Utenti collegati: 6 
 
it.fan.marco-ditri
Nel nome del grande Marco d'Itri

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: Sami Alzubyr  Mostra tutti i messaggi di Sami Alzubyr
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSAg2KfZhNij2LPYp9mE2YrYqCDYpw==?= =?UTF-8?B?2YTYrdiv2YrYq9ipINmB2Ykg2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZiNiv?= =?UTF-8?B?2YjYsdmH2Kcg
Newsgroup: it.fan.marco-ditri
Data: 23/09/2017
Ora: 10:53:13
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik<br /> 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTY<br /> qtiv2LHZitio2YrYqSAK2KfZhNij2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmJINiq2YPZ<br /> htmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YjYr9mI2LHZh9inINmB2Ykg2K/YudmF<br /> INin2YTZhdik2LPYs9in2KogCtmF2YLYsSDYp9mE2KXZhti52YLYp9ivOiDZhdin2YTZitiy2YrY<br /> pyAK2YXZiNi52K8g2KfZhNil2YbYudmC2KfYrzog2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdipINmF2YYg<br /> MjQg2KfZhNmJIDI4INmG2YjZgdmF2KjYsSAyMDE3INmFIArYp9mE2KPZh9iv2KfZgSA6Ctio2YbZ<br /> h9in2YrYqSDZh9iw2Kkg2KfZhNmI2LHYtNipICDZitmD2YjZhiDYp9mE2YXYtNin2LHZgyDZgtin<br /> 2K/YsdinINi52YTZiSA6CgrYp9mE2KrYudix2YrZgSDYqNij2YfZhdmK2Kkg2KrZgtmG2YrYqSDY<br /> p9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YTYr9i52YUg2KfZhNmC2LHYp9ix2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZ<br /> itipINmI2KXZg9iz2KfYqCDYp9mE2YXYtNin2LHZg9mK2YYg2KzYr9in2LHYp9iqINin2LPYqtiu<br /> 2K/Yp9mFINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YTYstmK2KfYr9ip<br /> INmB2LnYp9mE2YrYqSDZgtix2KfYsdin2KrZh9mFLgoK2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZiNmGINin2YTZ<br /> hdiz2KrZh9iv2YHZiNmGIDoK2YXYr9mK2LHZiCDZiNix2KTYs9in2KEg2KXYr9in2LHYp9iqINmI<br /> 2KPZgtiz2KfZhSDZiNmI2K3Yr9in2Kog2KfZhNi02KbZiNmGINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YjY<br /> p9mE2YXYp9mE2YrYqSDZiNin2YTZgtin2YbZiNmG2YrYqSDZiNin2YTZhdi02KrYsdmK2KfYqiAu<br /> Li4KCgrZiNio2YfYsNmHINin2YTZhdmG2KfYs9io2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZ<br /> hSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmI2KrYudmF2YrZhSDYrti32KfYqNmG2Kcg2LnZhNmJINin2YTZ<br /> hdmH2KrZhdmK2YYg2KjZhdmI2LbZiNi5INin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbY<br /> pyDYqNmF2YYg2KrZgtiq2LHYrdmI2YYg2KrZiNis2YrZhyDYp9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFINi5<br /> 2YTZhdin2Ysg2KjYo9mGINix2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin2YMgMTIwMCDYr9mI2YTYp9ix<br /> INij2YXYsdmK2YPZidmE2YTZgdix2K8uCgoKCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZ<br /> hdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LkK2YbYp9im2Kgg2YXYr9mK2LEg<br /> 2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2KMgLyDYs9in2LHYqSDYudio2K8g2KfZhNis2YjYp9ivCtis2YjYp9mE<br /> IDogMDAyMDExMTI2OTQ2MDgK2YfYp9iq2YEgOiAwMDIwMjM3ODAwNjkzIOKAkyAwMDIwMjM3ODAw<br /> NTgzCtmB2KfZg9izIDogMDAyMDIzNzgwMDU3MyDigJMgMDAyMDIzNTg2NjMyMwrYqNix2YrYryDY<br /> pdmE2YPYqtix2YjZhtmKIDogU2FyYUd3YWRpQEdtYWlsLkNvbQoKCgoKCgoKCgoK  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links