Utenti collegati: 6 
 
it.cultura.ateismo
Dedicato a chi non ci crede

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: سمر صبرى  Mostra tutti i messaggi di سمر صبرى
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNmF2YTYqtmC2Ykg2KfZhNi52LHYqNmKINin2YTYsdin2KjYuSDYqtiu2LfZiti3IA==?= =?UTF-8?B?2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2KfZhNi52KfZhdip2KfZhNmG2LjZhSDYp9mE2YXYs9iq2KzYr9ipINmI2Kc=?= =?UTF-8?B?2YTZhdi52KfY
Newsgroup: it.cultura.ateismo
Data: 02/01/2018
Ora: 14:23:20
Mostra headers
 
  2KrYr9i52YjZg9mFINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZ<br /> hNil2K/Yp9ix2YrYqQrYqNin2YTYqti52KfZiNmGINmF2Lkg2KfZhNin2KrYrdin2K/Yp9mE2K/Z<br /> iNmE2Yog2YTZhdik2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkgCtmF2LHZ<br /> g9iyINin2YTYqtmC2KfZhtipINmE2YTYqtiv2LHZitioINmI2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio<br /> 2LTYsdmK2Kkg4oCTINis2YXZh9mI2LHZitipINin2YTYs9mI2K/Yp9mGCtmE2K3YttmI2LEg2YjY<br /> p9mE2YXYtNin2LHZg9ipINmB2YogIH3Yp9mE2YXZhNiq2YLZiSDYp9mE2LnYsdio2Yog2KfZhNix<br /> 2KfYqNi5eyAK2KrYrti32YrYtyDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDYp9mE2LnYp9mF2Kl92KfZhNmG2LjZ<br /> hSDYp9mE2YXYs9iq2KzYr9ipINmI2KfZhNmF2LnYp9i12LHYqSB7CtmF2YLYsSDYp9mE2KfZhti5<br /> 2YLYp9ivOiDYtNix2YUg2KfZhNi02YrYriDigJMg2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTY<br /> udix2KjZitipICogINmF2YjYudiv2KfZhNin2YbYudmC2KfYrzogMjUtMjkg2YXYp9ix2LMgMjAx<br /> ONmFCtmF2YDZgNmC2YDZgNiv2YXZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmHCtmI2KfYrNmH2Kog2KfZ<br /> hNiq2LfZiNix2KfYqiDZiNin2YTZhdiz2KrYrNiv2KfYqiDZgdmKINin2YTZgdmD2LEg2KfZhNmF<br /> 2KfZhNmKINmI2KfZhNil2K/Yp9ix2Yog2YXYrNmF2YjYudipINmF2YYg2KfZhNiq2K3Yr9mK2KfY<br /> qiDYp9mE2KfZgtiq2LXYp9iv2YrYqSDZiNin2YTYp9iv2KfYsdmK2Kkg2YjYp9mE2YXYrdin2LPY<br /> qNmK2Kkg2YjYp9mE2YLYp9mG2YjZhtmK2Kkg2YjYp9mE2KjZitim2YrYqdibINin2YTYo9mF2LEg<br /> 2KfZhNiw2Yog2YLYp9ivINil2YTZiSDYpdit2K/Yp9irINiq2LrZitix2KfYqiDYrNmI2YfYsdmK<br /> 2Kkg2YHZiiDYp9mE2KPYs9in2YTZitioINmI2KfZhNi32LHZgiDZiNin2YTYpdis2LHYp9ih2KfY<br /> qiDZgdmKINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmI2YPYsNmE2YMg<br /> 2YHZiiDYp9mE2YfZitin2YPZhCDZiNin2YTZhti42YUg2YjYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK<br /> 2KfYqiDYp9mE2KrZiiDYqtit2YPZhSDYp9mE2YjYrdiv2KfYqiDYp9mE2KfYr9in2LHZitipINio<br /> 2KfZhNmC2LfYp9i5INin2YTYrdmD2YjZhdmKINmB2Yog2KfZhNiv2YjZhCDYp9mE2LnYsdio2YrY<br /> qdibINmI2YTYutix2LYg2KrZiNmB2YrYsSDZhdmG2KfZgti02Kkg2YXZhtmH2KzZitipINio2KPY<br /> qNi52KfYryDYqti32KjZitmC2YrYqSDZhNmH2LDYpyDYp9mE2YXZiNi22YjYuSDYp9mE2K3ZitmI<br /> 2Yog2YrYs9iq2YfYr9mBINin2YTZhdmE2KrZgtmJINiq2K3ZgtmK2YIg2KfZhNii2KrZijoK74G2<br /> Cdiq2YLZitmK2YUg2YjYqtit2YTZitmEINil2YXZg9in2YbZitipINiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNmF<br /> 2YLZiNmF2KfYqiDZiNin2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNiq2Yog2KrYrdmD2YUg2KfZhNil2K/Y<br /> p9ix2Kkg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2KfZhNi52KfZhdipLgrvgbYJ2K/Ysdin2LPYqSDZiNi52LHY<br /> tiDYp9mE2YXZgtmI2YXYp9iqINmI2KfZhNij2LPYp9mE2YrYqCDZiNin2YTZhti42YUg2LrZitix<br /> INin2YTYqtmC2YTZitiv2YrYqSDYp9mE2KrZiiDYo9mB2LHYstiq2YfYpyDYqtiv2KfYudmK2KfY<br /> qiDYp9mC2KrYtdin2K8g2KfZhNmF2LnYsdmB2Kkg2YHZiiDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXY<br /> p9mE2YrYqSDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2LnZhNmJINin2YTZhdiz2KrZiNmJINin2YTYr9mI2YTZii4K<br /> 74G2Cdi52LHYtiDYp9mE2YPZitmB2YrYqSDYp9mE2KrZiiDZhdmGINiu2YTYp9mE2YfYpyDZitmF<br /> 2YPZhiDYqtmI2LjZitmBINin2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2YjYp9mE2YbYuNmFINin2YTZhdiz2KrY<br /> rNiv2Kkg2YjYp9mE2YXYudin2LXYsdipINin2YTZhdiq2LXZhNipINio2KXYr9in2LHYqSDYp9mE<br /> 2YXYp9mE2YrYqSDYp9mE2LnYp9mF2KkuCu+BtgnYo9iy2YXYqSDYp9mE2K/ZitmI2YYg2KfZhNiu<br /> 2KfYsdis2YrYqSDZiNiq2LnYsdmBINi52YTZiSDYo9iz2KjYp9ioINin2YTYo9iy2YXYp9iqINin<br /> 2YTZhdin2YTZitipINmI2YXYrdiv2K/Yp9iq2YfYpyDZiNmD2YrZgdmK2Kkg2KfZhNiq2YbYqNik<br /> INio2YfYp9iMINio2KfZhNil2LbYp9mB2Kkg2KXZhNmJINin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtit<br /> 2YjYt9mK2Kkg2KfZhNiq2Yog2KrZg9mB2YQg2KrYrNmG2Kgg2K3Yr9mI2KvZhy4K2KfZhNmF2LPY<br /> qtmH2K/ZgdmI2YYK74G2CdmF2K/Zitix2Yog2KfZhNi52YXZiNmFINmI2KXYr9in2LHYp9iqINin<br /> 2YTZhdin2YTZitipINmI2KfZhNmF2K3Yp9iz2KjYqSDZiNin2YTYqtmD2KfZhNmK2YEg2YjYp9mE<br /> 2KrYrti32YrYtyDYp9mE2YDZgNmA2YXYp9mE2Yog2YjYp9mE2YDZgNmA2YDZhdmI2KfYstmG2KfY<br /> qiDZiNin2YTZgNmA2YDZgtmA2YDZgNmA2LHZiNi2INmI2KfZhNmF2YDZgNmA2YbYrSDZiNin2YTY<br /> qtmF2YjZitmEINmI2KfZhNiu2LLYp9mG2Kkg2YjYp9mE2LPZhtiv2KfYqiDZiNiv2LHYp9iz2KfY<br /> qiDYp9mE2KzYr9mI2Ykg2YjYp9mE2KfYs9iq2KvZhdin2LEg2YjYp9mE2LHZgtin2KjYqSDZiNin<br /> 2YTZhdix2KfYrNi52Kkg2YjYp9mE2KrYr9mC2YrZgiDYqNin2YTZiNiy2LHYp9iqINmI2KfZhNmH<br /> 2YrYptin2Kog2YjYp9mE2YXYtdin2YTYrSDZiNin2YTZhdik2LPYs9in2Kog2YjYp9mE2YXZhti4<br /> 2YXYp9iqINmI2KfZhNmF2KzYp9mE2LMg2YjYp9mE2K/ZiNin2YjZitmGINmI2YPYp9mB2Kkg2KfZ<br /> hNmF2YbYtNii2Kog2KfZhNit2YrZiNmK2KkuCtix2LPZiNmFINin2YTZhdi02KfYsdmD2KkgMTAw<br /> MCDYr9mI2YTYp9ixINij2YXYsdmK2YPZiiDZhNmE2YHYsdivINin2Ygg2YXYpyDZiti52KfYr9mE<br /> 2YfYpyDYtNin2YXZhNipINin2YTYpdmC2KfZhdipLgrYt9ix2YrZgtipINin2YTYqtiz2KzZitmE<br /> INmE2KrYo9mD2YrYryDZhdi02KfYsdmD2KrZg9mFOgrZitiq2YUg2KfZhNiq2LPYrNmK2YQg2YXZ<br /> hiDYrtmE2KfZhCDYpdix2LPYp9mEINiu2LfYp9ioINin2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2LnZhNmKINmB<br /> 2KfZg9izINix2YLZhSAwMDIwMjM3ODAwNTczINin2YggMDAyMDIzNTg2NjMyMyDYp9mIINi52YTZ<br /> iSDYp9mF2YrZhNmKIHNhcmFnd2FkaUBnbWFpbC5jb20gCtmF2YjYttitINio2KnYp9mE2KPYqtmJ<br /> Ogko2KPYs9mF2KfYoSDYp9mE2YXYsdi02K3ZitmGIOKAkyDZhdmG2KfYtdio2YfZhSDYp9mE2KXY<br /> r9in2LHZitipIC0gINin2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2LcgLSDYt9ix2YrZgtipINiq2LPYr9mK2K8g<br /> 2LHYs9mI2YUg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSkKCgrYqNin2YTZhtiz2KjYqSDZhNmI2LHZgtipINin<br /> 2YTYudmF2YQgOgrYqtix2LPZhCDZg9in2YXZhNinINi52YTZiSDYqNix2YrYr9mJ2KfZhNil2YTZ<br /> g9iq2LHZiNmG2Ykg2YTYo9iu2LAg2KfZhNmF2YjYp9mB2YLYqSDYqNmF2YbYp9mC2LTYqtmD2YUg<br /> 2YTZh9inINiu2YTYp9mEINin2YTZhdik2KrZhdixINmI2YHZiSDYrdin2YQg2YLYqNmI2YQg2KfZ<br /> hNmI2LHZgtipINin2YTYudmE2YXZitipINmK2K3YtdmEINmF2YLYr9mFINin2YTZiNix2YLZiSDY<br /> udmE2Ykg2K7YtdmFIDI1ICUg2YXZhiDYp9i12YQg2LHYs9mI2YUg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqQrZ<br /> hNmE2KrZiNin2LXZhCDZiNin2YTYp9iz2KrZgdiz2KfYsSDZiNmF2LnYsdmB2Ycg2KfZhNmF2K3Y<br /> qtmI2Ykg2KfZhNi52YTZhdmKINmK2LHYrNmJINin2YTYp9iq2LXYp9mE2KjZgNmA2YDZgNmA2YbY<br /> p9im2Kgg2YXYr9mK2YDYsSDYp9mE2KrZgNiv2LHZitioCtin2YTYp9iz2KrYp9iw2KkgLyDYs9in<br /> 2LHYqSDYudio2K8g2KfZhNis2YjYp9ivCu+BtgnYrNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YjYp9mEOiAgMDAy<br /> MDExMTI2OTQ2MDgK74G2CdmH2YDYp9iq2YDZgNmA2YE6IDAwMjAyMzc4MDA1ODMgLTAwMjAyMzc4<br /> MDA2OTMK74G2CdmB2YDYp9mD2LM6IDAwMjAyMzc4MDA1NzMK2KfZhNio2LHZitivINin2YTYpdmE<br /> 2YPYqtix2YjZhtmKOiBTYXJhZ3dhZGlAQWhhZEhyLm9yZyYgc2FyYWd3YWRpQGdtYWlsLmNvbSAg<br /> JiAgdHJhaW5pbmdAYWhhZGhyLm9yZwrYp9mE2YXZiNmC2Lkg2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6<br /> IHd3dy5BaGFkSHIub3JnCtin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg<br /> 2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqQrZiNit2K/YqSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNmF2YfZhtmK<br /> INin2YTZhdi12LrYsQrYrNin2YXYudipINmF2YrYstmI2LHZiiDigJMg2KfZhNmI2YTYp9mK2KfY<br /> qiDYp9mE2YXYqtit2K/YqSDYp9mE2KfZhdix2YrZg9mK2Kkg2KfZhNmF2YXZhtmI2K0g2YXZhjoK<br /> 2YUJ2LnZhtmI2KfZhiDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEJ2KrYp9ix2YrYriDYp9mE2KfZhti52YLY<br /> p9ivCdmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8J2KfZhNix2LPZiNmFCjEJ2YXYp9is2LPYqtmK<br /> 2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2K/Ysdiz2YrYqQk0IC0xNSDZhdin2LHYswnYp9mE2YLY<br /> p9mH2LHYqSAgLdin2LPYt9mG2KjZiNmECTI5MDAKMgnZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2KfYr9in<br /> 2LHYqSDYp9mE2K/ZiNin2KbZitipCTExIC0gMjIg2YXYp9ix2LMJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkgIC3Y<br /> p9iz2LfZhtio2YjZhAkyOTAwCjMJ2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin<br /> 2LPYqtix2KfYqtmK2KzZiQkxOCAtIDI5INmF2KfYsdizCdin2YTZgtin2YfYsdipICAtINiv2KjZ<br /> iQkyOTAwCjQJ2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KzZiNiv2Kkg2KfZhNiu2K/Zhdin2Kog2KfZhNit2YPZ<br /> iNmF2YrYqQkxIC0xMiDYp9io2LHZitmECdin2YTZgtin2YfYsdipICAtINiv2KfYsSDYp9mE2KjZ<br /> iti22KfYoQkyOTAwCjUJ2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2KfZhNmK<br /> 2KkJOCDigJMgMTkg2KfYqNix2YrZhAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSAgLSDZg9mI2KfZhNin2YTZhdio<br /> 2YjYsQkyOTAwCjYJ2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin<br /> 2YTYudin2YXYqQkxNSAyNiDYp9io2LHZitmECdin2YTZgtin2YfYsdipICAtINiv2KfYsSDYp9mE<br /> 2KjZiti22KfYoQkyOTAwCtmB2LnYp9mE2YrYp9iqINmF2KfYrNiz2KrZitix2KfYqiDZhdin2LHY<br /> syDZiNil2KjYsdmK2YQg2YTYudin2YUgMjAxONmFCtmF2YTYrdmI2LjYqSAvINmF2Lkg2KXZhdmD<br /> 2KfZhtmK2Kkg2KrZhtmB2YrYsCDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINmB2Yog2KrYp9ix2YrYriDZiNmF<br /> 2YPYp9mGINin2K7YsSDZgtivINmK2KrZhtin2LPYqCDZhdi5INis2YfYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZ<br /> gtix2KkgLgoKCgoK  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links