Utenti collegati: 10 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: mona emama  Mostra tutti i messaggi di mona emama
Titolo: =?UTF-8?B?2K/ZiNix2Kk6INiq2YDYt9mA2YjZitmA2LEg2KPYr9in2KEg2KfZhNmA2LnZgNin2YXZgA==?= =?UTF-8?B?2YTZgNmK2YDZhiDZgdmA2Yog2KfZhNmA2LTZgNik2YjZhiDYp9mE2YDZgtmA2KfZhtmA2YjZhtmA2Yo=?= =?UTF-8?B?2YDYqSAtINmF
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 13/02/2018
Ora: 08:16:50
Mostra headers
 
  2YrYr9i52YjZg9mFINmF2LnZh9ivINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YTZ<br /> hNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKINin2YTYr9mI2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kk6IArYqtmA<br /> 2LfZgNmI2YrZgNixINij2K/Yp9ihINin2YTZgNi52YDYp9mF2YDZhNmA2YrZgNmGINmB2YDZiiDY<br /> p9mE2YDYtNmA2KTZiNmGINin2YTZgNmC2YDYp9mG2YDZiNmG2YDZitmA2KkK2YTZhdiv2KkgKCAx<br /> MCApINij2YrZgNin2YUg2KrYr9ix2YrZgNio2YDZitmA2KkK2YjYqtio2K/YoyDZgdmKIDI1INmF<br /> 2YDYp9ix2LMg2YjYrdiq2YkgMyDYo9io2YDYsdmK2YDZhCAyMDE42YUK2YPZgNmI2KfZhNin2YTZ<br /> gNmF2YDYqNmA2YjYsSDigJMg2YXZgNin2YTZgNmK2YDYstmK2YDYpwrZiNin2YTYqtmKINiq2YfY<br /> r9mBINil2YTZiSDYqti32YjZitixINij2K/Yp9ihINin2YTZhdi02KfYsdmD2YrZhiDZiNiq2LLZ<br /> iNmK2K/Zh9mFINio2KfZhNmF2LnYp9ix2YEg2YjYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTZhNin2LLZ<br /> hdipINmE2KPYr9in2KEg2YXZh9in2YXZh9mFINmB2Yog2KfZhNi02KTZiNmGINin2YTZgtin2YbZ<br /> iNmG2YrYqSDYqNmD2YHYp9ih2Kkg2YjZgdin2LnZhNmK2Kkg2YXZhiDYrtmE2KfZhCDYp9mE2KrY<br /> udix2YEg2LnZhNmJOgotINin2YTZh9mK2YPZhCDYp9mE2KrZhti42YrZhdmKINmE2YTYpdiv2KfY<br /> sdipINin2YTYudin2YXYqSDZhNmE2LTYpNmI2YYg2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZitipCi0g2KfZhNmC<br /> 2KfZhtmI2YYg2KfZhNil2K/Yp9ix2Yog2YjZhdin2YfZitipINin2YTZhti42YUg2YjYp9mE2YTZ<br /> iNin2KbYrSDZiNin2YTZgtix2KfYsdin2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqQotINit2YLZiNmCINmI<br /> 2YjYp9is2KjYp9iqINin2YTZhdmI2LjZgSDYp9mE2LnYp9mFCi0g2KfZhNiq2K3ZgtmK2YLYp9iq<br /> INin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkKLSDYp9mE2YXZhtin2YLYtdin2KoKLSDYp9mE2YXYqti32YTYqNin<br /> 2Kog2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZitipINmE2YTYqti52KfZgtivCi0g2YjYs9in2KbZhCDYqtmG2YHZ<br /> itiwINin2YTYudmC2YjYryDZiNmB2LYg2YXZhtin2LLYudin2KrZh9inINmB2Yog2KXYqNix2KfZ<br /> hSDYp9mE2LnZgtivINin2YTYpdiv2KfYsdmKCi0g2KfZhNmF2LHYp9mB2LnYqSDZiNil2LnYr9in<br /> 2K8g2KfZhNmF2LDZg9ix2KfYqiDYo9mF2KfZhSDYp9mE2YXYrdin2YPZhQotINin2YTYp9iz2KrY<br /> tNin2LHYp9iqINin2YTZgtin2YbZiNmG2YrYqSAK2YjZiti02KfYsdmDINmB2Yog2YfYsNmHINin<br /> 2YTYr9mI2LHYqToKLSDZhdiv2YrYsdmIINmI2LHYpNiz2KfYoSDYo9mC2LPYp9mFINmI2KfZhNi5<br /> 2KfZhdmE2YjZhiDZgdmKINin2YTYtNik2YjZhiDYp9mE2YLYp9mG2YjZhtmK2Kkg2YjYp9mE2YXY<br /> s9iq2LTYp9ix2YjZhiDYp9mE2YLYp9mG2YjZhtmK2YjZhiDYqNmD2KfZgdipINin2YTYrNmH2KfY<br /> qiDYp9mE2YXYrtiq2YTZgdipICjYrdmD2YjZhdmK2Kkg4oCTINmC2LfYp9i5INi52KfZhSDigJMg<br /> 2YLYt9in2Lkg2K7Yp9i1KQotINin2YTZhdix2LTYrdmI2YYg2YTYtNi62YQg2YjYuNin2KbZgSDY<br /> pdiv2KfYsdmK2Kkg2YHZiiDZhdis2KfZhCDYp9mE2LTYpNmI2YYg2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZitip<br /> IArZiNmE2YTYp9iz2KrZgdiz2KfYsdin2Kog2YjYpdiq2YXYp9mFINil2KzYsdin2KHYp9iqINin<br /> 2YTYqtiz2KzZitmEINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDYudmE2Yk6Ctil2K/Yp9ix<br /> 2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2Kgg4oCTINmF2LnZh9ivINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfY<br /> sdmK2KkK2YfYp9iq2YEg2KPYsdi22Yo6IDAwMjAyMzc3OTU2NTAK2KzZiNin2YQ6IDAwMjAxMDkx<br /> NzgwMTQwCtio2LHZitivINil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6IFRyYWluaW5nQGlhZG1lbmEuY29tCgoK<br /> Cg==  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links