Utenti collegati: 7 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: mirvatshahin64@gmail.com  Mostra tutti i messaggi di mirvatshahin64@gmail.com
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSA6INin2YTYp9iq2KzYp9mH2KfYqg==?= =?UTF-8?B?INin2YTZhdi52KfYtdix2Kkg2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZiNi42YrZgdipINin2YTYudin2YXYqSA=?= =?UTF-8?B?2YjYtNim2YjZ
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 25/03/2017
Ora: 17:34:02
Mostra headers
 
  IAkgCtin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin2YTYudix2KjZiiDZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix<br /> 2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqQrYp9mE2KfY<br /> qtis2KfZh9in2Kog2KfZhNmF2LnYp9i12LHYqSDZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmI2LjZitmB2Kkg<br /> 2KfZhNi52KfZhdipINmI2LTYptmI2YYg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhgrZgdmKINin2YTZgdiq2LHY<br /> qSDZhdmGMTQtMTgg2YXYp9mK2YggMjAxNyDigJMg2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINis2YXZh9mI<br /> 2LHZitipINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqQoK2KjZh9iv2YEg2KXYudin2K/ZhyDYqtij2YfZ<br /> itmEINin2YTZhdmI2LjZgdmK2YbYjCDZiNmF2LnYsdmB2Kkg2YPZitmB2YrZhyDYqtmG2LjZitmF<br /> INmI2KrYtdmG2YrZgSDYp9mE2YjYuNin2KbZgSDZgdmJINi42YQg2KrYt9io2YrZgtin2Kog2KrZ<br /> g9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqtiMINmI2KrYt9mI2YrYsSDZiNiq2YbZ<br /> hdmK2Ycg2KfZhNmI2LjZitmB2Kkg2KfZhNi52KfZhdmHINmI2KfZhNil2LXZhNin2K0g2KfZhNil<br /> 2K/Yp9ix2YnYjCDZiNin2YTYp9i32YTYp9i5INi52YTZiSDYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KrYrdiv2YrY<br /> qyDYo9is2YfYstmHINi02KbZiNmGINin2YTZiNi42YrZgdipINin2YTYudin2YXZhyDZiNii2YHY<br /> p9mC2YfYp9iMINmD2KfZhiDYp9mG2LnZgtin2K8g2YfYsNmHINin2YTYr9mI2LHYqSDYp9mE2KrY<br /> r9ix2YrYqNmK2Kkg2YjYp9mE2KrZiiDYqti52LHYtiDYpdmE2YkgOiDYpdiv2KfYsdmHINin2YTZ<br /> iNi42YrZgdmHINin2YTYudin2YXZhyDZiNi02KbZiNmGINin2YTZhdmI2LjZgdmK2YbYjCDYo9iu<br /> 2YTYp9mC2YrYp9iqINin2YTZiNi42YrZgdmHINin2YTYudin2YXZhyDZiNii2YTZitin2Kog2YXY<br /> udin2YTYrNmHINin2YTZhdiu2KfZhNmB2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitmHINmI2KfZhNmF2KfZ<br /> hNmK2YfYjCDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YjYuNmK2YHZitmHINmI2KrYrti32YrYtyDYp9mE<br /> 2YXYs9in2LEg2KfZhNmI2LjZitmB2Ykg2YHZiSDYp9mE2KzZh9in2LIg2KfZhNit2YPZiNmF2YnY<br /> jCDYp9mE2YjYuNmK2YHZhyDYp9mE2LnYp9mF2Ycg2YHZiSDYuNmEINmF2KrYt9mE2KjYp9iqINin<br /> 2YTYqti32YjZitixINin2YTYpdiv2KfYsdmJ2Iwg2KrYtdmG2YrZgSDZiNiq2YjYtdmK2YEg2KfZ<br /> hNmI2LjYp9im2YEg2KfZhNit2YPZiNmF2YrZh9iMINin2YTYpdiv2KfYsdmHINin2YTYrdmD2YjZ<br /> hdmK2Ycg2KfZhNmF2KrZhdmK2LLZh9iMINiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNmH2KfZitmD2YQg2KfZhNiq<br /> 2YbYuNmK2YXZitmHINin2YTZiNi42YrZgdmK2Ycg2YTZhdmI2KfZg9io2Ycg2KfZhNmF2LPYqtis<br /> 2K/Yp9iqINmI2KfZhNiq2LrZitmK2LHYp9iq2Iwg2KrYtdmF2YrZhSDZhti42YUg2KfZhNij2KzZ<br /> iNixINmI2KfZhNit2YjYp9mB2LIg2YHZiSDYp9mE2KPYrNmH2LLZhyDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitmH<br /> 2Iwg2YPZitmBINiq2KjZhtmJINin2YTYr9in2YHYudmK2Kkg2YTYr9mJINin2YTYudin2YXZhNmK<br /> 2YbYjCDYpdiv2KfYsdmHINi02KbZiNmGINin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2YjZg9mK2YHZitmHINin<br /> 2KrYrtin2LAg2KfZhNmC2LHYp9ix2KfYqiDYp9mE2YXZhtin2LPYqNmHINmE2YfZhdiMINin2LPY<br /> qtix2KfYqtmK2KzZitin2Kog2YjYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNil2K3ZhNin2YQg2YjYqtmD2YjZ<br /> itmGINin2YTYtdmBINin2YTYq9in2YbZiSDZhdmGINin2YTZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNil2K/Y<br /> p9ix2YrZh9iMINin2YTYrNmI2KfZhtioINin2YTZhdin2YTZitmHINmB2Ykg2KXYr9in2LHZhyDY<br /> tNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGIOKAkyDYsdmI2KfYqtioINmI2YXYstin2YrYpyDYp9mE<br /> 2YXZiNi42YHZitmG2Iwg2YjYp9is2KjYp9iqINmI2YXYs9im2YjZhNmK2KfYqiDYp9mE2YXZiNi4<br /> 2YEg2YjYrdmF2KfZitipINin2YTZhdin2YQg2KfZhNi52KfZhSDigJMg2KLZhNmK2KfYqiDYp9mE<br /> 2YXYqtin2KjYudmHINin2YTZhdin2YTZitmHINmE2YTYrdivINmF2YYg2KfZhNmB2LPYp9ivINin<br /> 2YTZiNi42YrZgdmJ2Iwg2KXYr9in2LHZhyDZiNiq2LfZiNmK2LEg2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2LnY<br /> p9mF2YTZitmGLgrZhdiz2KrZh9iv2YHZitmGINmB2Yog2LDZhNmDINin2YTZgtmK2KfYr9in2Kog<br /> 2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDYp9mE2LnZhNmK2Kcg2YHZiiDYp9mE2YLYt9in2LnZitmGINin2YTY<br /> rdmD2YjZhdmKINmI2KfZhNiu2KfYtSDZiNmF2KTYs9iz2KfYqtiMINin2YTZhdis2KrZhdi5INin<br /> 2YTZhdiv2YbZiiDYjCDZhdiv2LHYp9ihINmI2LHYpNiz2KfYoSDYo9mC2LPYp9mFINil2K/Yp9ix<br /> 2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2KnYjCDZhdiv2LHYp9ihINmI2LHYpNiz2KfY<br /> oSDYtNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmG2Iwg2YXYr9ix2KfYoSDZiNix2KTYs9in2KEg2KPZ<br /> gtiz2KfZhSDYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2KXYr9in2LHZitiMINmF2K/Ysdin2KEg2YjYsdik<br /> 2LPYp9ihINil2K/Yp9ix2KfYqiDYp9mE2LTYptmI2YYg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqdiMINmF2K/Y<br /> sdin2KEg2YjYsdik2LPYp9ihINiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNmC2YjZiSDYp9mE2LnYp9mF2YTYqdiM<br /> INmF2K/Ysdin2KEg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjYjCDZhdiv2LHYp9ihINil2K/Yp9ix2KfYqiDZiNix<br /> 2KTYs9in2KEg2KPZgtiz2KfZhSDZiNij2K7Ytdin2KbZitmIINin2YTYqtmG2LjZitmFINmI2KrY<br /> t9mI2YrYsSDYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNi52YXZhNiMINin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2KjZg9mE<br /> INmF2YYg2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipINmI2KfZhNi0<br /> 2KbZiNmGINin2YTYp9iv2KfYsdmK2Kkg2YjYtNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGINmI2KfZ<br /> hNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix2YouCtmE2YTYrdi12YDZgNmI2YQg2LnZhNmA2YDZiSDZ<br /> g9in2YHYqSDYp9mE2KrZgdin2LXZitmA2YDZhCDZiNin2KrZhdmA2YDYp9mFINil2KzZgNmA2LHY<br /> p9ih2KfYqiDYp9mE2KrYs9is2YDZgNmK2YDZgNmEINio2LHYrNin2KEg2KfZhNiq2YjYp9i12YQK<br /> 2YTZhNiq2LPYrNmK2YQK2KMu2KPZhdin2YbZiiDYsdin2LTYrwogICAgICAgICAgICAgICAgICAg<br /> 2YfYp9iq2YE6IDAwMjAyMzU4NjY5NjMgIOKAkyAwMDIwMjM1ODYwMjYyIC0gMDAyMDIzNTg2MDI5<br /> MAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgINmB2KfZg9izOiAwMDIwMjM1ODMwMjg1ICDigJMgMDAyMDIz<br /> NTg2Njk1MyDigJMgMDAyMDIzNTg0OTMgICAgICAgICAgIAphbWFueUB1aHJkYS5uZXQKYW1hbnly<br /> YXNoZWQyODFAZ21haWwuY29tCgrYp9mE2K/ZiNix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipIDog2KfZ<br /> hNin2KrYrNin2YfYp9iqINin2YTZhdi52KfYtdix2Kkg2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZiNi42YrZ<br /> gdipINin2YTYudin2YXYqSDZiNi02KbZiNmGINin2YTZhdmI2LjZgdmK2YYK  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links