Utenti collegati: 10 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: mona emama  Mostra tutti i messaggi di mona emama
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSA6INmF2K/ZitixINin2YTZhdmD?= =?UTF-8?B?2KrYqCDYp9mE2YXYrdiq2LHZgSAtINio2YrYsdmI2Ko=?=
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 21/02/2018
Ora: 09:09:47
Mostra headers
 
  2YrYr9i52YjZg9mFINmF2LnZh9ivINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YTZ<br /> hNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKINin2YTYr9mI2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kk6IArZhdmA<br /> 2YDZgNiv2YrZgNmA2YDYsSDYp9mE2YDZgNmA2YXZgNmA2YDZg9mA2YDZgNiq2YDZgNmA2Kgg2KfZ<br /> hNmA2YDZgNmF2YDZgNmA2K3ZgNmA2YDYqtmA2YDZgNix2YEK2YTZhdiv2KkgKCA1ICkg2KPZitmA<br /> 2KfZhSDYqtiv2LHZitmA2KjZgNmK2YDYqQrZiNiq2KjYr9ijINmB2YogMSDYo9io2YDYsdmK2YDZ<br /> hCDZiNit2KrZiSA1INij2KjZgNix2YrZgNmEIDIwMTjZhQrYqNmA2YDZgNmK2YDZgNmA2LHZiNiq<br /> IOKAkyDYp9mE2YDZgNmA2KzZgNmA2YDZhdmA2YDZgNmH2YDZgNmA2YjYsdmK2YDZgNmA2Kkg2KfZ<br /> hNmE2YDZgNmA2KjZgNmA2YDZhtmA2YDZgNin2YbZgNmA2YDZitmA2YDZgNipCtmI2KfZhNiq2Yog<br /> 2KrZh9iv2YEg2KXZhNmJINiq2YPZiNmK2YYg2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTZgtmK2KfZhSDYqNmD<br /> 2KfZgdipINij2LnZhdin2YQg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2YPYqtio2YrYqdiMINmI2YPY<br /> sNmE2YMg2KPYudmF2KfZhCDYp9mE2LPZg9ix2KrYp9ix2YrYqSDYp9mE2K7Yp9i12Kkg2YjYp9mE<br /> 2KrZhtmB2YrYsNmK2Kkg2KfZhNiq2Yog2KrYqti32YTYqNmH2Kcg2KPYudmF2KfZhCDYp9mE2YXZ<br /> g9in2KrYqCDYp9mE2LHYptmK2LPZitipINmB2Yog2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2YTYqtiu2YHZitmB<br /> INin2YTYtti62YjYtyDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINi52YTZitmH2YUg2YXZhiDYrtmE2KfZhDoK<br /> LSDYp9mE2KrZhdmK2YrYsiDYqNmK2YYg2YXZh9in2YUg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2YPY<br /> qtio2YrYqSDZiNmF2YfYp9mFINin2YTYs9mD2LHYqtin2LHZitipINin2YTYqtmG2YHZitiw2YrY<br /> qQotINin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg2YfZhtiv2LHYqSDYp9mE2YXZg9in2KrYqCDYp9mE2K3Y<br /> r9mK2KvYqQotINin2YTZgtmK2KfZhSDYqNin2YTYo9i52YXYp9mEINin2YTZhdmH2KfYsdmK2Kkg<br /> 2KjYtNmD2YQg2K/ZgtmK2YIg2YjZgdi52ZHYp9mEINmF2KvZhCDYqtmG2LjZitmFINin2YTZhdmI<br /> 2KfYudmK2K8g2YjYp9iz2KrZgtio2KfZhCDYp9mE2LbZitmI2YEg2YjYqtmG2LjZitmFINin2YTY<br /> p9is2KrZhdin2LnYp9iqCi0g2YPYqtin2KjYqSDYp9mE2YXYsdin2LPZhNin2Kog2YjYp9mE2KrZ<br /> gtin2LHZitixINio2LfYsdmK2YLYqSDYudmE2YXZitipINi12K3Zitit2KkKLSDYp9mE2KrZhti4<br /> 2YrZhSDYp9mE2KzZitivINmE2KPZiNix2KfZgiDYp9mE2YXZg9iq2Kgg2YjYp9mE2KPYsdi02YHY<br /> qSDYp9mE2LbZiNim2YrYqQotINin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YfYp9mFINin2YTY<br /> pdiv2KfYsdmK2Kkg2YjYp9mE2LPZhNmI2YPZitipINin2YTZhNin2LLZhdipINmE2KXYr9in2LHY<br /> qSDYp9mE2YXZg9in2KrYqAotINin2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTYrdin2LPYqCDYp9mE2KLZhNmK<br /> INmB2Yog2YbYuNmFINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDYp9mE2YXZg9iq2KjZitipINin2YTYrdiv<br /> 2YrYq9ipCi0g2KXYrNin2K/YqSDYp9mE2KrYudin2YXZhCDZhdi5INin2YTYsdik2LPYp9ihINmI<br /> 2KfZhNmF2LHYpNmI2LPZitmGCtmI2YrYtNin2LHZgyDZgdmKINmH2LDZhyDYp9mE2K/ZiNix2Kk6<br /> Ci0g2YXYr9mK2LHZiCDZhdmD2KfYqtioINin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYudmE2YrYpy4KLSDY<br /> p9mE2LnYp9mF2YTZiNmGINmB2Yog2YXYrNin2YQg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZg9in2KrYqCDZ<br /> iNin2YTYs9mD2LHYqtin2LHZitipINin2YTYrtin2LXYqSDZiNin2YTYqtmG2YHZitiw2YrYqSAu<br /> Ci0g2KfZhNmF2LHYtNit2YjZhiDZhNmE2LnZhdmEINmB2Yog2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZg9in<br /> 2KrYqCDZiNin2YTYs9mD2LHYqtin2LHZitipIArZiNmE2YTYp9iz2KrZgdiz2KfYsdin2Kog2YjY<br /> pdiq2YXYp9mFINil2KzYsdin2KHYp9iqINin2YTYqtiz2KzZitmEINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE<br /> 2KrZiNin2LXZhCDYudmE2Yk6Ctil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2Kgg4oCTINmF2LnZh9iv<br /> INin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkK2YfYp9iq2YEg2KPYsdi22Yo6IDAwMjAy<br /> Mzc3OTU2NTAK2KzZiNin2YQ6IDAwMjAxMDkxNzgwMTQwCtio2LHZitivINil2YTZg9iq2LHZiNmG<br /> 2Yo6IFRyYWluaW5nQGlhZG1lbmEuY29tCtiv2YjYsdin2Kog2KPYrtmA2LHZiSDYqtmA2KjZgNiv<br /> 2KMg2YHZgNmKINmG2YDZgdmA2LMg2KfZhNmA2KrZgNin2LHZitmA2K4gMSDYo9io2LHZitmEIDIw<br /> MTjZhQrYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZitipINmE2YTZiNir2KfYptmC<br /> INmI2KfZhNmF2K7Yt9mI2LfYp9iqCTUg2KPZitin2YUJ2KjZgNmK2YDYsdmI2KoK2KXYudiv2KfY<br /> ryDZiNiq2K3ZhNmK2YQg2KfZhNmC2YjYp9im2YUg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YjYp9mE2YXZitiy<br /> 2KfZhtmK2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipCTIwINmK2YjZhQnZg9mA2YDZiNin2YTYp9mE2YDZ<br /> gNmF2YDZgNio2YDZgNmI2LEK2KrYt9mI2YrYsSDZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNi52KfZhdmE2YrZ<br /> hiDZgdmKINil2LnYr9in2K8g2LPZhNmFINin2YTYsdmI2KfYqtioINmI2KfZhNij2KzZiNixCTUg<br /> 2KPZitin2YUJ2KfZhNmA2YLZgNin2YfZgNix2KkK2KfZhNmF2K7YstmI2YYg2KfZhNiz2YTYudmK<br /> INin2YTYsdin2YPYryDZiNi52YTYp9isINmF2LTZg9mE2KfYqtmHINmI2KfZhNmF2YfYp9ix2KfY<br /> qiDYp9mE2KPYs9in2LPZitipINmE2KzYsdivINin2YTZhdiu2LLZiNmGCTUg2KPZitin2YUJ2KfZ<br /> hNmA2YLZgNin2YfZgNix2KkK2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KPYudmF2KfZhCDYp9mE2YXYtdix2YHZ<br /> itipINmI2KfZhNin2LPYqtir2YXYp9ixCTIwINmK2YjZhQnYp9iz2LfZhtio2YjZhArYpdiv2KfY<br /> sdipINin2YTYrNmI2K/YqSDZiNin2YTYqtmF2YrYsiDYp9mE2KXYr9in2LHZigk1INij2YrYp9mF<br /> Cdin2LPYt9mG2KjZiNmECgo=  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links