Utenti collegati: 28 
 
it.fan.marco-ditri
Nel nome del grande Marco d'Itri

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: samarrrsabryyy@gmail.com  Mostra tutti i messaggi di samarrrsabryyy@gmail.com
Titolo: =?UTF-8?B?2KrYr9i52YjZg9mFINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK?= =?UTF-8?B?2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAg2YTYrdi22YjYsSAo2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix?= =?UTF-8?B?2YrYqNmKKSDYp9mE
Newsgroup: it.fan.marco-ditri
Data: 04/03/2018
Ora: 08:59:32
Mostra headers
 
  2KrYr9i52YjZg9mFINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZ<br /> hNil2K/Yp9ix2YrYqSAK2YTYrdi22YjYsSAo2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrY<br /> qNmKKQrYp9mE2KjYsdmF2KzYqSDYp9mE2YTYutmI2YrYqSDYp9mE2LnYtdio2YrYqSDZiNiv2YjY<br /> sdmH2Kcg2YHZiiDYqti32YjZitixINij2K/Yp9ihINin2YTYudin2YXZhNmK2YYK2YXZgtixINin<br /> 2YTYp9mG2LnZgtin2K86INin2LPYt9mG2KjZiNmEIOKAkyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqSAg2K7ZhNin<br /> 2YQg2KfZhNmB2KrYsdipINmF2YYgMjkvNCDYp9mE2YkgMy81INmF2KfZitmIIDIwMTgK2KjZh9iv<br /> 2YEg2KfZhNiq2LnYsdmK2YEg2KjYp9mE2KjYsdmF2KzYqSDYp9mE2YTYutmI2YrYqSDYp9mE2LnY<br /> tdio2YrYqSBOTFDZgdmKINmB2YYg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2YjZhdit2K/Yr9in2Kog2KfZhNil<br /> 2K/Ysdin2YMg2YjYp9mE2K3ZiNin2LPYjCDZhdi52LHZgdipINin2YTZhdi52KrZgtiv2KfYqiDZ<br /> iNin2YTZgtmK2YUg2YjYp9mE2YXYudin2YrZitixINmE2YTYo9mH2K/Yp9mBINin2YTZhdi32LHZ<br /> iNit2Kkg2YTZhNmG2YHYsyDYp9mE2KjYtNix2YrYqSDZiNmD2YrZgdmK2Kkg2KfZhNiq2LrZhNio<br /> INi52YTZitmH2KfYmyDZg9in2YYg2KfZhti52YLYp9ivINmH2LDYpyDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdis<br /> INmI2KfZhNiw2Yog2YrYudix2LYg2YXZhiDYrtmE2KfZhCDYpdi32KfYsdmHINin2YTYudin2YUg<br /> 2KXZhNmJOiDZhti02KPYqSDYp9mE2KjYsdmF2KzYqSDYp9mE2YTYutmI2YrYqSDZiNin2YTZh9mG<br /> 2K/Ys9ipINin2YTZhtmB2LPZitipIE5MUNiMINiq2LnYsdmK2YEg2KfZhNio2LHZhdis2Kkg2KfZ<br /> hNmE2LrZiNmK2Kkg2KfZhNi52LXYqNmK2Kkg2YjYqti32KjZitmC2KfYqtmH2KfYjCDZhdit2K/Y<br /> r9in2Kog2KfZhNil2K/Ysdin2YMgKNin2YTYrdmI2KfYs9iMINin2YTZhNi62KnYjCDYp9mE2YLZ<br /> itmF2Iwg2KfZhNmF2LnYqtmC2K/Yp9iqKdiMINin2YTZhNi62Kkg2KfZhNi52LXYqNmK2KkuINi5<br /> 2YrZiNioINin2YTZhNi62KkgKNin2YTYrdiw2YEg2YjYp9mE2KrYtNmI2YrZhynYjCDYp9iz2KrY<br /> sdin2KrZitis2YrYqSDYp9mE2KrZgdmI2YIg2YjYp9mE2KfZgdiq2LHYp9i22KfYqiDYp9mE2KPY<br /> s9in2LPZitipINmE2YTZh9mG2K/Ys9ipINin2YTZhtmB2LPZitipICjYp9mE2YTYutipINin2YTY<br /> udi12KjZitipKdiMINin2YTZhtmF2YjYsNisINin2YTYq9mE2KfYq9mKICjYp9mE2LPZhNmI2YPY<br /> jCDYp9mE2KrZgdmD2YrYsdiMINin2YTYtNi52YjYsSnYjCDZg9mK2YHZitipINin2LPYqtmG2KjY<br /> p9i3INin2YTZhtmF2Lcg2KfZhNi62KfZhNioICjZhtmF2Lcg2LXZiNix2YrYjCDYs9mF2LnZitiM<br /> INit2LPZiinYjCDYp9iu2KrYqNin2LHYp9iqINi52KfZhNmF2YrYqSDZgdmKINin2YTYqNix2YXY<br /> rNipINin2YTZhNi62YjZitipINin2YTYudi12KjZitipIE5MUArYp9mE2YXYs9iq2YfYr9mB2YjZ<br /> hgrZhdiv2YrYsdmIINin2YTYudmF2YjZhdiMINmF2K/Zitix2Ygg2YjYsdik2LPYp9ihINmI2K3Y<br /> r9in2Kog2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2KnYjCDZhdiv2YrYsdmIINmI2LHYpNiz<br /> 2KfYoSDZiNit2K/Yp9iqINin2YTYtNik2YjZhiDYp9mE2YLYp9mG2YjZhtmK2KnYjCDZhdiv2YrY<br /> sdmIINmI2LHYpNiz2KfYoSDZiNit2K/Yp9iqINin2YTYqti32YjZitixINin2YTYpdiv2KfYsdmK<br /> 2Iwg2YXYr9mK2LHZiCDZiNix2KTYs9in2KEg2YjYrdiv2KfYqiDYtNik2YjZhiDYp9mE2LnYp9mF<br /> 2YTZitmG2Iwg2YXYr9mK2LHZiCDZiNix2KTYs9in2KEg2YjYrdiv2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHY<br /> p9iqINin2YTZhdin2YTZitip2Iwg2YXYr9mK2LHZiCDZiNix2KTYs9in2KEg2YjYrdiv2KfYqiDY<br /> p9mE2LTYpNmI2YYg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZiNmD2KfZgdipINin2YTYudin2YXZhNmK2YYg<br /> 2KjZh9iw2Ycg2KfZhNmI2K3Yr9in2KouIArYsdiz2YjZhSDYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipCtiv2YjZ<br /> hNin2LEg2KPZhdix2YrZg9mKINmE2YTZgdix2K8g2KfZiCDZhdinINmK2LnYp9iv2YTZh9inMTAw<br /> MArYt9ix2YrZgtipINin2YTYqtiz2KzZitmECtmK2KrZhSDYpdix2LPYp9mEINiu2LfYp9ioINin<br /> 2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2KfZhNix2LPZhdmKINi52YTZiSDZgdin2YPYsyDYsdmC2YUgMDAyMDIz<br /> NzgwMDU3MyAtMDAyMDIzNTg2NjMyMwrZhNmE2KrZiNin2LXZhCDZiNin2YTYp9iz2KrZgdiz2KfY<br /> sSDZiNmF2LnYsdmB2Ycg2KfZhNmF2K3YqtmI2Ykg2KfZhNi52YTZhdmKINmK2LHYrNmJINin2YTY<br /> p9iq2LXYp9mEINio2YDZgNmA2YDZgCAgINmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv<br /> 2LHZitio2YrYqSDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmECgrYoyAvINmH2YjZitiv2Kcg2KjZiNit2YTZ<br /> itmC2YcK2KzZiNin2YQgLyDZiNin2KrYszogMDAyMDEwMjM5OTA5MDEg2KjYsdmK2K8g2KfZhNil<br /> 2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6IEhyaG93aWRhQGdtYWlsLmNvbSAK2YfYp9iq2YE6IDAwMjAyMzc4MDA1<br /> ODMgLTAwMjAyMzc4MDA2OTMK2YHYp9mD2LM6IDAwMjAyMzc4MDA1NzMg4oCTIDAwMjAyMzU4NjYz<br /> MjMK2KrYqti02LHZgSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINio2KrZgtiv2YrZhSDZgdin<br /> 2LnZhNmK2KfYqiDYtNmH2LEg2YXYp9mK2Ygg2YTYudin2YUgMjAxONmFINmF2YjYttitINio2KfZ<br /> hNis2K/ZiNmEINin2YTYqtin2YTZijoKCiAg2YUJ2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYrwnY<br /> p9mE2KrYp9ix2YrYrgnYp9iz2YUg2KfZhNmG2LTYp9i3CjEJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i32YbYqNmI<br /> 2YQgLyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqQnZhdmGMjkvNCDYp9mE2YkgMy812YXYp9mK2YggCdin2YTYqNix<br /> 2YXYrNipINin2YTZhNi62YjZitipINin2YTYudi12KjZitipINmI2K/ZiNix2YfYpyDZgdmKINiq<br /> 2LfZiNmK2LEg2KPYr9in2KEg2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiAgCjIJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i32YbY<br /> qNmI2YQgLyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqQnZhdmGMjkvNCDYp9mE2YkgMy812YXYp9mK2YggCdiq2LHY<br /> tNmK2K8g2KfZhNin2YbZgdin2YIg2YHZiiDYp9mE2LTYsdin2KEg2YjYp9mE2KrYrtiy2YrZhiAK<br /> MwnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YYyOS80INin2YTZ<br /> iSAzLzXZhdin2YrZiCAJ2KfZhNij2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2KXYrdi12KfYptmK2Kkg2YTZhdix<br /> 2KfZgtio2Ycg2YjYqtit2LPZitmGINin2YTYrNmI2K/YqSAKNAnYr9io2YogLyDYpdiz2LfZhtio<br /> 2YjZhCAvINin2YTZgtin2YfYsdipCdmF2YYyOS80INin2YTZiSAzLzXZhdin2YrZiCAJ2KXYr9in<br /> 2LHYqSDZiNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNmH2YrYp9mD2YQg2KfZhNmF2KfZhNmK2KkgCjUJ2K/YqNmK<br /> IC8g2KXYs9i32YbYqNmI2YQgLyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqQnZhdmGNiDYp9mE2YkgMTDZhdin2YrZ<br /> iCAJ2KXYudiv2KfYryDYp9mE2YLZitin2K/Yp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YjYp9mE2YXY<br /> p9mE2YrYqTog2KrZg9mI2YrZhiDZiNil2LnYr9in2K8g4oCTINiz2YXYp9iqINmI2KPYrtmE2KfZ<br /> gtmK2KfYqgo2Cdiv2KjZiiAvINil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjYg<br /> 2KfZhNmJIDEw2YXYp9mK2YggCdil2K/Yp9ix2Kkg2KPYudmF2KfZhCDYp9mE2LPZg9ix2KrYp9ix<br /> 2YrYqSDYqNin2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTYrdin2LPYqCDYp9mE2KPZhNmJIAo3Cdiv2KjZiiAv<br /> INil2LPYt9mG2KjZiNmEIC8g2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhjYg2KfZhNmJIDEw2YXYp9mK2Ygg<br /> Cdin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitin2Kog2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZiNin2YfYqCDZiNin2YTY<br /> rNiv2KfYsdin2Kog2YHZiiDYp9mE2YXZhti42YXYp9iqCjgJ2K/YqNmKIC8g2KXYs9i32YbYqNmI<br /> 2YQgLyDYp9mE2YLYp9mH2LHYqQnZhdmGNiDYp9mE2YkgMTDZhdin2YrZiCAJ2KXYudiv2KfYryDY<br /> p9mE2KrZgtin2LHZitixINin2YTZhdin2YTZitipINmI2KfZhNiq2K3ZhNmK2YQg2KfZhNmF2KfZ<br /> hNmKINmI2KfZhNmF2K3Yp9iz2KjZigoKCgoJCtin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK<br /> 2KjZijog2KfZhNio2LHZhdis2Kkg2KfZhNmE2LrZiNmK2Kkg2KfZhNi52LXYqNmK2Kkg2KfYs9i3<br /> 2YbYqNmI2YQg4oCT2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg2KXYs9i32YbYqNmI2YQg2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB<br /> 2KrYsdipINmF2YYgMjkvNCDYp9mE2YkgMy81INmF2KfZitmIIDIwMTggCgo=  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links