Utenti collegati: 8 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: بهاء محمد  Mostra tutti i messaggi di بهاء محمد
Titolo: فاعليات وحده المؤتمرات
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 30/01/2018
Ora: 10:32:11
Mostra headers
 
  IArYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYp9iv2KfYsdmK<br /> 2KkK2YHYp9i52YTZitin2Kog2YjYrdiv2Ycg2KfZhNmF2KTYqtmF2LHYp9iqCiAg2YXYp9ix2LMg<br /> Oi0g2KfZhNmF2YTYqtmC2Ykg2KfZhNi52LHYqNmJINin2YTYsdin2KjYuSDYqtiu2LfZiti3INin<br /> 2YTZhdin2YTZitipINin2YTYudin2YXYqSAK2KfZhNmG2LjZhSDYp9mE2YXYs9iq2KzYr9ipINmI<br /> 2KfZhNmF2LnYp9i12LHYqSAKINin2KjYsdmK2YQ6LSDYp9mE2YXYpNiq2YXYsSDYp9mE2LnYsdio<br /> 2Ykg2KfZhNiu2KfZhdizINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9iv2KfYsdipINin2YTYqNmE2K/Z<br /> itin2KogCtin2YTZhdiv2YYg2KfZhNiw2YPZgNmK2YDYqQogMjAxOCDZhQotLS0tLS0tLS0tLS0t<br /> LS0tLS0tLS0tLS0tCijYp9mE2YXZhNiq2YLZiSDYp9mE2LnYsdio2Ykg2KfZhNix2KfYqNi5INiq<br /> 2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2KfZhNi52KfZhdipICkK2KfZhNmG2LjZhSDYp9mE2YXY<br /> s9iq2KzYr9ipINmI2KfZhNmF2LnYp9i12LHYqSAKMjUg2KfZhNmJIDI5INmF2KfYsdizIDIwMTgg<br /> 2YUK2KjYrdi22YDZgNmI2LEK2YXYudin2YTZiiDYp9mE2K/Zg9iq2YjYsSAvINmF2LXYt9mB2Ykg<br /> 2KXYqNix2KfZh9mK2YUg2KPYrdmF2K8g2KXYqNix2KfZh9mK2YUK2YjYstmK2LEg2KfZhNmF2KfZ<br /> hNmK2Kkg2YjYp9mE2KfZgtiq2LXYp9ivINmI2KfZhNmC2YjZiSDYp9mE2LnYp9mF2YTYqQrZiNmE<br /> 2KfZitipINi02LHZgiDYr9in2LHZgdmI2LEtINis2YXZh9mI2LHZitipINin2YTYs9mI2K/Yp9mG<br /> CgrYp9mE2YXZhNiq2YLZiSDYp9mE2LnYsdio2Yog2KfZhNix2KfYqNi5Ctiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZ<br /> hNmF2KfZhNmK2Kkg2KfZhNi52KfZhdipIAp9INin2YTZhti42YUg2KfZhNmF2LPYqtis2K/YqSDZ<br /> iNin2YTZhdi52KfYtdix2KkgewoJ2YTZhNiq2LPYrNmK2YQg2KfYtti62Lcg2YfZhtinIArYtNix<br /> 2YUg2KfZhNi02YrYriDigJPYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkgCTEw<br /> MDAgJAog2LTYp9mF2YQK2KfZhNin2YLYp9mF2KkK2YXZgNmA2YLZgNmA2K/ZhdmA2YDZgNmA2YDZ<br /> gNmA2YDZgNmA2YcK2YjYp9is2YfYqiDYp9mE2KrYt9mI2LHYp9iqINmI2KfZhNmF2LPYqtis2K/Y<br /> p9iqINmB2Yog2KfZhNmB2YPYsSDYp9mE2YXYp9mE2Yog2YjYp9mE2KXYr9in2LHZiiDZhdis2YXZ<br /> iNi52Kkg2YXZhiDYp9mE2KrYrdiv2YrYp9iqINin2YTYp9mC2KrYtdin2K/ZitipINmI2KfZhNin<br /> 2K/Yp9ix2YrYqSDZiNin2YTZhdit2KfYs9io2YrYqSDZiNin2YTZgtin2YbZiNmG2YrYqSDZiNin<br /> 2YTYqNmK2KbZitip2Jsg2KfZhNij2YXYsSDYp9mE2LDZiiDZgtin2K8g2KXZhNmJINil2K3Yr9in<br /> 2Ksg2KrYutmK2LHYp9iqINis2YjZh9ix2YrYqSDZgdmKINin2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2YjYp9mE<br /> 2LfYsdmCINmI2KfZhNil2KzYsdin2KHYp9iqINmB2Yog2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYp9mE2YrY<br /> qSDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjZg9iw2YTZgyDZgdmKINin2YTZh9mK2KfZg9mEINmI2KfZhNmG2LjZ<br /> hSDZiNin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrYp9iqINin2YTYqtmKINiq2K3Zg9mFINin2YTZiNit<br /> 2K/Yp9iqINin2YTYp9iv2KfYsdmK2Kkg2KjYp9mE2YLYt9in2Lkg2KfZhNit2YPZiNmF2Yog2YHZ<br /> iiDYp9mE2K/ZiNmEINin2YTYudix2KjZitip2Jsg2YjZhNi62LHYtiDYqtmI2YHZitixINmF2YbY<br /> p9mC2LTYqSDZhdmG2YfYrNmK2Kkg2KjYo9io2LnYp9ivINiq2LfYqNmK2YLZitipINmE2YfYsNin<br /> INin2YTZhdmI2LbZiNi5INin2YTYrdmK2YjZiiAKCtin2YTZhdik2KrZhdixINin2YTYudix2KjZ<br /> iSDYp9mE2K7Yp9mF2LMg2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNio2YTYr9mK<br /> 2KfYqiAK2KfZhNmF2K/ZhiDYp9mE2LDZg9mA2YrZgNipCjgg2KfZhNmJIDExINin2KjYsdmK2YQg<br /> MjAxOCDZhQrYp9mE2YXYpNiq2YXYsSDYp9mE2LnYsdio2Ykg2KfZhNiu2KfZhdizCijYp9mE2KrZ<br /> g9mG2YjZhNmI2KzZitinINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiApCtin2YTZhdiv2YYg<br /> 2KfZhNiw2YPZitipIC0gU21hcnQgQ2l0aWVzCgnZhNmE2KrYs9is2YrZhCDYp9i22LrYtyDZh9mG<br /> 2KcK2KjZiNix2KrYs9mI2K/Yp9mGIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDYp9mE2LPZiNiv2KfZhgoJ<br /> MTAwMCQK2YXZgNmA2YDZgNmC2K/ZhdmA2YDZgNmA2YDZgNmA2KkgICDZiti52KrZhdivINio2YbY<br /> p9ihINmF2LPYqtmC2KjZhCDYp9mE2K/ZiNmEINin2YTYp9mGINi52YTZiSDYp9mF2LHZitmGINmK<br /> 2KrYudmE2YLYp9mGINio2KfZhNin2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTYsNmD2Yog2YTYqtmD2YbZiNmE<br /> 2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINio2KzYp9mG2Kgg2KfZhNit2YHYp9i4INi52YTZ<br /> iSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2LfYqNmK2LnZitipINmI2KjYp9mE2KrYp9mE2Yog2LbZhdin<br /> 2YYg2KzZiNiv2Ycg2KfZhNio2YrYptipINmI2KrYrdiz2YrZhiDYp9mC2KrYtdin2K8g2KfZhNiv<br /> 2YjZhNipINio2LTZg9mEINmF2LPYqtmF2LEg2YjZhNinINmK2YXZg9mGINmE2LDZhNmDINij2YYg<br /> 2YrYqtmFINin2YTYpyDZhdmGINiu2YTYp9mEINmF2LTYp9ix2YPZhyDYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iq<br /> INmI2KfZhNis2KfZhdi52KfYqiDYp9mE2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitipINmI2KfZhNiz2YrYp9iz<br /> 2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipINin2YTZhdmG2YHYqtit2KkuCtmE2KrYrdmC2YrZgiDZh9iw<br /> 2Ycg2KfZhNij2YfYr9in2YEg2KrYs9i52Ykg2LnYr9mK2K8g2YXZhiDYp9mE2K/ZiNmEINmB2Yog<br /> 2KPZiNix2YjYqNinINmI2KfYs9mK2Kcg2KfZhNmJINmF2Kcg2YrYudix2YEgKNio2KfZhNmF2K/Z<br /> hiDYp9mE2LDZg9mK2KkpINmI2KjYqNiz2KfYt9mHINmK2YXZg9mGINin2YTZgtmI2YQg2KjYo9mG<br /> INin2YTZhdiv2YYg2KfZhNiw2YPZitipICDYp9mJINiq2LnYqNmK2LEg2LnZhiDYs9mK2KfYs9in<br /> 2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2LPYqtiv2KfZhdipINin2YTZiSDYrNin2YbYqCDYp9mE<br /> 2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KfZhNmF2YPYq9mBINmE2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi5<br /> 2YTZiNmF2KfYqiDYqNmH2K/ZgSDYrtmE2YIg2KfZgtiq2LXYp9ivINis2YrYryDZiNio2YrYptip<br /> INiw2YPZitmHINmI2LnZhNin2YLYp9iqINin2KzYqtmF2KfYudmK2Ycg2KPZg9ir2LEg2KfYsdiq<br /> 2KjYp9i32Kcg2YjYo9mK2LbYpyDYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDYrNmK2K8g2YTZhNmF2YjYp9ix2K8g<br /> 2KfZhNi32KjZiti52YrYqdibINmI2KjZhtin2KEg2KjZhtmK2Ycg2KfYs9in2LPZitmHINmE2Kcg<br /> 2YrYqtmFINil2YfYr9in2LHZh9inINmI2YrYs9iq2YHYp9ivINmF2YbZh9inINio2LTZg9mEINiv<br /> 2KfYptmFINmB2Yog2LnZhdmE2YrZhyDYp9mE2KrZhtmF2YrYqdibINio2K3ZitirINmE2Kcg2YrY<br /> qtmFINin2YfYr9in2LEg2YjZgtiqINij2Ygg2KzZh9ivINij2Ygg2YXZiNin2LHYryDYqtit2Kog<br /> 2KPZiiDYtNmD2YQg2YXZhiDYp9mE2KfYtNmD2KfZhCAK2YjZhNi52YQg2YXZhiDZhtin2YHZhNip<br /> INin2YTZgtmI2YQg2KXZhiDYp9mE2KfYqtit2KfYryDYp9mE2KPZiNix2YjYqNmKINmK2LPYudmJ<br /> INmE2KjZhtin2KEg2LPYqNi52YjZhiDZhdiv2YrZhtmHINiw2YPZitmHINin2LnYqtio2KfYsdin<br /> INmF2YYg2LnYp9mFIDIwMDcg2KjYrNin2YbYqCDZhdi02LHZiNi52KfYqiDZhdiq2YbYp9ir2LHY<br /> qSDZgdmKINmD2YjYsdmK2Kcg2YjYp9mE2KfZhdin2LHYp9iqINin2YTZhdiq2K3Yr9ipINmI2KjY<br /> sdmK2LfYp9mG2YrYpyDZiNin2YXYsdmK2YPYp9ibINmI2LnZhNmJINiw2YTZgyDZitmF2YPZhiDZ<br /> hNmE2YXYpNiq2YXYsSDYo9mGINmK2YLYr9mFINi12YjYsdmHINin2YTZhdiv2YYg2KfZhNiw2YPZ<br /> itipINmB2Yog2KfZhNi52KfZhNmFINiu2YTYp9mEINin2YTYs9mG2YjYp9iqINin2YTYudi02LHZ<br /> itmGINin2YTZgtin2K/ZhdipINmI2KrZgtiv2YrZhSDYp9mE2LnYr9mK2K8g2YXZhiDYp9mE2LPZ<br /> itmG2KfYsdmK2YjZh9in2Kog2KfZhNmF2KrYudmE2YLYqSDYqNiw2YTZgy4KCtmE2YXYstmK2K8g<br /> 2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmI2KfZhNit2LXZiNmEINi52YTZiSDYp9mE2YXYrdiq2YjZiSDZ<br /> iNin2YTYqtmB2KfYtdmK2YQg2YjYp9mE2KrYs9is2YrZhArYp9mE2LHYrNin2KEg2YXYsdin2LPZ<br /> hNin2KrZhtinINi52YTZiSDYp9mE2KfZhdmK2YQgClNhcmFnd2FkaUBnbWFpbC5jb20KU2FyYWd3<br /> YWRpMjAxOEBnbWFpbC5jb20K2KfZhNiu2LfYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNipINmE2YTYr9in2LEg<br /> 2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAo2YjYrdiv2Kkg<br /> 2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE2YXYudiq2YXYrykg2YTYudin2YUg<br /> MjAxOArZiCDZhtix2YHZgiDZhNmD2YUg2KfZhNiu2LfYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YTY<br /> udin2YUgMjAxONmFINmI2KfZhNiq2Yog2KrYtNiq2YXZhCDYudmE2Ykg2KjYsdin2YXYrCDZhdiq<br /> 2K7Ytdi12Kkg2YHZiiDZhdis2KfZhNin2Kog2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZ<br /> iNmF2KfYqtiMINmI2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqdiMINmF2YfYp9ix2KfY<br /> qiDYp9mE2KrYs9mI2YrZgiDZiNin2YTYqNmK2LnYjCDZiNin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdin<br /> 2YTZitip2Iwg2YjYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqdiMINmI2KfZhNmC2KfZhtmI<br /> 2YbYjCDZiNin2YTZhdiu2KfYstmGINmI2KfZhNmF2LTYqtix2YrYp9iqIC4uINmI2LDZhNmDINmF<br /> 2YYg2K7ZhNin2YQg2KfZhNi52K/ZitivINmF2YYg2KfZhNmI2K3Yr9in2Kog2KfZhNiq2K/YsdmK<br /> 2KjZitipICjZiNit2K/YqSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LHZiNmI2K3Yr9ipINin2YTYtNmH2KfY<br /> r9in2Kog2KfZhNmF2KrYrti12LXYqSkg2KfZhNiq2Ykg2YrZhdmG2K0g2YHZitmH2Kcg2KfZhNiv<br /> 2KfYsdizINi02YfYp9iv2Kkg2YXZhiDYrNin2YXYudipINmF2YrYstmI2LHZiSDYp9mE2KfZhdix<br /> 2YrZg9mK2KkKCtmD2YXYpyDYqtiv2LnZhSDYp9mE2K/Yp9ixINmI2K3Yr9mHINin2YTZhdin2KzY<br /> s9iq2YrYsSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNmF2LXYutix2Kkg2KggMTMg2LTZh9in2K/YqSDZhdi5<br /> 2KrZhdiv2Ycg2YXZhiDYrNin2YXYudmHINmF2YrYstmI2LHZiiBVU0Eg2K7ZhNin2YQgMTAg2KPZ<br /> itin2YUg2YPZgdiq2LHZhyDYqtiv2LHZitio2YrZhyDZgdmKINmF2KzYp9mE2KfYqiDYp9mE2KrY<br /> udmE2YrZhSDZiNin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2Yog2YjYpdiv2KfY<br /> sdipINin2YTYp9i52YXYp9mEINmI2KfZhNmF2LPYqti02YHZitin2Kog2YjYp9mE2LHYudin2YrY<br /> qSDYp9mE2LXYrdmK2Kkg2YjYp9mE2YbZgdi3INmI2KfZhNi62KfYsiDZiNmF2K7YqtmE2YEg2KfZ<br /> hNmF2KzYp9mE2KfYqiDYp9mE2K7Yr9mF2YrYqSDZiNmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2KrZgdin<br /> 2LXZitmEINin2YTZhdmB2LXZhNipINmG2LHZgdmCINmE2YPZhSDYrti32Ycg2KfZhNmI2KfYrdiv<br /> 2KfYqiAyMDE4IAogINmF2KfYsdizIDotINin2YTZhdmE2KrZgtmJINin2YTYudix2KjZiSDYp9mE<br /> 2LHYp9io2Lkg2KrYrti32YrYtyDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDYp9mE2LnYp9mF2KkgCtin2YTZhti4<br /> 2YUg2KfZhNmF2LPYqtis2K/YqSDZiNin2YTZhdi52KfYtdix2KkgCiDYp9io2LHZitmEOi0g2KfZ<br /> hNmF2KTYqtmF2LEg2KfZhNi52LHYqNmJINin2YTYrtin2YXYsyDYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg<br /> 2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqIArYp9mE2YXYr9mGINin2YTYsNmD2YDZitmA2KkK<br /> IDIwMTgg2YUKCg==  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links