Utenti collegati: 5 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: sara ahad  Mostra tutti i messaggi di sara ahad
Titolo: =?UTF-8?B?2KrYrti32YrYtyDZhdin2YTZitipINin2YTYrdmD2YjZhdin2Kog2YHZiiDYtNix2YUg?= =?UTF-8?B?2KfZhNi02YrYriDigJMg2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix2KjZitipINio2LHYptin?= =?UTF-8?B?2LPYqSDZhdi52KfZ
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 28/02/2018
Ora: 13:37:08
Mostra headers
 
  2KrYr9i52YjZg9mFIArYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitipINin<br /> 2YTYpdiv2KfYsdmK2KkK2KjYp9mE2KrYudin2YjZhiDZhdi5CtmF2LHZg9iyINin2YTYqtmC2KfZ<br /> htipINmE2YTYqtiv2LHZitioINmI2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg4oCTINis<br /> 2YXZh9mI2LHZitipINin2YTYs9mI2K/Yp9mGCtmE2YTYrdi22YjYsSDZiNin2YTZhdi02KfYsdmD<br /> 2Kkg2YHZigrYp9mE2YXZhNiq2YLZiSDYp9mE2LnYsdio2Yog2KfZhNix2KfYqNi5Ctiq2K7Yt9mK<br /> 2Lcg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2KfZhNi52KfZhdipCn0g2KfZhNmG2LjZhSDYp9mE2YXYs9iq2KzY<br /> r9ipINmI2KfZhNmF2LnYp9i12LHYqSB7CtmF2YLYsSDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivOiDYtNix2YUg<br /> 2KfZhNi02YrYriDigJMg2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix2KjZitipCtmF2YjY<br /> udiv2KfZhNin2YbYudmC2KfYrzogMjUtMjkg2YXYp9ix2LMgMjAxONmFCtio2K3YttmA2YDZiNix<br /> CtmF2LnYp9mE2Yog2KfZhNiv2YPYqtmI2LEgLyDZhdi12LfZgdmJINil2KjYsdin2YfZitmFINij<br /> 2K3ZhdivINil2KjYsdin2YfZitmFCtmI2LLZitixINin2YTZhdin2YTZitipINmI2KfZhNin2YLY<br /> qti12KfYryDZiNin2YTZgtmI2Ykg2KfZhNi52KfZhdmE2KkK2YjZhNin2YrYqSDYtNix2YIg2K/Y<br /> p9ix2YHZiNixLSDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDYp9mE2LPZiNiv2KfZhgoK2YXZgNmA2YLZgNmA2K/Z<br /> hdmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YcK2YjYp9is2YfYqiDYp9mE2KrYt9mI2LHYp9iqINmI2KfZ<br /> hNmF2LPYqtis2K/Yp9iqINmB2Yog2KfZhNmB2YPYsSDYp9mE2YXYp9mE2Yog2YjYp9mE2KXYr9in<br /> 2LHZiiDZhdis2YXZiNi52Kkg2YXZhiDYp9mE2KrYrdiv2YrYp9iqINin2YTYp9mC2KrYtdin2K/Z<br /> itipINmI2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqSDZiNin2YTZhdit2KfYs9io2YrYqSDZiNin2YTZgtin2YbZ<br /> iNmG2YrYqSDZiNin2YTYqNmK2KbZitip2Jsg2KfZhNij2YXYsSDYp9mE2LDZiiDZgtin2K8g2KXZ<br /> hNmJINil2K3Yr9in2Ksg2KrYutmK2LHYp9iqINis2YjZh9ix2YrYqSDZgdmKINin2YTYo9iz2KfZ<br /> hNmK2Kgg2YjYp9mE2LfYsdmCINmI2KfZhNil2KzYsdin2KHYp9iqINmB2Yog2KXYr9in2LHYqSDY<br /> p9mE2YXYp9mE2YrYqSDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjZg9iw2YTZgyDZgdmKINin2YTZh9mK2KfZg9mE<br /> INmI2KfZhNmG2LjZhSDZiNin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrYp9iqINin2YTYqtmKINiq2K3Z<br /> g9mFINin2YTZiNit2K/Yp9iqINin2YTYp9iv2KfYsdmK2Kkg2KjYp9mE2YLYt9in2Lkg2KfZhNit<br /> 2YPZiNmF2Yog2YHZiiDYp9mE2K/ZiNmEINin2YTYudix2KjZitip2Jsg2YjZhNi62LHYtiDYqtmI<br /> 2YHZitixINmF2YbYp9mC2LTYqSDZhdmG2YfYrNmK2Kkg2KjYo9io2LnYp9ivINiq2LfYqNmK2YLZ<br /> itipINmE2YfYsNinINin2YTZhdmI2LbZiNi5INin2YTYrdmK2YjZiiAK2YrYs9iq2YfYr9mBINin<br /> 2YTZhdmE2KrZgtmJINiq2K3ZgtmK2YIg2KfZhNii2KrZijoK74G2Cdiq2YLZitmK2YUg2YjYqtit<br /> 2YTZitmEINil2YXZg9in2YbZitipINiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNmF2YLZiNmF2KfYqiDZiNin2YTY<br /> o9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNiq2Yog2KrYrdmD2YUg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2KfZhNmK<br /> 2Kkg2KfZhNi52KfZhdipLgrvgbYJ2K/Ysdin2LPYqSDZiNi52LHYtiDYp9mE2YXZgtmI2YXYp9iq<br /> INmI2KfZhNij2LPYp9mE2YrYqCDZiNin2YTZhti42YUg2LrZitixINin2YTYqtmC2YTZitiv2YrY<br /> qSDYp9mE2KrZiiDYo9mB2LHYstiq2YfYpyDYqtiv2KfYudmK2KfYqiDYp9mC2KrYtdin2K8g2KfZ<br /> hNmF2LnYsdmB2Kkg2YHZiiDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDYp9mE2LnYp9mF<br /> 2Kkg2LnZhNmJINin2YTZhdiz2KrZiNmJINin2YTYr9mI2YTZii4K74G2Cdi52LHYtiDYp9mE2YPZ<br /> itmB2YrYqSDYp9mE2KrZiiDZhdmGINiu2YTYp9mE2YfYpyDZitmF2YPZhiDYqtmI2LjZitmBINin<br /> 2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2YjYp9mE2YbYuNmFINin2YTZhdiz2KrYrNiv2Kkg2YjYp9mE2YXYudin<br /> 2LXYsdipINin2YTZhdiq2LXZhNipINio2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDYp9mE2LnY<br /> p9mF2KkuCu+BtgnYo9iy2YXYqSDYp9mE2K/ZitmI2YYg2KfZhNiu2KfYsdis2YrYqSDZiNiq2LnY<br /> sdmBINi52YTZiSDYo9iz2KjYp9ioINin2YTYo9iy2YXYp9iqINin2YTZhdin2YTZitipINmI2YXY<br /> rdiv2K/Yp9iq2YfYpyDZiNmD2YrZgdmK2Kkg2KfZhNiq2YbYqNikINio2YfYp9iMINio2KfZhNil<br /> 2LbYp9mB2Kkg2KXZhNmJINin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtit2YjYt9mK2Kkg2KfZhNiq2Yog<br /> 2KrZg9mB2YQg2KrYrNmG2Kgg2K3Yr9mI2KvZhy4K74G2Cdin2YTZhdiz2KrZh9iv2YHZiNmGCu+B<br /> tgnZhdiv2YrYsdmKINin2YTYudmF2YjZhSDZiNil2K/Yp9ix2KfYqiDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZ<br /> iNin2YTZhdit2KfYs9io2Kkg2YjYp9mE2KrZg9in2YTZitmBINmI2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZ<br /> hNmA2YDZgNmF2KfZhNmKINmI2KfZhNmA2YDZgNmA2YXZiNin2LLZhtin2Kog2YjYp9mE2YDZgNmA<br /> 2YLZgNmA2YDZgNix2YjYtiDZiNin2YTZhdmA2YDZgNmG2K0g2YjYp9mE2KrZhdmI2YrZhCDZiNin<br /> 2YTYrtiy2KfZhtipINmI2KfZhNiz2YbYr9in2Kog2YjYr9ix2KfYs9in2Kog2KfZhNis2K/ZiNmJ<br /> INmI2KfZhNin2LPYqtir2YXYp9ixINmI2KfZhNix2YLYp9io2Kkg2YjYp9mE2YXYsdin2KzYudip<br /> INmI2KfZhNiq2K/ZgtmK2YIg2KjYp9mE2YjYstix2KfYqiDZiNin2YTZh9mK2KbYp9iqINmI2KfZ<br /> hNmF2LXYp9mE2K0g2YjYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iqINmI2KfZhNmF2YbYuNmF2KfYqiDZiNin2YTZ<br /> hdis2KfZhNizINmI2KfZhNiv2YjYp9mI2YrZhiDZiNmD2KfZgdipINin2YTZhdmG2LTYotiqINin<br /> 2YTYrdmK2YjZitipLgrvgbYJ2LHYs9mI2YUg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqTEwMDAg2K/ZiNmE2KfY<br /> sSDYo9mF2LHZitmD2Yog2YTZhNmB2LHYryDYp9mIINmF2Kcg2YrYudin2K/ZhNmH2Kcg2LTYp9mF<br /> 2YTYqSDYp9mE2KXZgtin2YXYqS4KCgrYt9ix2YrZgtipINin2YTYqtiz2KzZitmE2YTYqtij2YPZ<br /> itivINmF2LTYp9ix2YPYqtmD2YU6CtmK2KrZhSDYp9mE2KrYs9is2YrZhCDZhdmGINiu2YTYp9mE<br /> INil2LHYs9in2YQg2K7Yt9in2Kgg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDYudmE2Yog2YHYp9mD2LMg2LHZ<br /> gtmFIDAwMjAyMzc4MDA1NzMg2KfZiCAwMDIwMjM1ODY2MzIzINin2Ygg2LnZhNmJINin2YXZitmE<br /> 2YpzYXJhZ3dhZGlAZ21haWwuY29tCmh0dHA6Ly93d3cuYWhhZGhyLm9yZy9ib29rX3NlcnZpY2Uu<br /> cGhwP3Q9YyZjPTM4CtmF2YjYttitINio2KnYp9mE2KPYqtmJOgoxLgko2KPYs9mF2KfYoSDYp9mE<br /> 2YXYsdi02K3ZitmGIOKAkyDZhdmG2KfYtdio2YfZhSDYp9mE2KXYr9in2LHZitipIC0gINin2LPZ<br /> hSDYp9mE2YbYtNin2LcgLSDYt9ix2YrZgtipINiq2LPYr9mK2K8g2LHYs9mI2YUg2KfZhNmF2LTY<br /> p9ix2YPYqSkK2KjYp9mE2YbYs9io2Kkg2YTZiNix2YLYqSDYp9mE2LnZhdmEIDoK2KrYsdiz2YQg<br /> 2YPYp9mF2YTYpyDYudmE2Ykg2KjYsdmK2K/Zidin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmJINmE2KPYrtiw<br /> INin2YTZhdmI2KfZgdmC2Kkg2KjZhdmG2KfZgti02KrZg9mFINmE2YfYpyDYrtmE2KfZhCDYp9mE<br /> 2YXYpNiq2YXYsQrZiNmB2Ykg2K3Yp9mEINmC2KjZiNmEINin2YTZiNix2YLYqSDYp9mE2LnZhNmF<br /> 2YrYqSDZitit2LXZhCDZhdmC2K/ZhSDYp9mE2YjYsdmC2Ykg2LnZhNmJINiu2LXZhSAyNSAlINmF<br /> 2YYg2KfYtdmEINix2LPZiNmFINin2YTZhdi02KfYsdmD2KkK74G2CQrZhNmE2KrZiNin2LXZhCDZ<br /> iNin2YTYp9iz2KrZgdiz2KfYsSDZiNmF2LnYsdmB2Ycg2KfZhNmF2K3YqtmI2Ykg2KfZhNi52YTZ<br /> hdmKINmK2LHYrNmJINin2YTYp9iq2LXYp9mE2KjZgNmA2YDZgNmA2YbYp9im2Kgg2YXYr9mK2YDY<br /> sSDYp9mE2KrZgNiv2LHZitioCtin2YTYp9iz2KrYp9iw2KkgLyDYs9in2LHYqSDYudio2K8g2KfZ<br /> hNis2YjYp9ivCu+BtgnYrNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YjYp9mEOiAgMDAyMDExMTI2OTQ2MDgK74G2<br /> CdmH2YDYp9iq2YDZgNmA2YE6IDAwMjAyMzc4MDA1ODMgLTAwMjAyMzc4MDA2OTMK74G2CdmB2YDY<br /> p9mD2LM6IDAwMjAyMzc4MDA1NzMK2KfZhNio2LHZitivINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKOiBT<br /> YXJhZ3dhZGlAQWhhZEhyLm9yZyZzYXJhZ3dhZGlAZ21haWwuY29tCnRyYWluaW5nQGFoYWRoci5v<br /> cmcKCtin2YTZhdmI2YLYuSDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZijogCiB3d3cuQWhhZEhyLm9yZwoK<br /> Ctin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNin2K/Yp9ix2YrY<br /> qQrYqtmC2K/ZhQrZiNit2K/YqSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZ<br /> hdi12LrYsQrZgdi52KfZhNmK2KfYqiDZhdin2KzYs9iq2YrYsdin2Kog2YXYp9ix2LMg2YjYp9io<br /> 2LHZitmEINmE2LnYp9mFIDIwMTjZhQrYp9mE2YXZhdmG2YjYrSDZhdmGOgrYrNin2YXYudipINmF<br /> 2YrYstmI2LHZiiDigJMg2KfZhNmI2YTYp9mK2KfYqiDYp9mE2YXYqtit2K/YqSDYp9mE2KfZhdix<br /> 2YrZg9mK2KkKCtmFCdi52YbZiNin2YYg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixIAnYqtin2LHZitiuINin<br /> 2YTYp9mG2LnZgtin2K8gCdmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gCdin2YTYsdiz2YjZhSAK<br /> MQnZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYr9ix2LPZitipIAk0IC0xNSDZ<br /> hdin2LHYswnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSAgLdin2LPYt9mG2KjZiNmEIAkyOTAwCjIJ2YXYp9is2LPY<br /> qtmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiv2YjYp9im2YrYqSAJMTEgLSAyMiDZhdin2LHYswnY<br /> p9mE2YLYp9mH2LHYqSAgLdin2LPYt9mG2KjZiNmEIAkyOTAwCjMJ2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZ<br /> hNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZiQkxOCAtIDI5INmF2KfYsdizCdin2YTZ<br /> gtin2YfYsdipICAtINiv2KjZiSAJMjkwMAo0CdmF2KfYrNiz2KrZitixINis2YjYr9ipINin2YTY<br /> rtiv2YXYp9iqINin2YTYrdmD2YjZhdmK2KkgCTEgLTEyINin2KjYsdmK2YQgCdin2YTZgtin2YfY<br /> sdipICAtINiv2KfYsSDYp9mE2KjZiti22KfYoQkyOTAwCjUJ2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNin<br /> 2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2KfZhNmK2KkgCTgg4oCTIDE5INin2KjYsdmK2YQgCdin2YTZgtin2YfY<br /> sdipICAtINmD2YjYp9mE2KfZhNmF2KjZiNixIAkyOTAwCjYJ2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in<br /> 2LHYqSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSAJMTUgMjYg2KfYqNix2YrZhCAJ2KfZ<br /> hNmC2KfZh9ix2KkgIC0g2K/Yp9ixINin2YTYqNmK2LbYp9ihCTI5MDAKCgrZhdmE2K3ZiNi42Kkg<br /> LyDZhdi5INil2YXZg9in2YbZitipINiq2YbZgdmK2LAg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDZgdmKINiq<br /> 2KfYsdmK2K4g2YjZhdmD2KfZhiDYp9iu2LEg2YLYryDZitiq2YbYp9iz2Kgg2YXYuSDYrNmH2KrZ<br /> g9mFINin2YTZhdmI2YLYsdipCtin2YTYrti32Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjYqSDZhNmE2K/Yp9ix<br /> INin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkgKNmI2K3Yr9ip<br /> INin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNmF2LnYqtmF2K8pINmE2LnYp9mF<br /> IDIwMTgK2Ygg2YbYsdmB2YIg2YTZg9mFINin2YTYrti32Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmE<br /> 2LnYp9mFIDIwMTjZhSDZiNin2YTYqtmKINiq2LTYqtmF2YQg2LnZhNmJINio2LHYp9mF2Kwg2YXY<br /> qtiu2LXYtdipINmB2Yog2YXYrNin2YTYp9iqINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXYudmE<br /> 2YjZhdin2KrYjCDZiNin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KnYjCDZhdmH2KfYsdin<br /> 2Kog2KfZhNiq2LPZiNmK2YIg2YjYp9mE2KjZiti52Iwg2YjYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXY<br /> p9mE2YrYqdiMINmI2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KnYjCDZiNin2YTZgtin2YbZ<br /> iNmG2Iwg2YjYp9mE2YXYrtin2LLZhiDZiNin2YTZhdi02KrYsdmK2KfYqiAuLiDZiNiw2YTZgyDZ<br /> hdmGINiu2YTYp9mEINin2YTYudiv2YrYryDZhdmGINin2YTZiNit2K/Yp9iqINin2YTYqtiv2LHZ<br /> itio2YrYqSAo2YjYrdiv2Kkg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitix2YjZiNit2K/YqSDYp9mE2LTZh9in<br /> 2K/Yp9iqINin2YTZhdiq2K7Ytdi12KkpINin2YTYqtmJINmK2YXZhtitINmB2YrZh9inINin2YTY<br /> r9in2LHYsyDYtNmH2KfYr9ipINmF2YYg2KzYp9mF2LnYqSDZhdmK2LLZiNix2Ykg2KfZhNin2YXY<br /> sdmK2YPZitipCgrZg9mF2Kcg2KrYr9i52YUg2KfZhNiv2KfYsSDZiNit2K/ZhyDYp9mE2YXYp9is<br /> 2LPYqtmK2LEg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZhdi12LrYsdipINioIDEzINi02YfYp9iv2Kkg2YXY<br /> udiq2YXYr9mHINmF2YYg2KzYp9mF2LnZhyDZhdmK2LLZiNix2YogVVNBINiu2YTYp9mEIDEwINij<br /> 2YrYp9mFINmD2YHYqtix2Ycg2KrYr9ix2YrYqNmK2Ycg2YHZiiDZhdis2KfZhNin2Kog2KfZhNiq<br /> 2LnZhNmK2YUg2YjYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmKINmI2KXYr9in<br /> 2LHYqSDYp9mE2KfYudmF2KfZhCDZiNin2YTZhdiz2KrYtNmB2YrYp9iqINmI2KfZhNix2LnYp9mK<br /> 2Kkg2KfZhNi12K3ZitipINmI2KfZhNmG2YHYtyDZiNin2YTYutin2LIg2YjZhdiu2KrZhNmBINin<br /> 2YTZhdis2KfZhNin2Kog2KfZhNiu2K/ZhdmK2Kkg2YjZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNiq2YHY<br /> p9i12YrZhCDYp9mE2YXZgdi12YTYqSDZhtix2YHZgiDZhNmD2YUg2K7Yt9mH2KfZhNmI2KfYrdiv<br /> 2KfYqiAyMDE4IAoK  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links