Utenti collegati: 26 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: sara ahad  Mostra tutti i messaggi di sara ahad
Titolo: =?UTF-8?B?MjUgINmF2KfYsdizINio2LTYsdmFINin2YTYtNmK2K4g2KjYrdi22YjYsSDZhdi52KfZhA==?= =?UTF-8?B?2Yog2KfZhNiv2YPYqtmI2LEgLyDZhdi12LfZgdmKINil2KjYsdin2YfZitmFINij2K3ZhdivINil2Kc=?= =?UTF-8?B?2KjYsdin2YfZ
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 20/02/2018
Ora: 13:34:20
Mostra headers
 
  2KrYr9i52YjZg9mFIArYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitipINin<br /> 2YTYpdiv2KfYsdmK2KkK2KjYp9mE2KrYudin2YjZhiDZhdi5CtmF2LHZg9iyINin2YTYqtmC2KfZ<br /> htipINmE2YTYqtiv2LHZitioINmI2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg4oCTINis<br /> 2YXZh9mI2LHZitipINin2YTYs9mI2K/Yp9mGCtmE2YTYrdi22YjYsSDZiNin2YTZhdi02KfYsdmD<br /> 2Kkg2YHZigrYp9mE2YXZhNiq2YLZiSDYp9mE2LnYsdio2Yog2KfZhNix2KfYqNi5Ctiq2K7Yt9mK<br /> 2Lcg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2KfZhNi52KfZhdipCn0g2KfZhNmG2LjZhSDYp9mE2YXYs9iq2KzY<br /> r9ipINmI2KfZhNmF2LnYp9i12LHYqSB7CtmF2YLYsSDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivOiDYtNix2YUg<br /> 2KfZhNi02YrYriDigJMg2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix2KjZitipCtmF2YjY<br /> udiv2KfZhNin2YbYudmC2KfYrzogMjUtMjkg2YXYp9ix2LMgMjAxONmFCtio2K3YttmA2YDZiNix<br /> CtmF2LnYp9mE2Yog2KfZhNiv2YPYqtmI2LEgLyDZhdi12LfZgdmJINil2KjYsdin2YfZitmFINij<br /> 2K3ZhdivINil2KjYsdin2YfZitmFCtmI2LLZitixINin2YTZhdin2YTZitipINmI2KfZhNin2YLY<br /> qti12KfYryDZiNin2YTZgtmI2Ykg2KfZhNi52KfZhdmE2KkK2YjZhNin2YrYqSDYtNix2YIg2K/Y<br /> p9ix2YHZiNixLSDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDYp9mE2LPZiNiv2KfZhgoK2YXZgNmA2YLZgNmA2K/Z<br /> hdmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YcK2YjYp9is2YfYqiDYp9mE2KrYt9mI2LHYp9iqINmI2KfZ<br /> hNmF2LPYqtis2K/Yp9iqINmB2Yog2KfZhNmB2YPYsSDYp9mE2YXYp9mE2Yog2YjYp9mE2KXYr9in<br /> 2LHZiiDZhdis2YXZiNi52Kkg2YXZhiDYp9mE2KrYrdiv2YrYp9iqINin2YTYp9mC2KrYtdin2K/Z<br /> itipINmI2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqSDZiNin2YTZhdit2KfYs9io2YrYqSDZiNin2YTZgtin2YbZ<br /> iNmG2YrYqSDZiNin2YTYqNmK2KbZitip2Jsg2KfZhNij2YXYsSDYp9mE2LDZiiDZgtin2K8g2KXZ<br /> hNmJINil2K3Yr9in2Ksg2KrYutmK2LHYp9iqINis2YjZh9ix2YrYqSDZgdmKINin2YTYo9iz2KfZ<br /> hNmK2Kgg2YjYp9mE2LfYsdmCINmI2KfZhNil2KzYsdin2KHYp9iqINmB2Yog2KXYr9in2LHYqSDY<br /> p9mE2YXYp9mE2YrYqSDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjZg9iw2YTZgyDZgdmKINin2YTZh9mK2KfZg9mE<br /> INmI2KfZhNmG2LjZhSDZiNin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrYp9iqINin2YTYqtmKINiq2K3Z<br /> g9mFINin2YTZiNit2K/Yp9iqINin2YTYp9iv2KfYsdmK2Kkg2KjYp9mE2YLYt9in2Lkg2KfZhNit<br /> 2YPZiNmF2Yog2YHZiiDYp9mE2K/ZiNmEINin2YTYudix2KjZitip2Jsg2YjZhNi62LHYtiDYqtmI<br /> 2YHZitixINmF2YbYp9mC2LTYqSDZhdmG2YfYrNmK2Kkg2KjYo9io2LnYp9ivINiq2LfYqNmK2YLZ<br /> itipINmE2YfYsNinINin2YTZhdmI2LbZiNi5INin2YTYrdmK2YjZiiAK2YrYs9iq2YfYr9mBINin<br /> 2YTZhdmE2KrZgtmJINiq2K3ZgtmK2YIg2KfZhNii2KrZijoK74G2Cdiq2YLZitmK2YUg2YjYqtit<br /> 2YTZitmEINil2YXZg9in2YbZitipINiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNmF2YLZiNmF2KfYqiDZiNin2YTY<br /> o9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNiq2Yog2KrYrdmD2YUg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2KfZhNmK<br /> 2Kkg2KfZhNi52KfZhdipLgrvgbYJ2K/Ysdin2LPYqSDZiNi52LHYtiDYp9mE2YXZgtmI2YXYp9iq<br /> INmI2KfZhNij2LPYp9mE2YrYqCDZiNin2YTZhti42YUg2LrZitixINin2YTYqtmC2YTZitiv2YrY<br /> qSDYp9mE2KrZiiDYo9mB2LHYstiq2YfYpyDYqtiv2KfYudmK2KfYqiDYp9mC2KrYtdin2K8g2KfZ<br /> hNmF2LnYsdmB2Kkg2YHZiiDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDYp9mE2LnYp9mF<br /> 2Kkg2LnZhNmJINin2YTZhdiz2KrZiNmJINin2YTYr9mI2YTZii4K74G2Cdi52LHYtiDYp9mE2YPZ<br /> itmB2YrYqSDYp9mE2KrZiiDZhdmGINiu2YTYp9mE2YfYpyDZitmF2YPZhiDYqtmI2LjZitmBINin<br /> 2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2YjYp9mE2YbYuNmFINin2YTZhdiz2KrYrNiv2Kkg2YjYp9mE2YXYudin<br /> 2LXYsdipINin2YTZhdiq2LXZhNipINio2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDYp9mE2LnY<br /> p9mF2KkuCu+BtgnYo9iy2YXYqSDYp9mE2K/ZitmI2YYg2KfZhNiu2KfYsdis2YrYqSDZiNiq2LnY<br /> sdmBINi52YTZiSDYo9iz2KjYp9ioINin2YTYo9iy2YXYp9iqINin2YTZhdin2YTZitipINmI2YXY<br /> rdiv2K/Yp9iq2YfYpyDZiNmD2YrZgdmK2Kkg2KfZhNiq2YbYqNikINio2YfYp9iMINio2KfZhNil<br /> 2LbYp9mB2Kkg2KXZhNmJINin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtit2YjYt9mK2Kkg2KfZhNiq2Yog<br /> 2KrZg9mB2YQg2KrYrNmG2Kgg2K3Yr9mI2KvZhy4K2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmI2YYK74G2CdmF<br /> 2K/Zitix2Yog2KfZhNi52YXZiNmFINmI2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTZhdin2YTZitipINmI2KfZ<br /> hNmF2K3Yp9iz2KjYqSDZiNin2YTYqtmD2KfZhNmK2YEg2YjYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2YDZ<br /> gNmA2YXYp9mE2Yog2YjYp9mE2YDZgNmA2YDZhdmI2KfYstmG2KfYqiDZiNin2YTZgNmA2YDZgtmA<br /> 2YDZgNmA2LHZiNi2INmI2KfZhNmF2YDZgNmA2YbYrSDZiNin2YTYqtmF2YjZitmEINmI2KfZhNiu<br /> 2LLYp9mG2Kkg2YjYp9mE2LPZhtiv2KfYqiDZiNiv2LHYp9iz2KfYqiDYp9mE2KzYr9mI2Ykg2YjY<br /> p9mE2KfYs9iq2KvZhdin2LEg2YjYp9mE2LHZgtin2KjYqSDZiNin2YTZhdix2KfYrNi52Kkg2YjY<br /> p9mE2KrYr9mC2YrZgiDYqNin2YTZiNiy2LHYp9iqINmI2KfZhNmH2YrYptin2Kog2YjYp9mE2YXY<br /> tdin2YTYrSDZiNin2YTZhdik2LPYs9in2Kog2YjYp9mE2YXZhti42YXYp9iqINmI2KfZhNmF2KzY<br /> p9mE2LMg2YjYp9mE2K/ZiNin2YjZitmGINmI2YPYp9mB2Kkg2KfZhNmF2YbYtNii2Kog2KfZhNit<br /> 2YrZiNmK2KkuCu+BtgnYsdiz2YjZhSDYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipMTAwMCDYr9mI2YTYp9ixINij<br /> 2YXYsdmK2YPZiiDZhNmE2YHYsdivINin2Ygg2YXYpyDZiti52KfYr9mE2YfYpyDYtNin2YXZhNip<br /> INin2YTYpdmC2KfZhdipLgoKCti32LHZitmC2Kkg2KfZhNiq2LPYrNmK2YTZhNiq2KPZg9mK2K8g<br /> 2YXYtNin2LHZg9iq2YPZhToK2YrYqtmFINin2YTYqtiz2KzZitmEINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KXY<br /> sdiz2KfZhCDYrti32KfYqCDYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipINi52YTZiiDZgdin2YPYsyDYsdmC2YUg<br /> MDAyMDIzNzgwMDU3MyDYp9mIIDAwMjAyMzU4NjYzMjMg2KfZiCDYudmE2Ykg2KfZhdmK2YTZinNh<br /> cmFnd2FkaUBnbWFpbC5jb20KaHR0cDovL3d3dy5haGFkaHIub3JnL2Jvb2tfc2VydmljZS5waHA/<br /> dD1jJmM9MzgK2YXZiNi22K0g2KjYqdin2YTYo9iq2Yk6CjEuCSjYo9iz2YXYp9ihINin2YTZhdix<br /> 2LTYrdmK2YYg4oCTINmF2YbYp9i12KjZh9mFINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkgLSAg2KfYs9mFINin<br /> 2YTZhti02KfYtyAtINi32LHZitmC2Kkg2KrYs9iv2YrYryDYsdiz2YjZhSDYp9mE2YXYtNin2LHZ<br /> g9ipKQrYqNin2YTZhtiz2KjYqSDZhNmI2LHZgtipINin2YTYudmF2YQgOgrYqtix2LPZhCDZg9in<br /> 2YXZhNinINi52YTZiSDYqNix2YrYr9mJ2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Ykg2YTYo9iu2LAg2KfZ<br /> hNmF2YjYp9mB2YLYqSDYqNmF2YbYp9mC2LTYqtmD2YUg2YTZh9inINiu2YTYp9mEINin2YTZhdik<br /> 2KrZhdixCtmI2YHZiSDYrdin2YQg2YLYqNmI2YQg2KfZhNmI2LHZgtipINin2YTYudmE2YXZitip<br /> INmK2K3YtdmEINmF2YLYr9mFINin2YTZiNix2YLZiSDYudmE2Ykg2K7YtdmFIDI1ICUg2YXZhiDY<br /> p9i12YQg2LHYs9mI2YUg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqQrvgbYJCtmE2YTYqtmI2KfYtdmEINmI2KfZ<br /> hNin2LPYqtmB2LPYp9ixINmI2YXYudix2YHZhyDYp9mE2YXYrdiq2YjZiSDYp9mE2LnZhNmF2Yog<br /> 2YrYsdis2Ykg2KfZhNin2KrYtdin2YTYqNmA2YDZgNmA2YDZhtin2KbYqCDZhdiv2YrZgNixINin<br /> 2YTYqtmA2K/YsdmK2KgK2KfZhNin2LPYqtin2LDYqSAvINiz2KfYsdipINi52KjYryDYp9mE2KzZ<br /> iNin2K8K74G2Cdis2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZiNin2YQ6ICAwMDIwMTExMjY5NDYwOArvgbYJ2YfZ<br /> gNin2KrZgNmA2YDZgTogMDAyMDIzNzgwMDU4MyAtMDAyMDIzNzgwMDY5MwrvgbYJ2YHZgNin2YPY<br /> szogMDAyMDIzNzgwMDU3MwrYp9mE2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6IFNhcmFn<br /> d2FkaUBBaGFkSHIub3JnJnNhcmFnd2FkaUBnbWFpbC5jb20KdHJhaW5pbmdAYWhhZGhyLm9yZwoK<br /> 2KfZhNmF2YjZgti5INin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKOiAKIHd3dy5BaGFkSHIub3JnCgoK2KfZ<br /> hNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitipCtiq<br /> 2YLYr9mFCtmI2K3Yr9ipINin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNmF2LXY<br /> utixCtmB2LnYp9mE2YrYp9iqINmF2KfYrNiz2KrZitix2KfYqiDZhdin2LHYsyDZiNin2KjYsdmK<br /> 2YQg2YTYudin2YUgMjAxONmFCtin2YTZhdmF2YbZiNitINmF2YY6Ctis2KfZhdi52Kkg2YXZitiy<br /> 2YjYsdmKIOKAkyDYp9mE2YjZhNin2YrYp9iqINin2YTZhdiq2K3Yr9ipINin2YTYp9mF2LHZitmD<br /> 2YrYqQoK2YUJ2LnZhtmI2KfZhiDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEgCdiq2KfYsdmK2K4g2KfZhNin<br /> 2YbYudmC2KfYryAJ2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYryAJ2KfZhNix2LPZiNmFIAoxCdmF<br /> 2KfYrNiz2KrZitixINin2YTYp9iv2KfYsdipINin2YTZhdiv2LHYs9mK2KkgCTQgLTE1INmF2KfY<br /> sdizCdin2YTZgtin2YfYsdipICAt2KfYs9i32YbYqNmI2YQgCTI5MDAKMgnZhdin2KzYs9iq2YrY<br /> sSDYp9mE2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2K/ZiNin2KbZitipIAkxMSAtIDIyINmF2KfYsdizCdin2YTZ<br /> gtin2YfYsdipICAt2KfYs9i32YbYqNmI2YQgCTI5MDAKMwnZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2KrY<br /> rti32YrYtyDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmJCTE4IC0gMjkg2YXYp9ix2LMJ2KfZhNmC2KfZ<br /> h9ix2KkgIC0g2K/YqNmJIAkyOTAwCjQJ2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KzZiNiv2Kkg2KfZhNiu2K/Z<br /> hdin2Kog2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqSAJMSAtMTIg2KfYqNix2YrZhCAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg<br /> IC0g2K/Yp9ixINin2YTYqNmK2LbYp9ihCTI5MDAKNQnZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2KfYr9in<br /> 2LHYqSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSAJOCDigJMgMTkg2KfYqNix2YrZhCAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg<br /> IC0g2YPZiNin2YTYp9mE2YXYqNmI2LEgCTI5MDAKNgnZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdip<br /> INin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipIAkxNSAyNiDYp9io2LHZitmEIAnYp9mE2YLY<br /> p9mH2LHYqSAgLSDYr9in2LEg2KfZhNio2YrYttin2KEJMjkwMAoKCtmF2YTYrdmI2LjYqSAvINmF<br /> 2Lkg2KXZhdmD2KfZhtmK2Kkg2KrZhtmB2YrYsCDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINmB2Yog2KrYp9ix<br /> 2YrYriDZiNmF2YPYp9mGINin2K7YsSDZgtivINmK2KrZhtin2LPYqCDZhdi5INis2YfYqtmD2YUg<br /> 2KfZhNmF2YjZgtix2KkK2KfZhNiu2LfYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNipINmE2YTYr9in2LEg2KfZ<br /> hNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAo2YjYrdiv2Kkg2KfZ<br /> hNmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE2YXYudiq2YXYrykg2YTYudin2YUgMjAx<br /> OArZiCDZhtix2YHZgiDZhNmD2YUg2KfZhNiu2LfYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YTYudin<br /> 2YUgMjAxONmFINmI2KfZhNiq2Yog2KrYtNiq2YXZhCDYudmE2Ykg2KjYsdin2YXYrCDZhdiq2K7Y<br /> tdi12Kkg2YHZiiDZhdis2KfZhNin2Kog2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF<br /> 2KfYqtiMINmI2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqdiMINmF2YfYp9ix2KfYqiDY<br /> p9mE2KrYs9mI2YrZgiDZiNin2YTYqNmK2LnYjCDZiNin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdin2YTZ<br /> itip2Iwg2YjYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqdiMINmI2KfZhNmC2KfZhtmI2YbY<br /> jCDZiNin2YTZhdiu2KfYstmGINmI2KfZhNmF2LTYqtix2YrYp9iqIC4uINmI2LDZhNmDINmF2YYg<br /> 2K7ZhNin2YQg2KfZhNi52K/ZitivINmF2YYg2KfZhNmI2K3Yr9in2Kog2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZ<br /> itipICjZiNit2K/YqSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LHZiNmI2K3Yr9ipINin2YTYtNmH2KfYr9in<br /> 2Kog2KfZhNmF2KrYrti12LXYqSkg2KfZhNiq2Ykg2YrZhdmG2K0g2YHZitmH2Kcg2KfZhNiv2KfY<br /> sdizINi02YfYp9iv2Kkg2YXZhiDYrNin2YXYudipINmF2YrYstmI2LHZiSDYp9mE2KfZhdix2YrZ<br /> g9mK2KkKCtmD2YXYpyDYqtiv2LnZhSDYp9mE2K/Yp9ixINmI2K3Yr9mHINin2YTZhdin2KzYs9iq<br /> 2YrYsSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNmF2LXYutix2Kkg2KggMTMg2LTZh9in2K/YqSDZhdi52KrZ<br /> hdiv2Ycg2YXZhiDYrNin2YXYudmHINmF2YrYstmI2LHZiiBVU0Eg2K7ZhNin2YQgMTAg2KPZitin<br /> 2YUg2YPZgdiq2LHZhyDYqtiv2LHZitio2YrZhyDZgdmKINmF2KzYp9mE2KfYqiDYp9mE2KrYudmE<br /> 2YrZhSDZiNin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2Yog2YjYpdiv2KfYsdip<br /> INin2YTYp9i52YXYp9mEINmI2KfZhNmF2LPYqti02YHZitin2Kog2YjYp9mE2LHYudin2YrYqSDY<br /> p9mE2LXYrdmK2Kkg2YjYp9mE2YbZgdi3INmI2KfZhNi62KfYsiDZiNmF2K7YqtmE2YEg2KfZhNmF<br /> 2KzYp9mE2KfYqiDYp9mE2K7Yr9mF2YrYqSDZiNmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2KrZgdin2LXZ<br /> itmEINin2YTZhdmB2LXZhNipINmG2LHZgdmCINmE2YPZhSDYrti32YfYp9mE2YjYp9it2K/Yp9iq<br /> IDIwMTggCgoKCgo=  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links