br /> hdik2KrZhdix2Iwg2LnZhNmJINij2YYg2KrYsdin2LnZiSDZgdmK2YfYpyDYp9mE2YXYudin2YrZ<br /> itixINin2YTYudmE2YXZitipINmI2KfZhNmF2YbZh9is2YrYqSDZgdmKINmD2KrYp9io2Kkg2KfZ<br /> hNio2K3ZiNirINmI2YLYp9im2YXYqSDYp9mE2YXYsdin2KzYuSDYqNmH2KfYjCDZg9mF2Kcg2LPZ<br /> itiz2YXYrSDZhNij2LXYrdin2Kgg2KjYudi2INmH2LDZhyDYp9mE2KPZiNix2KfZgiDYqNi22YXZ<br /> h9inINil2YTZiSDZgdi52KfZhNmK2KfYqiDZiNis2YTYs9in2Kog2KfZhNmF2KTYqtmF2LHYjCDY<br /> udmE2YXYpyDYqNij2YYg2YPZhCDZiNix2YLYqSDYs9mK2KrZhSDZgtio2YjZhNmH2Kcg2LPZitiq<br /> 2YUg2K7YtdmFIDI1JSDZhdmGINmC2YrZhdipINit2LbZiNixINin2YTZhdik2KrZhdixLgrZiNio<br /> 2YfYsNmHINin2YTZhdmG2KfYs9io2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXY<br /> tNin2LHZg9ipINmI2KrYudmF2YrZhSDYrti32KfYqNmG2Kcg2LnZhNmJINin2YTZhdmH2KrZhdmK<br /> 2YYg2KjZhdmI2LbZiNi5INin2YTZhdik2KrZhdixINmI2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmGINiq<br /> 2YLYqtix2K3ZiNmGINiq2YjYrNmK2Ycg2KfZhNiv2LnZiNipINmE2YfZhSDYudmE2YXYpyDYqNil<br /> 2YYg2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyAxMDAwINiv2YjZhNin2LEuINij2YXYsdmK2YPZ<br /> iiDZhNmE2YHYsdivLgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZg9mG<br /> 2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5INmG2KfYptioINmF2K/ZitixINin2YTYqtiv2LHZitio<br /> CtijIC8g2LPYp9ix2Kkg2LnYqNivINin2YTYrNmI2KfYrwrYrNmI2KfZhDogMDAyMDExMTI2OTQ2<br /> MDgK2YfYp9iq2YE6IDAwMjAyMzc4MDA2OTMg4oCTIDAwMjAyMzc4MDA1ODMK2YHYp9mD2LM6IDAw<br /> MjAyMzc4MDA1NzMg4oCTIDAwMjAyMzU4NjYzMjMKU2FyYUd3YWRpQEdtYWlsLkNvbQogCtin2YTY<br /> rti32Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjYqSDZhNmE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG<br /> 2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkgKNmI2K3Yr9ipINin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE<br /> 2YXZh9mG2Yog2KfZhNmF2LnYqtmF2K8pINmE2LnYp9mFIDIwMTgK2YjZhtix2YHZgiDZhNmD2YUg<br /> 2KfZhNiu2LfYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YTYudin2YUgMjAxONmFINmI2KfZhNiq2Yog<br /> 2KrYtNiq2YXZhCDYudmE2Ykg2KjYsdin2YXYrCDZhdiq2K7Ytdi12Kkg2YHZiiDZhdis2KfZhNin<br /> 2Kog2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqtiMINmI2KfZhNiq2YbZhdmK<br /> 2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqdiMINmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2KrYs9mI2YrZgiDZiNin2YTY<br /> qNmK2LnYjCDZiNin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdin2YTZitip2Iwg2YjYp9mE2LnZhNin2YLY<br /> p9iqINin2YTYudin2YXYqdiMINmI2KfZhNmC2KfZhtmI2YbYjCDZiNin2YTZhdiu2KfYstmGINmI<br /> 2KfZhNmF2LTYqtix2YrYp9iqLiDZiNiw2YTZgyDZhdmGINiu2YTYp9mEINin2YTYudiv2YrYryDZ<br /> hdmGINin2YTZiNit2K/Yp9iqINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSAo2YjYrdiv2Kkg2KfZhNmF2KfY<br /> rNiz2KrZitixINmI2YjYrdiv2Kkg2KfZhNi02YfYp9iv2KfYqiDYp9mE2YXYqtiu2LXYtdipKSDY<br /> p9mE2KrZiiDZitmF2YbYrSDZgdmK2YfYpyDYp9mE2K/Yp9ix2LMg2LTZh9in2K/YqSDZhdmGINis<br /> 2KfZhdi52Kkg2YXZitiy2YjYsdmKINin2YTYp9mF2LHZitmD2YrYqQrZg9mF2Kcg2KrYr9i52YUg<br /> 2KfZhNiv2KfYsSDZiNit2K/ZhyDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZ<br /> hdi12LrYsdipINioIDEzINi02YfYp9iv2Kkg2YXYudiq2YXYr9mHINmF2YYg2KzYp9mF2LnZhyDZ<br /> hdmK2LLZiNix2YogVVNBINiu2YTYp9mEIDEwINij2YrYp9mFINmD2YHYqtix2Ycg2KrYr9ix2YrY<br /> qNmK2Ycg2YHZiiDZhdis2KfZhNin2Kog2KfZhNiq2LnZhNmK2YUg2YjYp9mE2KrYrti32YrYtyDY<br /> p9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmKINmI2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KfYudmF2KfZhCDZiNin2YTZ<br /> hdiz2KrYtNmB2YrYp9iqINmI2KfZhNix2LnYp9mK2Kkg2KfZhNi12K3ZitipINmI2KfZhNmG2YHY<br /> tyDZiNin2YTYutin2LIg2YjZhdiu2KrZhNmBINin2YTZhdis2KfZhNin2Kog2KfZhNiu2K/ZhdmK<br /> 2Kkg2YjZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNiq2YHYp9i12YrZhCDYp9mE2YXZgdi12YTYqSDZhtix<br /> 2YHZgiDZhNmD2YUg2K7Yt9mHINin2YTZiNit2K/Yp9iqIDIwMTgK2YHYudin2YTZitin2Kog2KfZ<br /> hNmF2KfYrNiz2KrZitixINi02YfYsSDZhdin2LHYsyDZiNin2KjYsdmK2YQg2YjZhdin2YrZiDIw<br /> MTjZhQrYp9mE2KfYudiq2YXYp9ivOiDZhdi52YfYryDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in<br /> 2LHZitipIC3Zg9mE2YrYqSDYpdiv2KfYsdipINin2YTYo9i52YXYp9mEIArYrNin2YXYudipINmF<br /> 2YrYstmI2LHZigrYudmG2YjYp9mGINin2YTZhdik2KrZhdixCdmF2YYJ2KfZhNmJCdmE2YTYqtiz<br /> 2KzZitmECtin2YTZhdik2KrZhdixINin2YTYudix2KjZiiDYp9mE2K7Yp9mF2LMg2KrZg9mG2YjZ<br /> hNmI2KzZitinINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiDigJMg2KfZhNmF2K/ZhiDYp9mE<br /> 2LDZg9mK2Kkg4oCTIHNtYXJ0IGNpdGllcwogCTgg2KfYqNix2YrZhAkxMSDYp9io2LHZitmECSDY<br /> p9i22LrYtyDZh9mG2KcKCtmE2YTYqtiz2KzZitmEINin2YTYsdis2Kcg2KEg2LbYuti3INi52YTZ<br /> iSDYudmG2YjYp9mGINin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsQnZhdmGCdin2YTZiQnYp9mE2YXZg9in2YYK<br /> 2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2K/Ysdiz2YrYqQo0CTE1INmF2KfY<br /> sdizCdin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYp9iz2LfZhtio2YjZhCDigJMg2YXYp9mE2YrYstmK2KcK<br /> 2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiv2YjYp9im2YrYqQoxMQkyMiDZhdin<br /> 2LHYswnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KfYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitin<br /> CtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YoKMTgJ<br /> Mjkg2YXYp9ix2LMJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINin2LPYt9mG2KjZiNmEIOKAkyDZhdin2YTZ<br /> itiy2YrYpwrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYrNmI2K/YqSDYp9mE2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI<br /> 2YXZitipCjEJMTIg2KfYqNix2YrZhAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KfYs9i32YbYqNmI2YQg<br /> 4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTYp9iv2KfYsdipINin2YTZhdin<br /> 2YTZitipCjgJMTkg2KfYqNix2YrZhAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KfYs9i32YbYqNmI2YQg<br /> 4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi52YTYp9mC<br /> 2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkKMTUJMjYg2KfYqNix2YrZhAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KfY<br /> s9i32YbYqNmI2YQg4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix2Kkg<br /> 2KfZhNin2LnZhdin2YQKMjkJOCDZhdin2YrZiAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KfYs9i32YbY<br /> qNmI2YQg4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi0<br /> 2KTZiNmGINin2YTZgtin2YbZiNmG2YrYqQoyOQk4INmF2KfZitmICdin2YTZgtin2YfYsdipIOKA<br /> kyDYp9iz2LfZhtio2YjZhCDigJMg2YXYp9mE2YrYstmK2KcKCgo=  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links