Utenti collegati: 32 
 
it.fan.marco-ditri
Nel nome del grande Marco d'Itri

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: Sami Alzubyr  Mostra tutti i messaggi di Sami Alzubyr
Titolo: =?UTF-8?B?2K/YqNmE2YjZhSDZhdiv2YrYsSDYqtmG2YHZitiw2Yog2YXYudiq2YXYr9mHINiu2YTYpw==?= =?UTF-8?B?2YQg2KfZhNmB2KrYsdipINmF2YYgMTIg2KfZhNmJIDE2INmG2YjZgdmF2KjYsSAyMDE32YUgINio2Kw=?= =?UTF-8?B?2YXZh9mI2LHZ
Newsgroup: it.fan.marco-ditri
Data: 03/10/2017
Ora: 11:15:19
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSAK2KfZhNil2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmKINmE2YXY<br /> pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtiq2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZ<br /> gNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2LnZgtivIArYr9io<br /> 2YTZiNmFINmF2K/ZitixINiq2YbZgdmK2LDZiiDZhdi52KrZhdiv2YcK2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB<br /> 2KrYsdipINmF2YYgMTIg2KfZhNmJIDE2INmG2YjZgdmF2KjYsSAyMDE32YUgCtio2KzZhdmH2YjY<br /> sdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix2KjZitipIC4uLiDYp9mE2YLYp9mH2LHYqSAKCtij2YfYr9in<br /> 2YEg2KfZhNiv2KjZhNmI2YUgOiAK2YHZiiDZhtmH2KfZitipINin2YTYr9io2YTZiNmFINiz2YrZ<br /> g9mI2YYg2KfZhNmF2LTYp9ix2YMg2YLYp9iv2LHYp9mLINi52YTZiSA6IAoxLgnYp9mE2KrZhdmK<br /> 2YrYsiDYqNmK2YYg2YXZgdmH2YjZhSDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrY<br /> rNmK2Kkg2Ygg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZitipINmIINin2YTYqtmF2YrZ<br /> itiyINio2YrZhiDYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmKINmIINin2YTY<br /> qtiu2LfZiti3INin2YTYqtmG2YHZitiw2YoKMi4J2KfZhNiq2YXZitmK2LIg2KjZitmGINmF2YHY<br /> p9mH2YrZhSDZiCDYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNi52YXZhCDYp9mE2KXYr9in2LHZiiDZiCDYp9mE<br /> 2LnZhdmEINin2YTYqtmG2YHZitiw2Yog2Ygg2KfZhNi52YXZhCDYp9mE2YHZhtmKLgozLgnYqtit<br /> 2YTZitmEINin2YTYqNmK2KbYqSDYp9mE2K/Yp9iu2YTZitipINmIINin2YTYqNmK2KbYqSDYp9mE<br /> 2K7Yp9ix2KzZitipINmIINmG2YLYp9i3INin2YTZgtmI2Kkg2Ygg2KfZhNi22LnZgSDZhNij2Yog<br /> 2YXYtNix2YjYuSDYqtit2YTZitmEIFNXT1QgIAo0LgnYpdi52K/Yp9ivINmIINiq2YbZgdmK2LAg<br /> 2K7Yt9ipINiq2YbZgdmK2LDZitipINmE2YTYrti32Kkg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitip<br /> INmE2YTZhdi02LHZiNi5CjUuCdmI2LbYuSDZhdik2LTYsdin2Kog2KfZhNij2K/Yp9ihINmIINmC<br /> 2YrYp9izINmIINiq2YLZitmK2YUg2KPYr9in2KEg2KfZhNiu2LfYqSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK<br /> 2KkKNi4J2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KfZhNij2YbZhdin2Lcg2KfZhNmC2YrYp9iv2YrYqSDYp9mE<br /> 2YXYrtiq2YTZgdipINmF2Lkg2YXYsdik2YjYs9mK2YcKNy4J2YHZh9mFINmIINiq2LfYqNmK2YIg<br /> 2KfZhNi52K/ZitivINmF2YYg2KfZhNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2KPYs9in2LPZitipINmB2Yog<br /> 2KfZhNmC2YrYp9iv2KkgICAgICDZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNiq2LnYp9mF2YQg2YXYuSDYp9mE<br /> 2KjYtNixCjguCdin2LPYqtiu2K/Yp9mFINmIINiq2LfYqNmK2YIg2KfZhNi52K/ZitivINmF2YYg<br /> 2KfZhNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINin2YTYo9iz2KfYs9mK2KkKCtin2YTZ<br /> hdiz2KrZh9iv2YHZiNmGCjEuCdmF2K/Ysdin2KEg2KfZhNil2K/Yp9ix2KfYqiDZgdmKINin2YTZ<br /> hdik2LPYs9in2Kog2Ygg2KfZhNi02LHZg9in2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmIINin2YTYrtin2LXY<br /> qSAuIAoyLgnYsdik2YjYs9in2KEg2KfZhNij2YLYs9in2YUg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZiCDZ<br /> hdiv2YrYsdmKINin2YTYr9mI2KfYptixINmIINmF2LTYsdmB2Ygg2KfZhNmI2K3Yr9in2Kog2KfZ<br /> hNil2K/Yp9ix2YrYqS4KMy4J2KfZhNmF2LHYtNit2YrZhiDZhNi02LrZhCDZhdmG2KfYtdioINil<br /> 2K/Yp9ix2YrYqSDZhdiq2YjYs9i32Kkg2KPZiCDYudmE2YrYpy4KNC4J2KfZhNiu2LHZitis2YrZ<br /> hiDYp9mE2KzYp9mF2LnZitmK2YYg2Ygg2LfZhNin2Kgg2KfZhNmF2LHYp9it2YQg2KfZhNis2KfZ<br /> hdi52YrYqSDYp9mE2YXYqtmC2K/ZhdipLgo1LgnZg9in2YHYqSDYp9mE2YXZh9iq2YXZitmGINio<br /> 2KrYt9mI2YrYsSDZhdmH2KfYsdin2KrZh9mFINmIINmF2LnYp9ix2YHZh9mFINmB2Yog2YXZitin<br /> 2K/ZitmGINin2YTYudmF2YQg2KfZhNil2K/Yp9ix2Yog2Ygg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZii4KNi4J<br /> 2KPZhiDZitmD2YjZhiDYp9mE2YXYs9iq2YfYr9mB2YjZhiDZhdmGINmF2LPYqtmI2YrYp9iqINmI<br /> INin2YfYqtmF2KfZhdin2Kog2KXYr9in2LHZitipINmF2KrZgtin2LHYqNipCgoKCgogCiAK2YjY<br /> p9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipICDZitiz2LHZh9inINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXY<br /> s9in2YfZhdipINmI2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKINij2LnZhdin2YQg2KfZhNmB2KfYudmE<br /> 2YrYp9iqINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KrYrNix2KjYqSDZhdmF2YrYstipIArYo9mIINio2KfZhNit<br /> 2LbZiNixINmI2KfZhNmF2YbYp9mC2LTYqdiMINmD2LDZhNmDINiq2LHYtNmK2K0g2YXZhiDYqtix<br /> 2YjZhiDZhdmGINmD2YjYp9iv2LEg2YXYpNiz2LPYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZgtix2Kkg2YjYqtmF<br /> 2YbYrSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmF2YLYudiv2Kcg2K7Yp9mF2LMg2YXYrNin<br /> 2YbYpyDZgdmKINit2KfZhCDYqtix2LTZititINiz2YrYp9iv2KrZg9mFINin2LHYqNi5INin2YHY<br /> sdin2K8g2YXZhiDZhdik2LPYs9iq2YPZhSDYp9mE2YXZiNmC2LHYqS4KCtiq2KPZg9mK2K8g2KfZ<br /> hNmF2LTYp9ix2YPYqQoK2YrYqtmFINil2LHYs9in2YQg2K7Yt9in2Kgg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPY<br /> qSDYp9mE2LHYs9mF2Ykg2KjYqSDYo9iz2YXYp9ihINin2YTZhdix2LTYrdmK2YYg4oCTINmF2YbY<br /> p9i12KjZh9mFINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkgLSAg2KfYs9mFINin2YTZhti02KfYtyDigJMg2LfY<br /> sdmK2YLYqSDYs9iv2KfYryDYsdiz2YjZhSDYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipIAogKCDZg9in2LQg2KfZ<br /> iNmEINij2YrYp9mFINin2YTYqtiv2LHZitioINin2Ygg2KjYqtit2YjZitmEINio2YbZg9mJINmC<br /> 2KjZhCDYqNiv2KEg2KfZhNmG2LTYp9i3KdmI2LXZiNix2Kkg2YXZhiDYqtiw2YPYsdipINin2YTY<br /> t9mK2LHYp9mGINi52YTZhdin2Ysg2KjYo9mGINix2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin2YMgMTQw<br /> MNiv2YjZhNin2LEg2KPZhdix2YrZg9mJINmE2YTZgdix2K8K2LnZhNmKINmB2KfZg9izINix2YLZ<br /> hSAwMDIwMjM3ODAwNTczINin2YgwMDIwMjM1ODY2MzIzINin2YjYudmE2YogCtio2LHZitiv2Yog<br /> 2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yogc2FyYWd3YWRpQGdtYWlsLmNvbQoKCgoK  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links