Utenti collegati: 17 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: بهاء محمد  Mostra tutti i messaggi di بهاء محمد
Titolo: =?UTF-8?B?2KrYudmC2K8g2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYpw==?= =?UTF-8?B?2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqCDYp9iz2KrYsdin2Ko=?= =?UTF-8?B?2YrYrNmK2KfY
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 13/12/2017
Ora: 10:08:20
Mostra headers
 
  CgrYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK<br /> 2KkK2KjYp9mE2KrYudin2YjZhiDZhdi5INin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin2YTYr9mI2YTZiiDZhNmF<br /> 2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KjYtNix2YrYqQrYqti52YLYrwrYp9mE2KjY<br /> sdmG2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YoK2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDZiNiz2YrY<br /> p9iz2KfYqiDYp9mE2KXYrdmE2KfZhCDZiNiq2YPZiNmK2YYg2KfZhNi12YEg2KfZhNir2KfZhtmK<br /> INmF2YYg2KfZhNmC2YrYp9iv2KfYqikgKQrYrtmE2KfZhCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiA3INin<br /> 2YTZiSAxMSDZitmG2KfZitixIDIwMTgg2YUKCtmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K86INin<br /> 2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkKCtin<br /> 2YTYo9mH2K/Yp9mBOgotINin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg2YXZiNmC2Lkg2YLZitin2K/Yp9iq<br /> INin2YTYtdmBINin2YTYq9in2YbZiiDZhdmGINin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYp9iz2KrYsdin<br /> 2KrZitis2YrYqSDZhNmE2YXZhti42YXYp9iqINin2YTYrdiv2YrYq9ipLgotINmC2YrYp9izINmI<br /> 2KrZgtmK2YrZhSDYp9mE2YPZgdin2KHYp9iqINin2YTYrtin2LXYqSDYqNmC2YrYp9iv2KfYqiDY<br /> p9mE2LXZgSDYp9mE2KvYp9mG2YouCi0g2YHZh9mFINmI2KrYt9io2YrZgiDYp9mE2YXZhtin2YfY<br /> rCDZiNin2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNiu2KfYtdipINio2KXYudiv2KfYryDZgtmK2KfYr9in<br /> 2Kog2KfZhNi12YEg2KfZhNir2KfZhtmKLgotINin2YTYqtiv2LHYqCDYudmE2Ykg2KXYudiv2KfY<br /> ryDYrti32Lcg2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNiw2KfYqtmK2Kkg2YTZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZ<br /> hNi12YEg2KfZhNir2KfZhtmKLgotINiq2LXZhdmK2YUg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiu2KfY<br /> tdipINio2KXYudiv2KfYryDZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNi12YEg2KfZhNir2KfZhtmKLgoK2KfZ<br /> hNmF2LTYp9ix2YPZiNmGOgotINij2LnYttin2KEg2KfZhNil2K/Yp9ix2KfYqiDYp9mE2LnZhNmK<br /> 2KcuCi0g2YXYr9ix2KfYoSDYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmKLgot<br /> INmF2K/Ysdin2KEg2KfZhNil2K/Yp9ix2KfYqiDYp9mE2YXYsdi02K3ZiNmGINmE2YXZhtin2LXY<br /> qCDZgtmK2KfYr9mK2KkuCi0g2YXYr9ix2KfYoSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrY<br /> qS4KLSDZhdiv2LHYp9ihINiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNmC2YjZiSDYp9mE2LnYp9mF2YTYqS4KLSDZ<br /> hdiv2LHYp9ihINin2YTYqtiv2LHZitioINmI2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNmI2LjZitmB2You<br /> CtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI<br /> 2KfYtdmEINmF2LkK2YjYrdiv2Kkg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI<br /> 2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQK2KMvINmH2YjZitiv2Kcg2KjZiNit2YTZitmC2YcKCtis2YjYp9mE<br /> L9mI2KfYqtizINin2Kg6IDAwMjAxMDIzOTkwOTAxCtmH2KfYqtmBIDAwMjAyMzc4MDA1ODMgLTAw<br /> MjAyMzc4MDA2OTMKCtmB2KfYudmE2YrYp9iqINi02YfYsSDZitmG2KfZitixINmE2LnYp9mFIDIw<br /> MTjZhQoKCgrYp9mE2LHYs9mI2YUg2KjYp9mE2K/ZiNmE2KfYsQnZhdmD2KfZhiDYp9mE2KXZhti5<br /> 2YLYp9ivCdin2YTYqtin2LHZitiuCdin2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2LcJ2YUKMTAwMAnYp9mE2YLY<br /> p9mH2LHYqQk3INin2YTZiSAxINmK2YbYp9mK2LEJ2KPYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDZiNiz<br /> 2YrYp9iz2KfYqiDYp9mE2KfYrdmE2KfZhCDZiNiq2YPZiNmK2YYg2KfZhNi12YEg2KfZhNir2KfZ<br /> htmJINmF2YYg2KfZhNmC2YrYp9iv2KfYqgkxCjE2MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJN9in2YTZiSAx<br /> NtmK2YbYp9mK2LEJ2KPYrti12KfYptmJINin2YTYrdmI2LPYqNipINin2YTYs9it2KfYqNmK2KkJ<br /> MgoxNDAwCdiv2KjZiQk3INin2YTZiSAxINmK2YbYp9mK2LEJ2KfZhNin2K3Ytdin2KEg2YjYr9mI<br /> 2LHZh9inINmB2Ykg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2YjYp9mE2YXYqtin2KjYudipINmI2KfYqtiu2KfY<br /> sCDYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqCTMKMTQwMAnYr9io2YkJNyDYp9mE2YkgMSDZitmG2KfZitixCdin<br /> 2YTYp9iv2KfYsdipINin2YTYp9mE2YPYqtix2YjZhtmK2Kkg2YHZiSDYp9i52YXYp9mEINin2YTY<br /> s9mD2LHYqtin2LHZitipINin2YTYqtmG2YHZitiw2YrYqQk0CjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ<br /> MTTYp9mE2YkgMTgg2YrZhtin2YrYsQnYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrY<br /> rNmJINmE2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqSDZiNmC2YrYp9iz<br /> INmD2YHYp9ih2Kkg2KfZhNin2K/Yp9ihCTUKMTAwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxNNin2YTZiSAx<br /> OCDZitmG2KfZitixCdin2YTYp9iq2KzYp9mH2KfYqiDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmJINin2YTY<br /> udmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2KfZhNin2LnZhNin2YUJNgoxNDAwCdin2LPYt9mG<br /> 2KjZiNmECTE02KfZhNmJIDE4INmK2YbYp9mK2LEJ2KfZhNiz2YrYp9iz2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF<br /> 2Kkg2YTZhNmC2YrYp9iv2Kkg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZitipINmI2KrZgtmK2YrZhSDZiNiq2K3Z<br /> hNmK2YQg2KfZhNiq2K3Yr9mK2KfYqgk3CjE0MDAJ2KfYs9i32YbYqNmI2YQJMTTYp9mE2YkgMTgg<br /> 2YrZhtin2YrYsQnYp9mE2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZhNi62YrYsSDYp9mE2LnY<br /> p9mF2YTZitmGINmI2YTZhdik2LPYs9mJINin2YTYtNix2YPYp9iqCTgKMTAwMAnYp9mE2YLYp9mH<br /> 2LHYqQkyMSDYp9mE2YkgMjUg2YrZhtin2YrYsQnYpdiz2KrYsdin2KrZitis2YrYp9iqINin2YTY<br /> qti32YjZitixINin2YTYp9iv2KfYsdmJINmI2YXYqti32YTYqNin2Kog2KrZhtmB2YrYsNmHCTkK<br /> MTAwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkyMSDYp9mE2YkgMjUg2YrZhtin2YrYsQnYr9mI2LEg2KrZg9mG<br /> 2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZgdmJINin2LnYp9iv2Kkg2KrYr9ix2YrY<br /> qCDZiNiq2KfZh9mK2YQg2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhgkxMAoxNDAwCdi02LHZhSDYp9mE2LTZitiu<br /> CTIxINin2YTZiSAyNSDZitmG2KfZitixCdmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2KfYtNix2KfZgSDYp9mE<br /> 2YHYudin2YQJMTEKMTYwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkyMSDYp9mE2YkgMzDZitmG2KfZitixCdmG<br /> 2LjZhSDYqtin2YXZitmGINmI2K3Zgdi4INmI2KfYs9iq2LHYrNin2Lkg2KfZhNmI2KvYp9im2YIg<br /> 2YjYp9mE2YXZhNmB2KfYqiDYp9mE2YPYqtix2YjZhtmK2KcJMTIKMTAwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHY<br /> qQkyOCDZitmG2KfZitixINin2YTZiSAxINmB2KjYsdin2YrYsQnYp9mE2KfYqtis2KfZh9in2Kog<br /> 2KfZhNmF2LnYp9i12LHYqSDZiNin2YTYrdiv2YrYq9ipINmB2Ykg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KzZ<br /> iNiv2KkJMTMKMTAwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkyOCDZitmG2KfZitixINin2YTZiSAxINmB2KjY<br /> sdin2YrYsQnYp9mE2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YHYudin2YTYqSDZhNmE2YXYrtin2LLZhiDZiNin<br /> 2YTZhdiz2KrZiNiv2LnYp9iqINmI2KzYsdivINmI2KrYrdmE2YrZhCDYp9mE2YXYrtiy2YjZhgkx<br /> NAoxNDAwCdiv2KjZiQkyOCDZitmG2KfZitixINin2YTZiSAxINmB2KjYsdin2YrYsQnYp9mE2KfY<br /> s9in2YTZitioINin2YTYrdiv2YrYq9ipINmB2Ykg2KfZhNiq2YbYuNmK2YUg2YjYqtio2LPZiti3<br /> INin2YTYp9is2LHYp9ih2KfYqgkxNQoxNDAwCdiv2KjZiQkyOCDZitmG2KfZitixINin2YTZiSAx<br /> INmB2KjYsdin2YrYsQnYp9mE2KfYs9in2YTZitioINin2YTZhdin2YTZitipINmI2KfZhNin2K/Y<br /> p9ix2YrYqSDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmJINmD2LTZgSDZiNmF2YjYp9is2YfYqSDYp9mE2YHY<br /> s9in2K8g2KfZhNmF2KfZhNmJINmI2KfZhNin2K/Yp9ix2YkJMTYKCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDY<br /> p9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LkK2YjYrdiv<br /> 2Kkg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQK<br /> 2KMvINmH2YjZitiv2Kcg2KjZiNit2YTZitmC2YcK2KzZiNin2YQv2YjYp9iq2LMg2KfYqCA6IDAw<br /> MjAxMDIzOTkwOTAxCtmH2KfYqtmBIDAwMjAyMzc4MDA1ODMg4oCTIDAwMjAyMzc4MDA2OTMK2YHY<br /> p9mD2LMgMDAyMDIzNzgwMDU3MyDigJMgMDAyMDIzNTg2NjMyMwoKSHJob3dpZGFAZ21haWwuY29t<br /> CgrZhdix2YHZgiDZhNiz2YrYp9iv2KrZg9mFINin2YTYrti32Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitip<br /> INin2YTYrtin2LXYqSDYqNin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNmI2LHY<br /> tCDYp9mE2LnZhdmEINmE2LnYp9mFIDIwMTjZhSDZiNmK2YXZg9mGINi52YLYryDYp9mE2KjYsdin<br /> 2YXYrCDZgdmJINin2YTZiNmC2Kog2KfZhNmF2KrYp9itINio2K7ZhNin2YEg2KfZhNiq2KfYsdmK<br /> 2K4g2KfZhNmF2K3Yr9ivINio2KfZhNiu2LfYqSAKCgoKCgoKCgo=  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links