Utenti collegati: 11 
 
it.fan.marco-ditri
Nel nome del grande Marco d'Itri

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: Sami Alzubyr  Mostra tutti i messaggi di Sami Alzubyr
Titolo: =?UTF-8?B?2KrZgNmA2YDZgNi52YDZgNmC2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2K8g2KfZhNiv2KfYsSDYrw==?= =?UTF-8?B?2KjZhNmI2YUg2YXYr9mK2LEg2KrZhtmB2YrYsNmKINmF2LnYqtmF2K8g2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCT?= =?UTF-8?B?INis2YXZh9mI
Newsgroup: it.fan.marco-ditri
Data: 07/10/2017
Ora: 14:04:05
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuQrYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Yog2YTZhdik<br /> 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KrZgNmA2YDZgNi52YDZgNmC<br /> 2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2K8K2K/YqNmE2YjZhSDZhdiv2YrYsSDYqtmG2YHZitiw2Yog2YXY<br /> udiq2YXYrwrYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix<br /> 2KjZitipCtiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGIDEyINin2YTZiSAyMSDZhtmI2YHZhdio<br /> 2LEgMjAxN9mFCgoKICAg2KPZh9iv2KfZgSDYp9mE2K/YqNmE2YjZhSA6IAogINmB2Yog2YbZh9in<br /> 2YrYqSDYp9mE2K/YqNmE2YjZhSDYs9mK2YPZiNmGINin2YTZhdi02KfYsdmDINmC2KfYr9ix2KfZ<br /> iyDYudmE2YkgOiAKCjEuCdin2YTYqtmF2YrZitiyINio2YrZhiDZhdmB2YfZiNmFINin2YTYpdiv<br /> 2KfYsdipINin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrYqSDZiCDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrZ<br /> htmB2YrYsNmK2Kkg2Ygg2KfZhNiq2YXZitmK2LIg2KjZitmGINin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTY<br /> p9iz2KrYsdin2KrZitis2Yog2Ygg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZii4KMi4J<br /> 2KfZhNiq2YXZitmK2LIg2KjZitmGINmF2YHYp9mH2YrZhSDZiCDYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNi5<br /> 2YXZhCDYp9mE2KXYr9in2LHZiiDZiCDYp9mE2LnZhdmEINin2YTYqtmG2YHZitiw2Yog2Ygg2KfZ<br /> hNi52YXZhCDYp9mE2YHZhtmKLgozLgnYqtit2YTZitmEINin2YTYqNmK2KbYqSDYp9mE2K/Yp9iu<br /> 2YTZitipINmIINin2YTYqNmK2KbYqSDYp9mE2K7Yp9ix2KzZitipINmIINmG2YLYp9i3INin2YTZ<br /> gtmI2Kkg2Ygg2KfZhNi22LnZgSDZhNij2Yog2YXYtNix2YjYuSAo2KrYrdmE2YrZhCBTV09UKS4K<br /> NC4J2KXYudiv2KfYryDZiCDYqtmG2YHZitiwINiu2LfYqSDYqtmG2YHZitiw2YrYqSDZhNmE2K7Y<br /> t9ipINin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrYqSDZhNmE2YXYtNix2YjYuS4KNS4J2YjYtti5INmF<br /> 2KTYtNix2KfYqiDYp9mE2KPYr9in2KEg2Ygg2YLZitin2LMg2Ygg2KrZgtmK2YrZhSDYo9iv2KfY<br /> oSDYp9mE2K7Yt9ipINin2YTYqtmG2YHZitiw2YrYqS4KNi4J2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KfZhNij<br /> 2YbZhdin2Lcg2KfZhNmC2YrYp9iv2YrYqSDYp9mE2YXYrtiq2YTZgdipINmF2Lkg2YXYsdik2YjY<br /> s9mK2YcuCjcuCdmB2YfZhSDZiCDYqti32KjZitmCINin2YTYudiv2YrYryDZhdmGINin2YTZhdmH<br /> 2KfYsdin2Kog2KfZhNij2LPYp9iz2YrYqSDZgdmKINin2YTZgtmK2KfYr9ipICjZhdmH2KfYsdin<br /> 2Kog2KfZhNiq2LnYp9mF2YQg2YXYuSDYp9mE2KjYtNixKS4KOC4J2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2Ygg<br /> 2KrYt9io2YrZgiDYp9mE2LnYr9mK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTYpdiv2KfY<br /> sdmK2Kkg2KfZhNij2LPYp9iz2YrYqSAuCgoKCgoKICAgCiAgICAg2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmI<br /> 2YYgOgoxLgnZhdiv2LHYp9ihINin2YTYpdiv2KfYsdin2Kog2YHZiiDYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iq<br /> INmIINin2YTYtNix2YPYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZiCDYp9mE2K7Yp9i12KkgLiAKMi4J2LHY<br /> pNmI2LPYp9ihINin2YTYo9mC2LPYp9mFINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2Ygg2YXYr9mK2LHZiCDY<br /> p9mE2K/ZiNin2KbYsSDZiCDZhdi02LHZgdmIINin2YTZiNit2K/Yp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK<br /> 2KkgLgozLgnYp9mE2YXYsdi02K3ZitmGINmE2LTYutmEINmF2YbYp9i12Kgg2KXYr9in2LHZitip<br /> INmF2KrZiNiz2LfYqSDYo9mIINi52YTZitinIC4KNC4J2KfZhNiu2LHZitis2YrZhiDYp9mE2KzY<br /> p9mF2LnZitmK2YYg2Ygg2LfZhNin2Kgg2KfZhNmF2LHYp9it2YQg2KfZhNis2KfZhdi52YrYqSDY<br /> p9mE2YXYqtmC2K/ZhdipIC4KNS4J2YPYp9mB2Kkg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNiq2LfZiNmK<br /> 2LEg2YXZh9in2LHYp9iq2YfZhSDZiCDZhdi52KfYsdmB2YfZhSDZgdmKINmF2YrYp9iv2YrZhiDY<br /> p9mE2LnZhdmEINin2YTYpdiv2KfYsdmKINmIINin2YTYqtmG2YHZitiw2YogLgo2LgnYo9mGINmK<br /> 2YPZiNmGINin2YTZhdiz2KrZh9iv2YHZiNmGINmF2YYg2YXYs9iq2YjZitin2Kog2Ygg2KfZh9iq<br /> 2YXYp9mF2KfYqiDYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YXYqtmC2KfYsdio2KkuCgrZiNin2YTYr9in2LEg2KfZ<br /> hNi52LHYqNmK2KkgINmK2LPYsdmH2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdiz2KfZh9mF2Kkg2YjY<br /> p9mE2YXYtNin2LHZg9ipINmB2Yog2KPYudmF2KfZhCDYp9mE2YHYp9i52YTZitin2Kog2YXZhiDY<br /> rtmE2KfZhCDYqtis2LHYqNipINmF2YXZitiy2KkK2KPZiCDYqNin2YTYrdi22YjYsSDZiNin2YTZ<br /> hdmG2KfZgti02KnYjCDZg9iw2YTZgyDYqtix2LTZititINmF2YYg2KrYsdmI2YYg2YXZhiDZg9mI<br /> 2KfYr9ixINmF2KTYs9iz2KrZg9mFINin2YTZhdmI2YLYsdipCtmI2KrZhdmG2K0g2KfZhNiv2KfY<br /> sSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSAgINmF2YLYudiv2Kcg2K7Yp9mF2LMg2YXYrNin2YbYpyDZgdmKINit<br /> 2KfZhCDYqtix2LTZititINiz2YrYp9iv2KrZg9mFINin2LHYqNi5INin2YHYsdin2K8g2YXZhiDZ<br /> hdik2LPYs9iq2YPZhSDYp9mE2YXZiNmC2LHYqS4K2KrYo9mD2YrYryDYp9mE2YXYtNin2LHZg9ip<br /> CtmK2KrZhSDYpdix2LPYp9mEINiu2LfYp9ioINin2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2KfZhNix2LPZhdmJ<br /> INio2Kkg2KPYs9mF2KfYoSDYp9mE2YXYsdi02K3ZitmGIOKAkyDZhdmG2KfYtdio2YfZhSDYp9mE<br /> 2KXYr9in2LHZitipIC0gINin2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2LcgCti32LHZitmC2Kkg2LPYr9in2K8g<br /> 2LHYs9mI2YUg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqQooINmD2KfYtCDYp9mI2YQg2KPZitin2YUg2KfZhNiq<br /> 2K/YsdmK2Kgg2KfZiCDYqNiq2K3ZiNmK2YQg2KjZhtmD2Ykg2YLYqNmEINio2K/YoSDYp9mE2YbY<br /> tNin2Lcp2YjYtdmI2LHYqSDZhdmGINiq2LDZg9ix2Kkg2KfZhNi32YrYsdin2YYg2LnZhNmF2KfZ<br /> iyDYqNij2YYg2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyAxNzAwINiv2YjZhNin2LEg2KPZhdix<br /> 2YrZg9mJINmE2YTZgdix2K8K2LnZhNmKINmB2KfZg9izINix2YLZhSAwMDIwMjM3ODAwNTczINin<br /> 2YgwMDIwMjM1ODY2MzIzINin2YjYudmE2YoK2KjYsdmK2K/ZiiDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZ<br /> iiAgc2FyYWd3YWRpQGdtYWlsLmNvbQoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgo=  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links