Utenti collegati: 9 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: بهاء محمد  Mostra tutti i messaggi di بهاء محمد
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNmG2YjYp9it2Yog2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YHZiiDYpdiv2KfYsdipINi02KbZiA==?= =?UTF-8?B?2YYg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhiAo2LHZiNin2KrYqCDZiNmF2LLYp9mK2Kcp?=
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 29/01/2018
Ora: 13:58:19
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctiq2LnZhNmGINi52YYg2KjYr9ihINio2LHYp9mF2KzZh9inINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZ<br /> gdmKINmF2KzYp9mEINin2YTZhtmI2KfYrdmKINin2YTZhdin2YTZitipINmB2Yog2KXYr9in2LHY<br /> qSDYtNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGIArZiNiz2YjZgSDYqtmB2KrYrSDYs9mE2LPZhNmH<br /> INin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYrdiz2KfYqNmK2Kkg2KjZhdinINmK2KrYudmE2YIg2Kgg2LfY<br /> sdmCINit2LPYp9io2KfYqiDYp9mE2LHZiNin2KrYqCDZiNin2YTYo9is2YjYsSDYqtit2Kog2KfY<br /> s9mFIArYp9mE2YbZiNin2K3ZiiDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZgdmKINil2K/Yp9ix2Kkg2LTYptmI<br /> 2YYg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhiAo2LHZiNin2KrYqCDZiNmF2LLYp9mK2KcpCtiu2YTYp9mEINin<br /> 2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGMjk6MjUg2YXYp9ix2LMgCtmH2LDZhyDYp9mE2K/ZiNix2Kkg2KrZgtiv<br /> 2YUg2YTZgyDZhti42LHYqSDYtNin2YXZhNipINmE2YTZhdmB2KfZh9mK2YUg2YjYp9mE2YXZh9in<br /> 2LHYp9iqINmB2Yog2YXYrNin2YQg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YjYqtiz<br /> 2KfYudivINmB2Yog2KrZhtmF2YrYqSDZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDZgdmK<br /> INil2K/Yp9ix2KfYqiDZiNij2YLYs9in2YUg2LTYptmI2YYg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhiDYqNin<br /> 2YTYo9is2YfYstipINmI2KfZhNiv2YjYp9im2LEg2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqSDYqNi12YHYqSDY<br /> udin2YXZhyDZiNin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2KjYp9mE2KXYr9in2LHYp9iqINmI2KfZhNij2YLY<br /> s9in2YUg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2KjYqtmE2YMg2KfZhNij2KzZh9iy2Kkg2KjYtdmB2Kkg2K7Y<br /> p9i12Ycg2LnZhNmJINin2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTZhdmG2YfYrCDYp9mE2LnZhNmF2Yog2KfZ<br /> hNiz2YTZitmFINmB2Yog2KfZhNmF2K3Yp9iz2KjYqSDYudmGINix2YjYp9iq2Kgg2YjZhdiy2KfZ<br /> itinINin2YTZhdmI2LjZgdmK2YYg2YjYsNmE2YMg2YXZhiDYrtmE2KfZhCDYr9ix2KfYs9ipINit<br /> 2KfZhNin2Kog2LnZhdmE2YrYqSDZiNiq2LfYqNmK2YLZitipLiDZh9iw2Kcg2KjYp9mE2KXYttin<br /> 2YHYqSDYpdmE2Ykg2KrYstmI2YrYr9mH2YUg2KjYp9mE2KfYqtis2KfZh9in2Kog2KfZhNit2K/Z<br /> itir2Kkg2YHZiiDYqti32YjZitixINin2YTZhdit2KfYs9io2Kkg2LnZhiDYqtmE2YMg2KfZhNix<br /> 2YjYp9iq2Kgg2YjYp9mE2YXYstin2YrYpyDZgdmKINil2LfYp9ixINiq2YLZitmK2YUg2YjYsdmC<br /> 2KfYqNipINmH2LDYpyDYp9mE2YbZiNi5INmF2YYg2KfZhNil2YbZgdin2YIuIArZiNmK2YfYr9mB<br /> INin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhNmJINin2YTZhdi52LHZgSDYp9mE2LTYp9mF2YTYqSDZhNmE<br /> 2LnYp9mF2YTZitmGINio2KfZhNil2K/Yp9ix2KfYqiDYp9mE2YXYudmG2YrYqSDYqNin2YTZhtmI<br /> 2KfYrdmKINin2YTZhdin2YTZitipINmE2LTYptmI2YYg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhiDYrdmI2YQg<br /> 2KfZhNmF2LTYp9mD2YQg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YjYp9mE2YXYrdin2LPYqNmK2Kkg2YjYp9mE<br /> 2KrZg9in2YTZitmBINin2YTZhdix2KrYqNi32Kkg2KjYudmG2LXYsSDYp9mE2LnZhdmEINmF2Lkg<br /> 2YXZgtiq2LHYrdin2Kog2KjYrdmE2YjZhCDYudmE2YXZitmHINmI2LnZhdmE2YrZhyDZhNiq2YTZ<br /> gyDYp9mE2YXYtNin2YPZhCDZiNin2YPYqtiz2KfYqCDYp9mE2YXZh9in2LHYqSDYp9mE2LnZhdmE<br /> 2YrYqSDZiNin2YTYrtio2LHYqSDYp9mE2YTYp9iy2YXYqSDZhNiz2YjZgiDYp9mE2LnZhdmELgrZ<br /> hdmI2KzZh9mHINmH2LDYpyDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINin2YTZiToK2KfZhNmF2YfYqtmF2YjZ<br /> hiDYqNin2YTYo9i52YXYp9mEINin2YTZhdin2YTZitipINmI2KfZhNmF2K3Yp9iz2KjZitipINin<br /> 2YTZhdiq2LnZhNmC2Kkg2KjYp9mE2LHZiNin2KrYqCDZiNin2YTYo9is2YjYsSDZiNin2YTZhdmF<br /> 2YrYstin2Kog2KfZhNmF2YLYr9mF2Kkg2YTZhNi52KfZhdmE2YrZhiDZhdmG2YfZhSDYsdik2LPY<br /> p9ihINin2YLYs9in2YUg2KfZhNil2K/Yp9ix2KfYqiDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZiNin2YTZhdit<br /> 2KfYs9io2YjZhiDZgdmK2YfYpyDZiNis2YXZiti5INin2YTYudin2YXZhNmI2YYg2YHZiiDYp9mE<br /> 2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTZhdin2YTZitipINio2KfZhNij2KzZh9iy2Kkg2YjYp9mE2K/ZiNin<br /> 2KbYsSDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipINio2LXZgdipINi52KfZhdipINmI2KfZhNi52KfZhdmE2YjZ<br /> hiDZhdmG2YfZhSDZgdmKINil2K/Yp9ix2KfYqiDZiNij2YLYs9in2YUg2LTYptmI2YYg2KfZhNmF<br /> 2YjYuNmB2YrZhiDYqNi12YHYqSDYrtin2LXYqSDZiNmD2YQg2LDZiiDYtdmE2KkuCtmD2YXYpyDY<br /> qtiz2KrZh9iv2YEg2YPYp9mB2Kkg2YXYr9mK2LHZiCDZiNix2KTYs9in2KEg2KfZhNij2YLYs9in<br /> 2YUg2YjZhtmI2KfYqNmH2YUg2YjZhdiz2KfYudiv2YrZh9mFINmI2KfZhNmF2LHYtNit2YrZhiDZ<br /> hNiq2YjZhNmKINin2YTZhdmG2KfYtdioINin2YTZhdiu2KrYtdipINio2KPYudiv2KfYryDYp9mE<br /> 2LHZiNin2KrYqC4K2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyAxMDAwINiv2YjZhNin2LEg2KPZ<br /> hdix2YrZg9mKINmE2YTZgdix2K8g2Yog2KrYudmC2K8g2KfZhNiv2YjYsdin2Kog2YHZiiDYp9mE<br /> 2YLYp9mH2LHYqdiMINiv2KjZitiMINil2LPYt9mG2KjZiNmELiAg2YjZitmI2KzYryDZhNiv2YrZ<br /> htinINin2YrYttinINin2LPYudin2LEg2K7Yp9i12Kkg2YTZhNmF2KzZhdmI2LnYp9iqINmI2KfZ<br /> hNmH2YrYptin2Kog2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqSDZiNin2YTYrtin2LXYqSDZiNmF2YbYs9mI2KjZ<br /> iiDYr9mI2YQg2KfZhNiu2YTZitisLgrZg9mF2Kcg2KrYr9i52YUg2KfZhNiv2KfYsSDZiNit2K/Z<br /> hyDYp9mE2K/ZiNix2KfYqiDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhCDY<br /> qNi52K/YryDZhdiq2YbZiNi5INmF2YYg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjYqSDZ<br /> gdmKINmF2KzYp9mE2KfYqiDZhdiq2LnYr9iv2Kkg2YXZhtmH2Kcg2KfZhNit2YjYs9io2Kkg2KfZ<br /> hNiz2K3Yp9io2YrYqdiMINin2YTYqtiu2LfZiti3INmI2KfZhNmF2KrYp9io2LnYqdiMINmI2YbY<br /> uNmFINiq2KPZhdmK2YYg2KfZhNmI2KvYp9im2YIg2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYqdiMINil<br /> 2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNis2YjYr9ipINmI2KfZhNit2YPZiNmF2Kkg2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG<br /> 2YrYqSDZiNin2YTYqtiv2YHZgtin2Kog2KfZhNmG2YLYr9mK2Kkg2YjYp9i52K/Yp9ivINin2YTZ<br /> hdmI2KfYstmG2KfYqtiMINiq2KPZh9mK2YQg2KfZhNmC2KfYr9ipINmI2KfZhNmF2K/Zitix2YrZ<br /> hiDZiNmE2KrZiNin2LXZhCDZiNmF2LnYsdmB2Ycg2KfZhNmF2K3YqtmI2YrYp9iqINin2YTYqtiv<br /> 2LHZitio2YrYqSDZhtix2YHZgiDZhNmD2YUg2K7Yt9mHINmI2K3YryDYp9mE2KjYsdin2YXYrCDZ<br /> iNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmEINmE2LnYp9mFIDIwMTgg2YUuCtmE2YTYp9iz2KrZgdiz2KfYsSDZ<br /> iNin2YTYsdivINi52YTZiSDZg9mEINij2LPYp9mE2KrZg9mFINmI2YTZhNiq2LPYrNmK2YQg2KjY<br /> p9mE2K/ZiNix2KfYqiDZiNmF2LnYsdmB2Kkg2KfZhNmF2K3YqtmI2Ykg2KfZhNi52YTZhdmKINmK<br /> 2LTYsdmB2YbYpyDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi52YPZhQrYoy8g2YfZiNmK2K/YpyDYqNmI2K3Z<br /> hNmK2YLZhwrYrNmI2KfZhC/ZiNin2KrYsyDYp9ioOiAwMDIwMTAyMzk5MDkwMQrZh9in2KrZgSAw<br /> MDIwMjM3ODAwNTgzIC0wMDIwMjM3ODAwNjkzINmB2KfZg9izIDAwMjAyMzc4MDA1NzMgLTAwMjAy<br /> MzU4NjYzMjMKSHJob3dpZGFAZ21haWwuY29tCgoKCgrYqtiq2LTYsdmBINin2YTYr9in2LEg2KfZ<br /> hNi52LHYqNmK2Kkg2KjYqtmC2K/ZitmFINmB2KfYudmE2YrYp9iqINi02YfYsSDYp9io2LHZitmE<br /> INmE2LnYp9mFIDIwMTjZhSDZhdmI2LbYrSDYqNin2YTYrNiv2YjZhCDYp9mE2KrYp9mE2Yo6CtmB<br /> 2KfYudmE2YrYp9iqINi02YfYsSDYp9io2LHZitmEINmE2LnYp9mFIDIwMTjZhQogIArZhQnZhdmD<br /> 2KfZhiDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivCdin2YTYqtin2LHZitiuCdin2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2LcK<br /> MQnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YYxINin2YTZiSA1<br /> 2KXYqNix2YrZhAnYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTZhdiq2YPYp9mF2YTYqSDZhNmE2LPZg9ix<br /> 2KrYp9ix2YrYqSDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSAKMgnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin<br /> 2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YYxINin2YTZiSA12KXYqNix2YrZhAnYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDYp9mE<br /> 2K3Yp9iz2Kgg2KfZhNij2YTZiSDZgdmKINin2YTYtNim2YjZhiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINmI<br /> 2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YjYp9i52K/Yp9ivINiz2YTZhSDYp9mE2LHZiNin2KrYqAozCdiv2KjZ<br /> iiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjEg2KfZhNmJIDXYpdio2LHZ<br /> itmECdin2YTYo9iz2LMg2KfZhNi52YTZhdmK2Kkg2YjYp9mE2YXYqti32YTYqNin2Kog2KfZhNij<br /> 2LPYp9iz2YrYqSDZhNmE2YLYp9iv2Kkg2YjYp9mE2YXYr9ix2KfYoSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK<br /> 2YrZhgo0Cdiv2KjZiiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjEg2KfZ<br /> hNmJIDXYpdio2LHZitmECdin2YTZgtmK2KfYr9ipINin2YTYtNin2YXZhNipINmE2YHYsdmCINin<br /> 2YTYp9iy2YXYp9iqINmI2KfYr9in2LHZhyDYp9mE2KfYqti12KfZhNin2Kog2KrYrdiqINin2YTY<br /> t9mI2KfYsdimINmI2KfZhNi22LrZiNi3IAo1Cdiv2KjZiiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZ<br /> hNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjgg2KfZhNmJIDE32KXYqNix2YrZhAnZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNiq<br /> 2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZiiDZiNin2YTZhdiq2KfYqNi52KkKNgnYr9io<br /> 2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YY4INin2YTZiSAxMtil2KjY<br /> sdmK2YQJ2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitipINmE2YTYrNmI2K/Y<br /> qSDYp9mE2LTYp9mF2YTYqSAKNwnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfY<br /> sdipCdmF2YY4INin2YTZiSAxMtil2KjYsdmK2YQJ2KrZhtmF2YrZhyDYp9mE2YXZh9in2LHYp9iq<br /> INin2YTZgtin2YbZiNmG2YrYqSDZiNin2YTYp9iz2KrYtNin2LHZitip2Iwg2YPYqtin2KjZhyDZ<br /> iNiq2K3ZhNmK2YQg2KfZhNmG2LUg2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZiiDZiNij2LXZiNmEINin2YTYqtmB<br /> 2LPZitixIAo4Cdiv2KjZiiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjgg<br /> 2KfZhNmJIDEy2KXYqNix2YrZhAnYpdiv2KfYsdipINin2YTYqti62YrZitixINmI2KrYrdiz2YrZ<br /> hiDZhdmG2KfYriDYp9mE2LnZhdmEINmB2Yog2KfZhNmF2YbYuNmF2KfYqiDYp9mE2YXYudin2LXY<br /> sdipIAo5Cdiv2KjZiiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjE1INin<br /> 2YTZiSAxOdil2KjYsdmK2YQJ2KfYr9in2LHZhyDZhdiu2KfYt9ixINin2YTYp9im2KrZhdin2YYK<br /> MTAJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i32YbYqNmI2YQgLyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqQnZhdmGMTUg2KfZhNmJ<br /> IDE52KXYqNix2YrZhAnYp9mE2KrZhdmK2LIg2YHZiiDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin<br /> 2YXYqSDZiNio2YbYp9ihINi02KjZg9mHINin2KrYtdin2YTYp9iqINmB2LnYp9mE2YcgCjExCdiv<br /> 2KjZiiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjE1INin2YTZiSAxOdil<br /> 2KjYsdmK2YQJ2KfYr9in2LHZhyDYp9mE2K3Ys9in2KjYp9iqINin2YTYrdmD2YjZhdmK2Kkg2YjY<br /> p9mE2YXYp9mEINin2YTYudin2YUKMTIJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i32YbYqNmI2YQgLyDYp9mE2YLY<br /> p9mH2LHYqQnZhdmGMTUg2KfZhNmJIDE52KXYqNix2YrZhAnYp9mE2YLZitin2K/YqSDZiNio2YbY<br /> p9ihINmI2KfYr9in2LHZhyDYp9mE2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YHZiiDYuNmEINmF<br /> 2YbZh9is2Ycg2KfZhNis2YjYr9ipINin2YTYtNin2YXZhNipIAoxMwnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZ<br /> htio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YYyMiDYp9mE2YkgMjbYpdio2LHZitmECdin2YTZ<br /> hdi52KfZitmK2LEg2KfZhNmF2K3Yp9iz2KjZitipINin2YTZhdiz2KrYrtiv2YXYqSDZgdmKINin<br /> 2LnYr9in2K8g2KfZhNmC2YjYp9im2YUg2KfZhNmF2KfZhNmK2KkgCjE0Cdiv2KjZiiAvINil2LPY<br /> t9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjIyINin2YTZiSAyNtil2KjYsdmK2YQJ2KrZ<br /> gtmG2YrZhyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YjYr9mI2LHZh9inINmB2Yog2K/YudmFINin2YTZ<br /> gtix2KfYsdin2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAKMTUJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i32YbYqNmI2YQg<br /> LyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqQnZhdmGMjIg2KfZhNmJIDI22KXYqNix2YrZhAnYp9mE2KfYqti12KfZ<br /> hNin2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZiNmB2YYg2KfZhNiq2LnYp9mF2YQg2YXYuSDYp9mE2KfY<br /> rtix2YrZhiAKMTYJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i32YbYqNmI2YQgLyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkyMi80<br /> IC0zLzUJ2KfZhNin2KrYrNin2YfYp9iqINin2YTZhdi52KfYtdix2Kkg2YjYp9mE2K3Yr9mK2KvY<br /> qSDZgdmKINin2K/Yp9ix2Ycg2KfZhNis2YjYr9ipCtmE2YTYqtmI2KfYtdmEINmI2KfZhNin2LPY<br /> qtmB2LPYp9ixINmI2YXYudix2YHZhyDYp9mE2YXYrdiq2YjZiSDYp9mE2LnZhNmF2Yog2YrYsdis<br /> 2Ykg2KfZhNin2KrYtdin2YQg2KjZgNmA2YDZgNmAICAg2YjYrdiv2Kkg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg<br /> 2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQKCtijIC8g2YfZiNmK2K/YpyDY<br /> qNmI2K3ZhNmK2YLZhwrYrNmI2KfZhCAvINmI2KfYqtizOiAwMDIwMTAyMzk5MDkwMQrYqNix2YrY<br /> ryDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZijogSHJob3dpZGFAZ21haWwuY29tICYg2YXZiNmC2Lkg2KfZ<br /> hNin2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6IHd3dy5haGFkaHIub3JnCtmH2KfYqtmBOiAwMDIwMjM3ODAwNTgz<br /> IC0wMDIwMjM3ODAwNjkzCtmB2KfZg9izOiAwMDIwMjM3ODAwNTczIOKAkyAwMDIwMjM1ODY2MzIz<br /> CgoK  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links