Utenti collegati: 5 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: بهاء محمد  Mostra tutti i messaggi di بهاء محمد
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmKICDYp9mE2YXZiNin2LLZhtipIA==?= =?UTF-8?B?2KfZhNmB2LnYp9mE2Kkg2YjYp9mE2LHZgtin2KjYqSDYudmE2Ykg2KfZhNiq2YPYp9mE2YrZgSAg2Kc=?= =?UTF-8?B?2YTZgtin2YfY
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 01/01/2018
Ora: 13:07:39
Mostra headers
 
  Ctin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrY<br /> qQrYqNin2YTYqti52KfZiNmGINmF2Lkg2KfZhNil2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmJINmE2YXY<br /> pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix<br /> 2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmECtin2YTYqNix2YbY<br /> p9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZigrYp9mE2YXZiNin2LLZhtipINin2YTZgdi52KfZhNipINmI<br /> 2KfZhNix2YLYp9io2Kkg2LnZhNmJINin2YTYqtmD2KfZhNmK2YEK2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCT<br /> INis2YXZh9mI2LHZitipINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSAK2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrY<br /> sdipINmF2YYgMjUg2YHYqNix2KfZitixINin2YTZiSAxINmF2KfYsdizIDIwMTgg2YUgCgoK2YrZ<br /> h9iv2YEg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2Yk6INiq2YLYr9mK2YUg2YjYudix2LYg2KfZhNmF<br /> 2YHYp9mH2YrZhSDYp9mE2YXYrtiq2YTZgdipINmE2YbYuNmFINmF2K3Yp9iz2KjZhyDYp9mE2KrZ<br /> g9in2YTZitmBICDZiNin2YTZhdmI2KfYstmG2KfYqiAuINin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg2KfZ<br /> hNin2YbZiNin2Lkg2KfZhNmF2K7YqtmE2YHYqSDZhNiq2YTZgyDYp9mE2YbYuNmFINmI2KfZhNmF<br /> 2YLZiNmF2KfYqiDYp9mE2KfYs9in2LPZitipINmE2YfYpyAuINin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg<br /> 2KfZhNij2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2YXYrtiq2YTZgdipINmE2KrYsdi02YrYryDYp9mE2KrZg9mE<br /> 2YHYqSDZgdmKINin2YTZgti32KfYuSDYp9mE2K7Yr9mF2YogLiDYp9mD2KrYs9in2Kgg2KfZhNiu<br /> 2KjYsdin2Kog2KfZhNmE2KfYstmF2Kkg2YTZhdit2KfYs9io2Kkg2KfZhNiq2YPYp9mE2YrZgS7Z<br /> hdmF2KfYsdiz2Kkg2KfZhNiq2LfYqNmK2YLYp9iqINmI2KfZhNit2LXZiNmEINi52YTZiSDYrtio<br /> 2LHYp9iqINmF2KrZhtmI2LnYqSDZgdmKINmH2LDYpyDYp9mE2YXYrNin2YQuCtmF2LPYqtmH2K/Z<br /> gdmK2YYg2YHZiiDYsNmE2YMKMS0J2YXYr9ix2KfYoSDYpdiv2KfYsdin2Kog2YjYsdik2YjYs9in<br /> 2KEg2KPZgtiz2KfZhSDYp9mE2YXZiNin2LLZhtin2Kog2YjZiNit2K/Yp9iqINin2YTZhdit2KfY<br /> s9io2Kkg2YjYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZiNin2YTYsdmC2KfYqNipINmI2KfZhNiq2YPYp9mE2YrZ<br /> gSDZiNin2YTZhdmI2KfYstmG2KfYqiAKMi0J2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDZgdmKINin2YTZiNiy<br /> 2KfYsdin2Kog2YjYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iqINmI2KfZhNmF2YbYuNmF2KfYqiDZiNin2YTZh9mK<br /> 2KbYp9iqINmI2KfZhNmF2LXYp9mE2K0g2YjYp9mE2YXYrNin2YTYsyDZiNmD2KfZgdipINin2YTZ<br /> hdmG2LTYotiqINin2YTYrdmK2YjZitipINmI2KfZhNiu2K/ZhdmK2Kkg2YHZiiDYp9mE2YLYt9in<br /> 2Lkg2KfZhNit2YPZiNmF2You2KfZhNmF2LHYtNit2YjZhiDZhNi02LrZhCDYqtmE2YMg2KfZhNmF<br /> 2YbYp9i12KguINmI2YPZhCDYsNmKINi12YTYqS4K4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs<br /> 4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs<br /> 4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCs4oCsCtmI2KjZh9iw2Kkg2KfZhNmF2YbY<br /> p9iz2KjYqSDZitiz2LnYr9mG2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti5<br /> 2YXZitmFINiu2LfYp9io2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YjYttmI2Lkg<br /> 2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmKINmI2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmG<br /> INiq2YLYqtix2K3ZiNmGINiq2YjYrNmK2Kkg2KfZhNiv2LnZiNipINmE2YfZhSAuCtmE2YXYstmK<br /> 2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2KoK2YjYrdiv2Kkg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq<br /> 2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQK2KMgLyDZh9mI2YrYr9inINio2YjYrdmE<br /> 2YrZgtmHCu+BtgnYrNmI2KfZhCAvINmI2KfYqtizOiAwMDIwMTAyMzk5MDkwMQrvgbYJ2KjYsdmK<br /> 2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6IEhyaG93aWRhQGdtYWlsLmNvbQrvgbYJ2YXZiNmC2Lkg<br /> 2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZiSA6d3d3LmFoYWRoci5vcmcK74G2CdmH2KfYqtmBOiAwMDIwMjM3ODAw<br /> NTgzIC0wMDIwMjM3ODAwNjkzCtmB2KfZg9izOiAwMDIwMjM3ODAwNTczIOKAkyAgIDAwMjAyMzU4<br /> NjYzMjMKCtio2LHYp9mF2Kwg2KfYrtix2Ykg2KrYudmC2K8g2YHZiSDZhtmB2LMg2KfZhNi02YfY<br /> sSAKMTMJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMjUvMiDigJMgMS8zCdin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZgdi5<br /> 2KfZhNipINmE2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2KfZhNil2LnZhNin2YUKMTUJ<br /> 2LTYsdmFINin2YTYtNmK2K4JMjUvMiDigJMgMS8zCdin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrY<br /> sdin2KrZitis2Yog2YHZiiDYp9mE2YXYrdmE2YrYp9iqINmI2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqgouLiDY<br /> r9mI2LEg2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqgoxNgnYtNix2YUg2KfZ<br /> hNi02YrYrgkyNS8yIOKAkyAxLzMJ2KfZhNmC2YrYp9iv2Kkg2KfZhNil2LTYsdin2YLZitipINin<br /> 2YTZhdiq2YLYr9mF2Kkg2YjYp9mE2LHYpNmK2Kkg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitipINin<br /> 2YTYpdio2K/Yp9i52YrYqQoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgo=  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links