Utenti collegati: 11 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: بهاء محمد  Mostra tutti i messaggi di بهاء محمد
Titolo: =?UTF-8?B?2KrYr9i52YUg2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYpw==?= =?UTF-8?B?2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2K/ZiNixINiq2K/YsdmK2KjZitmHINmB2Yog2YXZh9in2LHYp9iqINil2K8=?= =?UTF-8?B?2KfYsdipINin
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 27/01/2018
Ora: 13:04:26
Mostra headers
 
  2KrYqti02LHZgSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitipINin2YTY<br /> pdiv2KfYsdmK2KkK2KjYr9i52YjZiSDYp9mE2YXZh9iq2YXZitmGINmI2KfZhNmC2KfYptmF2YrZ<br /> hiDYudmE2Ykg2KfZhNiq2K/YsdmK2Kgg2YHZiiDZhdis2KfZhCDZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNi5<br /> 2YXZhCDZhNmF2LTYp9ix2YPYqtmH2Kcg2YHZiiDYr9mI2LHYqtmH2Kcg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZ<br /> itipINio2KfYs9mFCtmF2YfYp9ix2KfYqiDYpdiv2KfYsdipINin2YTYtdix2LnYp9iqINmI2KfZ<br /> hNiu2YTYp9mB2KfYqiDZiNin2YTZhtiy2KfYudin2Kog2YjYtti62YjYtyDYp9mE2LnZhdmECtiu<br /> 2YTYp9mEINin2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGMjI6MTgg2YXYp9ix2LMgJiAgINmI2YXZgtix2Ycg2K/Y<br /> qNmKCtmB2Yog2LjZhCDYp9mE2KrYt9mI2LEg2KfZhNmD2KjZitixINmB2Yog2YXYrNin2YQg2LnZ<br /> hNmI2YUg2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2YjYudmE2YjZhSDYp9mE2LnZgtmE<br /> INiq2YjZgdix2Kog2YTYr9mJINin2YTZhdiu2KrYtdmK2YYg2YHZiiDZhdis2KfZhCDYp9mE2KXY<br /> r9in2LHYqSDYo9iv2YjYp9iqINmB2LnYp9mE2Kkg2KrYs9in2LnYryDZgdmKINin2YTYqti62YTY<br /> qCDYudmE2Ykg2LbYutmI2Lcg2YjYp9mE2K7ZhNin2YHYjCDZiNmI2KzZh9in2Kog2KfZhNmG2LjY<br /> sSDYp9mE2YXYqti22KfYsdio2KnYjCDZgdmKINio2YrYptipINin2YTYudmF2YQg2K3ZitirINiq<br /> 2YfYr9mBINmB2YPYsdmHINin2YTYr9ix2YjYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2KfZhNmJINin<br /> 2YPYs9in2Kgg2KfZhNmF2KrYr9ix2Kgg2KjYudi2INin2YTYrti32YjYtyDYp9mE2YjYp9i22K3Y<br /> qSDYudmGINmD2YrZgdmK2Kkg2KfZhNiq2LnYp9mF2YQg2YXYuSDYp9mE2LXYsdin2Lkg2YjYp9mE<br /> 2K7ZhNin2YEg2LPZiNin2KEg2LnZhNmJINin2YTZhdiz2KrZiNmJINin2YTYtNiu2LXZiiDYo9mI<br /> INi52YTZiSDZhdiz2KrZiNmJINin2YTYudmF2YQuINmI2YrZhdmG2K3ZgyDYp9mE2KjYsdmG2KfZ<br /> hdisINin2YTYqtiv2LHZitio2Yog2KjYudi2INin2YTYt9ix2YIg2KfZhNmG2KfYrNit2Kkg2YTY<br /> qtiz2YjZitipINin2YTYrtmE2KfZgdin2KrYjCDZiNmK2YLYqtix2K0g2LnZhNmK2YMg2KfYs9iq<br /> 2K7Yr9in2YUg2KPYs9in2YTZitioINmF2K3Yr9iv2Kkg2YTZitiz2KfYudiv2YMg2LnZhNmJINiq<br /> 2YjYrNmK2Ycg2YjYqtmE2YLZiiDYp9mE2YbZgtivLgrZhNmF2YYg2YfYsNinINin2YTYqNix2YbY<br /> p9mF2KwK2YXZiNis2YfYqSDYpdmE2Ykg2KzZhdmK2Lkg2KfZhNmC2YrYp9iv2KfYqiDYp9mE2KXY<br /> r9in2LHZitipINin2YTYudmE2YrYpyDZiNin2YTZiNiz2LfZiSDZiNin2YTYpdi02LHYp9mB2Yog<br /> 2KfZhNiq2Yog2KrYs9i52Ykg2KXZhNmJINin2YTZhtis2KfYrSDZgdmKINmF2YjYp9is2YfYqSDY<br /> tti62YjYtyDYp9mE2LnZhdmEINmI2KfZhNmF2YjYp9mC2YEg2KfZhNi12LnYqNipINmI2YXZhiDY<br /> qtix2Ykg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2LbYsdmI2LHYqSDYrdi22YjYsdmHINmH2LDYpyDYp9mE2KjY<br /> sdmG2KfZhdisLgrZg9mF2Kcg2KrYs9iq2YfYr9mBINmD2KfZgdipINmF2K/Zitix2Ygg2YjYsdik<br /> 2LPYp9ihINin2YTYo9mC2LPYp9mFINmI2YbZiNin2KjZh9mFINmI2YXYs9in2LnYr9mK2YfZhSDZ<br /> iNin2YTZhdix2LTYrdmK2YYg2YTYqtmI2YTZiiDYqtmE2YMg2KfZhNmF2YbYp9i12Kgg2KfZhNil<br /> 2K/Yp9ix2YrYqSDZiNmF2YbYs9mI2KjZiiDYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtin2KjYudipINmI2KfZ<br /> hNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkuCtix2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin2YMgMTQw<br /> MCDYr9mI2YTYp9ixINij2YXYsdmK2YPZiiDZhNmE2YHYsdivLgrZiNio2YfYsNmHINin2YTZhdmG<br /> 2KfYs9io2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmI2KrY<br /> udmF2YrZhSDYrti32KfYqNmG2Kcg2LnZhNmJINin2YTZhdmH2KrZhdmK2YYg2KjZhdmI2LbZiNi5<br /> INin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbYpyDYqNmF2YYg2KrZgtiq2LHYrdmI2YYg<br /> 2KrZiNis2YrZhyDYp9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFCtmD2YXYpyDYqtiv2LnZhSDYp9mE2K/Yp9ix<br /> INmI2K3Yr9mHINin2YTYr9mI2LHYp9iqINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNmI2LHYtCDYp9mE<br /> 2LnZhdmEINio2LnYr9ivINmF2KrZhtmI2Lkg2YXZhiDYp9mE2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix<br /> 2YrYqNipINmB2Yog2YXYrNin2YTYp9iqINmF2KrYudiv2K/YqSDZhdmG2YfYpyDYp9mE2K3ZiNiz<br /> 2KjYqSDYp9mE2LPYrdin2KjZitip2Iwg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2YjYp9mE2YXYqtin2KjYudip<br /> 2Iwg2YjZhti42YUg2KrYo9mF2YrZhiDYp9mE2YjYq9in2KbZgiDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZ<br /> itip2Iwg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KzZiNiv2Kkg2YjYp9mE2K3Zg9mI2YXYqSDYp9mE2KXZhNmD<br /> 2KrYsdmI2YbZitipINmI2KfZhNiq2K/ZgdmC2KfYqiDYp9mE2YbZgtiv2YrYqSDZiNin2LnYr9in<br /> 2K8g2KfZhNmF2YjYp9iy2YbYp9iq2Iwg2KrYo9mH2YrZhCDYp9mE2YLYp9iv2Kkg2YjYp9mE2YXY<br /> r9mK2LHZitmGINmI2YTZhdiq2YjYp9i12YQg2YjZhdi52LHZgdmHINin2YTZhdit2KrZiNmK2KfY<br /> qiDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YbYsdmB2YIg2YTZg9mFINiu2LfZhyDZiNit2K8g2KfZhNio<br /> 2LHYp9mF2Kwg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhCDZhNi52KfZhSAyMDE4INmFLgrZhNmF2LLZitiv<br /> INmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5<br /> INmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNmI2LHYtCDYp9mE<br /> 2LnZhdmECtijLyDZh9mI2YrYr9inINio2YjYrdmE2YrZgtmHCtis2YjYp9mEL9mI2KfYqtizINin<br /> 2Kg6IDAwMjAxMDIzOTkwOTAxCtmH2KfYqtmBIDAwMjAyMzc4MDA1ODMgLTAwMjAyMzc4MDA2OTMg<br /> 2YHYp9mD2LMgMDAyMDIzNzgwMDU3MyAtMDAyMDIzNTg2NjMyMwpIcmhvd2lkYUBnbWFpbC5jb20K  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links