Utenti collegati: 12 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: sm1453616@gmail.com  Mostra tutti i messaggi di sm1453616@gmail.com
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH?= =?UTF-8?B?2YbZiiDYqti52YLYryDYr9mI2LHYp9iqINi02YfYsSDZitmG2KfZitixIDIwMTgg2YU=?=
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 22/11/2017
Ora: 09:59:23
Mostra headers
 
  CgrYp9mE2YXYpNiz2LPYqSDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YTZhNiq2K/YsdmK2Kgg2KfZhNmF2YfZhtmK<br /> CgoKCiAg2KfZhNiv2YjYsdin2Kog2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINin2YTZhdmG2LnZgtiv2Kkg<br /> 2K7ZhNin2YQg2LTZh9ixINmK2YbYp9mK2LEgMjAxOCDZhQoKCgrZhQnYp9mE2YbYtNin2LcJ2KfZ<br /> hNiq2KfYsdmK2K4J2KfZhNmF2K/YqQnYp9mE2YXZg9in2YYJ2KfZhNix2LPZgNmI2YUkCjEJ2K3Z<br /> iNin2K/YqyDYp9mE2KrYo9mF2YrZhiDZiNiq2LPZiNmK2Kkg2KfZhNiu2LPYp9im2LEg2YjZhdi5<br /> 2KfZhNis2KrZh9inCTEvMQk1INij2YrYp9mFCdin2YTZgtin2YfYsdipCTEzMDAKMgnYp9mE2KrZ<br /> gtmK2YrZhSDZiNin2YTYqtir2YXZitmGINin2YTYudmC2KfYsdmKCTEvMQk1INij2YrYp9mFCdin<br /> 2YTZgtin2YfYsdipCTEzMDAKMwnYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KjZitim2YrYqSDZhNmE2YbZ<br /> gdin2YrYp9iqINmI2KfZhNmF2YjYp9ivINin2YTYrti32LHYqQkxLzEJNSDYo9mK2KfZhQnYqNmK<br /> 2LHZiNiqCTE1MDAKNAnYp9mE2KvZgtin2YHYqSDYp9mE2KrZhti42YrZhdmK2Kkg2YjYo9ir2LHZ<br /> h9inINi52YTZiSDYp9mE2KjZitim2Kkg2KfZhNil2KjYr9in2LnZitipINmE2YTYudin2YXZhNmK<br /> 2YYJMS8xCTUg2KPZitin2YUJ2LTYsdmFINin2YTYtNmK2K4JMTMwMAo1Cdin2YTZhdmG2YfYrCDY<br /> p9mE2KPZiNix2YjYqNmKINmE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXY<br /> qSDZiNin2YTYrtiv2YXYqSDZgdin2KbZgtipINin2YTYqtmF2YrYsiDZiNmB2YLYp9mLINmE2YXY<br /> udin2YrZitixINin2YTYrNmI2K/YqSDYp9mE2LTYp9mF2YTYqQkxLzEJNSDYo9mK2KfZhQnYtNix<br /> 2YUg2KfZhNi02YrYrgkxMzAwCjYJ2KrZgtmK2YrZhSDYp9mE2KPYtdmI2YQg2KfZhNmF2LnZhtmI<br /> 2YrYqQk3LzEJNSDYo9mK2KfZhQnYr9io2YoJMTMwMAo3Cdin2YTZhti42YUg2KfZhNis2YXYsdmD<br /> 2YrYqSDZiNii2YTZitipINiq2LfYqNmK2YIg2KfZhNil2KzYsdin2KHYp9iqINin2YTYrNmF2LHZ<br /> g9mK2Kkg2YTZhNiq2YXYp9i02Yog2YXYuSDYp9iq2YHYp9mC2YrYqSBLWU9UTwk3LzEJNSDYo9mK<br /> 2KfZhQnYr9io2YoJMTUwMAo4Cdiq2LPZiNmK2Kkg2KfZhNmF2LTYp9ix2YrYuSDYp9mE2KXZhti0<br /> 2KfYptmK2Kkg2YjZgdi2INin2YTZhdmG2KfYsti52KfYqgk3LzEJNSDYo9mK2KfZhQnYp9iz2LfZ<br /> htio2YjZhAkxNTAwCjkJ2KfZhNmF2KjYp9iv2KYg2KfZhNij2LPYp9iz2YrYqSDZhNil2K/Yp9ix<br /> 2Kkg2KfZhNis2YjYr9ipCTcvMQk1INij2YrYp9mFCdio2YrYsdmI2KoJMTMwMAoxMAnYp9mE2KrY<br /> s9mI2YrZgiDZiNin2YTZhdio2YrYudin2Kog2YjYrtiv2YXYqSDYp9mE2LnZhdmE2KfYoQk3LzEJ<br /> NSDYo9mK2KfZhQnYqNmK2LHZiNiqCTEzMDAKMTEJ2YbYuNmFINiq2KPZhdmK2YYg2KfZhNmF2YbY<br /> tNii2Kog2KfZhNit2YrZiNmK2Kkg2YjYp9mE2LTYrti12YrYp9iqINin2YTYudin2YXYqQkxNC8x<br /> CTgg2KPZitin2YUJ2K/YqNmKCTI1MDAKMTIJ2KfZhNin2KrYrNin2YfYp9iqINin2YTYrdiv2YrY<br /> q9ipINmE2YTYp9i52KrZhdin2K/Yp9iqINin2YTZhdiz2KrZhtiv2YrYqSDZiNin2LnYqtmF2KfY<br /> r9in2Kog2KfZhNis2YfZiNiyINmI2YHZgiDYp9mE2YLZiNin2LnYryDYp9mE2KzYr9mK2K/YqSBV<br /> Q1AgNjAwCTE0LzEJNSDYo9mK2KfZhQnYr9io2YoJMTMwMAoxMwnZhdi52KfZitmK2LEg2KfZhNis<br /> 2YjYr9ipINin2YTYpdit2LXYp9im2YrYqSDZhNmE2LPYrNmE2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> CTE0LzEJNSDYo9mK2KfZhQnYtNix2YUg2KfZhNi02YrYrgkxMzAwCgoKCjE0Cdin2YTYpdiv2KfY<br /> sdipINin2YTZhdiq2YPYp9mF2YTYqSDZhNmE2YXYtdin2K/YsSDYp9mE2YXYp9im2YrYqQkxNC8x<br /> CTUg2KPZitin2YUJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTUwMAoxNQnYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTY<br /> s9mE2YjZg9mK2Kkg2YjYp9mE2KXYr9in2LHZitipINmE2YTYs9mD2LHYqtin2LHZitipCTE0LzEJ<br /> NSDYo9mK2KfZhQnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxMzAwCjE2CdmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2KXYudmE<br /> 2KfZhdmK2Kkg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2KfZhNmF2K3Yqtix2YHYqSAoINmE2YTZgNmG2YDYs9mA<br /> 2KfYoSDZgdmA2YLZgNi3ICkJMjEvMQk1INij2YrYp9mFCdiv2KjZigkxNTAwCjE3Cdin2YTYpdiv<br /> 2KfYsdipINin2YTZhdiq2YLYr9mF2Kkg2YTZhNmF2K7Yp9iy2YYg2YjYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK<br /> 2Kcg2KfZhNiq2K7YstmK2YYJMjEvMQk1INij2YrYp9mFCdiv2KjZigkxMzAwCjE4Cdin2YTYqti0<br /> 2LrZitmEINmI2KfZhNi12YrYp9mG2Kkg2YjYp9mE2KPZhdmGINin2YTYtdmG2KfYudmKINmB2Yog<br /> 2KfZhNmF2YbYtNii2Kog2KfZhNmG2YHYt9mK2Kkg2YjYp9mE2KjYqtix2YjZg9mK2YXYp9mI2YrY<br /> qQkyMS8xCTEwINij2YrYp9mFCdin2LPYt9mG2KjZiNmECTMwMDAKMTkJ2YXZh9in2LHYp9iqINmC<br /> 2YrYp9izINin2YTYqtmD2YTZgdipINmI2KfZhNi52KfYptivINmF2YYg2KfZhNiq2K/YsdmK2KgJ<br /> MjEvMQk1INij2YrYp9mFCdin2LPYt9mG2KjZiNmECTEzMDAKMjAJ2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTZ<br /> hdiq2YPYp9mF2YTYqSDZhNil2LnYr9in2K8g2KPYrti12KfYptmKINmF2LnZhNmI2YXYp9iqINix<br /> 2YLZhdmK2KkJMjEvMQk1INij2YrYp9mFCdin2YTZgtin2YfYsdipCTEzMDAKMjEJ2YXZh9in2LHY<br /> p9iqINin2KrYrtin2LAg2KfZhNmC2LHYp9ix2KfYqiDZgdmKINin2YTZgti32KfYuSDYp9mE2LXY<br /> rdmKCTI4LzEJNSDYo9mK2KfZhQnYqNmK2LHZiNiqCTEzMDAKMjIJ2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZ<br /> hNiy2YXZhtmK2Kkg2YTZhNmF2LTYsdmI2LnYp9iqINio2KfYs9iq2K7Yr9in2YUgUFJJTUFWSVJB<br /> CTI4LzEJNSDYo9mK2KfZhQnYqNmK2LHZiNiqCTIwMDAKMjMJ2KfZhNiq2K/ZgtmK2YIg2YjYp9mE<br /> 2LHZgtin2KjYqSDYp9mE2K/Yp9iu2YTZitipCTI4LzEJMTAg2KPZitin2YUJ2LTYsdmFINin2YTY<br /> tNmK2K4JMjAwMAoyNAnYp9mE2YXYr9mI2YbYqSDYp9mE2KjYrdix2YrYqSDZhNij2YXZhiDYp9mE<br /> 2LPZgdmGINmI2KfZhNmF2YjYp9mG2KYJMjgvMQk1INij2YrYp9mFCdiv2KjZigkyMDAwCjI1CdmF<br /> 2LHYp9iz2YUg2YjYqNix2YjYqtmI2YPZiNmEINin2YTYqti02LHZitmB2KfYqiDZiNmB2YYg2KfZ<br /> hNiq2LnYp9mF2YQg2YXYuSDZg9io2KfYsSDYp9mE2LTYrti12YrYp9iqCTI4LzEJNSDYo9mK2KfZ<br /> hQnYr9io2YoJMTMwMAoKCtmE2YTYrdi12YjZhCDYudmE2Ykg2YPYp9mB2Kkg2KfZhNiq2YHYp9i1<br /> 2YrZhCDZiNin2YTYp9i02KrYsdin2YMg2KfZhNix2KzYp9ihINin2YTYqtmI2KfYtdmEINi52YTZ<br /> iiDYp9mE2KjZitin2YbYp9iqINin2YTYqtin2YTZitmA2YDYqSA6CgoK2YXZiNio2KfZitmEIC8g<br /> MDAyMDEwMDc1NzAwNDEK2KrZitmE2YHZiNmGINij2LHYttmA2YogLyAwMDIwMjM1ODc4OTQzCtmB<br /> 2KfZg9izIC8gMDAyMDIzNzc5NTYyMArYp9mE2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yog<br /> LyByYWRhbUBnZmZ2dC5jb20KCg==  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links