Utenti collegati: 8 
 
it.fan.marco-ditri
Nel nome del grande Marco d'Itri

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: samarrrsabryyy@gmail.com  Mostra tutti i messaggi di samarrrsabryyy@gmail.com
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in?= =?UTF-8?B?2LHZitipINiq2LnZgtivINin2YTZhdik2KrZhdixINin2YTYudix2KjZiSDYp9mE2K7Yp9mF2LMgKNiq?= =?UTF-8?B?2YPZhtmI2YTZiNis
Newsgroup: it.fan.marco-ditri
Data: 15/01/2018
Ora: 11:06:01
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik<br /> 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KrYudmC2K8g2KfZhNmF2KTY<br /> qtmF2LEg2KfZhNi52LHYqNmJINin2YTYrtin2YXYsyAKKNiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYpdiv<br /> 2KfYsdipINin2YTYqNmE2K/Zitin2KogKSDYp9mE2YXYr9mGINin2YTYsNmD2YrYqSAtIFNtYXJ0<br /> IENpdGllcwrZhdmC2LEg2KfZhNin2YbYudmC2KfYrzog2KjZiNix2KrYs9mI2K/Yp9mGIOKAkyDY<br /> rNmF2YfZiNix2YrYqSDYp9mE2LPZiNiv2KfZhiDZhdiv2Kkg2KfZhNin2YbYudmC2KfYrzog2YXZ<br /> hiA4INin2YTZiSAxMSDYp9io2LHZitmEIDIwMTjZhQoK2YXZgtiv2YXYqQrZiti52KrZhdivINio<br /> 2YbYp9ihINmF2LPYqtmC2KjZhCDYp9mE2K/ZiNmEINin2YTYp9mGINi52YTZiSDYp9mF2LHZitmG<br /> INmK2KrYudmE2YLYp9mGINio2KfZhNin2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTYsNmD2Yog2YTYqtmD2YbZ<br /> iNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINio2KzYp9mG2Kgg2KfZhNit2YHYp9i4INi5<br /> 2YTZiSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2LfYqNmK2LnZitipINmI2KjYp9mE2KrYp9mE2Yog2LbZ<br /> hdin2YYg2KzZiNiv2Ycg2KfZhNio2YrYptipINmI2KrYrdiz2YrZhiDYp9mC2KrYtdin2K8g2KfZ<br /> hNiv2YjZhNipINio2LTZg9mEINmF2LPYqtmF2LEg2YjZhNinINmK2YXZg9mGINmE2LDZhNmDINij<br /> 2YYg2YrYqtmFINin2YTYpyDZhdmGINiu2YTYp9mEINmF2LTYp9ix2YPZhyDYp9mE2KjZhNiv2YrY<br /> p9iqINmI2KfZhNis2KfZhdi52KfYqiDYp9mE2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitipINmI2KfZhNiz2YrY<br /> p9iz2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipINin2YTZhdmG2YHYqtit2KkuCtmE2KrYrdmC2YrZgiDZ<br /> h9iw2Ycg2KfZhNij2YfYr9in2YEg2KrYs9i52Ykg2LnYr9mK2K8g2YXZhiDYp9mE2K/ZiNmEINmB<br /> 2Yog2KPZiNix2YjYqNinINmI2KfYs9mK2Kcg2KfZhNmJINmF2Kcg2YrYudix2YEg2KjYp9mE2YXY<br /> r9mGINin2YTYsNmD2YrYqSAoc21hcnQgY2l0aWVzKSDZiNio2KjYs9in2LfZhyDZitmF2YPZhiDY<br /> p9mE2YLZiNmEINio2KPZhiDYp9mE2YXYr9mGINin2YTYsNmD2YrYqSDYo9mKINiq2LnYqNmK2LEg<br /> 2LnZhiDYqtmB2LnZitmEINiz2YrYp9iz2KfYqiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXYs9iq2K/Y<br /> p9mF2Kkg2KfZhNmJINis2KfZhtioINin2YTYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDYp9mE2YXZg9ir2YEg2YTY<br /> qtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINio2YfYr9mBINiu2YTZgiDYp9mC<br /> 2KrYtdin2K8g2KzZitivINmI2KjZitim2Kkg2LDZg9mK2Ycg2YjYudmE2KfZgtin2Kog2KfYrNiq<br /> 2YXYp9i52YrZhyDYo9mD2KvYsSDYp9ix2KrYqNin2LfYpyDZiNij2YrYttinINin2LPYqtiu2K/Y<br /> p9mFINis2YrYryDZhNmE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2LfYqNmK2LnZitip2Jsg2YjYqNmG2KfYoSDY<br /> qNmG2YrZhyDYp9iz2KfYs9mK2Ycg2YTYpyDZitiq2YUg2KXZh9iv2KfYsdmH2Kcg2YjZitiz2KrZ<br /> gdin2K8g2YXZhtmH2Kcg2KjYtNmD2YQg2K/Yp9im2YUg2YHZiiDYudmF2YTZitmHINin2YTYqtmG<br /> 2YXZitip2Jsg2KjYrdmK2Ksg2YTYpyDZitiq2YUg2KfZh9iv2KfYsSDZiNmC2Kog2KPZiCDYrNmH<br /> 2K8g2KPZiCDZhdmI2KfYsdivINiq2K3YqiDYo9mKINi02YPZhCDZhdmGINin2YTYp9i02YPYp9mE<br /> IArZiNmE2LnZhCDZhdmGINmG2KfZgdmE2Kkg2KfZhNmC2YjZhCDYpdmGINin2YTYp9iq2K3Yp9iv<br /> INin2YTYo9mI2LHZiNio2Yog2YrYs9i52Ykg2YTYqNmG2KfYoSDYs9io2LnZiNmGINmF2K/ZitmG<br /> 2Ycg2LDZg9mK2Ycg2KfYudiq2KjYp9ix2Kcg2YXZhiDYudin2YUgMjAwNyDYqNis2KfZhtioINmF<br /> 2LTYsdmI2LnYp9iqINmF2KrZhtin2KvYsdipINmB2Yog2YPZiNix2YrYpyDZiNin2YTYp9mF2KfY<br /> sdin2Kog2KfZhNmF2KrYrdiv2Kkg2YjYqNix2YrYt9in2YbZitinINmI2KfZhdix2YrZg9in2Jsg<br /> 2YjYudmE2Ykg2LDZhNmDINmK2YXZg9mGINmE2YTZhdik2KrZhdixINij2YYg2YrZgtiv2YUg2LXZ<br /> iNix2Ycg2KfZhNmF2K/ZhiDYp9mE2LDZg9mK2Kkg2YHZiiDYp9mE2LnYp9mE2YUg2K7ZhNin2YQg<br /> 2KfZhNiz2YbZiNin2Kog2KfZhNi52LTYsdmK2YYg2KfZhNmC2KfYr9mF2Kkg2YjYqtmC2K/ZitmF<br /> INin2YTYudiv2YrYryDZhdmGINin2YTYs9mK2YbYp9ix2YrZiNmH2KfYqiDYp9mE2YXYqti52YTZ<br /> gtipINio2LDZhNmDLgrZg9mF2Kcg2YrZh9iv2YEg2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2KXZhNmJIDogIArv<br /> g7wJ2KfZhNiq2LnYsdmBINi52YTZiSDYt9io2YrYudipINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdiz<br /> 2KrYr9in2YXYqSDZgdmKINin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2YXYrdmE2YrYp9iqINmI2KfZ<br /> hNi52YTYp9mC2Kkg2YXYuSDYp9mE2KzYp9mF2LnYp9iqINin2YTYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kkg<br /> Cu+DvAnZhdmB2KfZh9mK2YUg2KfZhNmF2K/ZhiDYp9mE2LDZg9mK2Kkg2YjYudmE2KfZgtiq2YfY<br /> pyDYqNin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdiz2KrYr9in2YXYqS4K74O8Cdin2YTYqti52LHZgSDY<br /> udmE2Ykg2YXYtNix2YjYudin2Kog2KfZhNmF2K/ZhiDYp9mE2LDZg9mK2Kkg2YHZiiDYp9mE2LnY<br /> p9mE2YUuCu+DvAnYp9mE2KrYudix2YEg2LnZhNmJINiv2YjYsSDYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqINmB<br /> 2Yog2LXZhtin2LnYqSDYp9mE2YXYs9iq2YLYqNmEINin2YTYp9is2KrZhdin2LnZiiDZiNin2YTY<br /> qNmK2KbZiiDZhNmE2K/ZiNmE2KkuCu+DvAnZhdmG2KfZgti02Kkg2K/ZiNixINin2YTYqNmE2K/Z<br /> itin2Kog2YHZiiDYqNmG2KfYoSDYp9mE2YXYr9mGINin2YTYsNmD2YrYqSDZiNin2YTYqNmG2YrY<br /> qSDYp9mE2KPYs9in2LPZitipINin2YTZhdir2KfZhNmK2KkuCtmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZ<br /> iiDYsNmE2YMK74OYCdmC2YrYp9iv2KfYqiDZhdis2KfZhNizINin2YTZiNiy2LHYp9ihINmI2KfZ<br /> hNmF2LPYptmI2YTZitmGINi52YYg2LHYs9mFINin2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNit2YPZiNmF<br /> 2YrYqS4gCu+DmAnZgtmK2KfYr9in2Kog2YjYstix2KfYqiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXY<br /> rdmE2YrYqSDZiNin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2YjZhNin2YrYp9iqINmI2KfZhNmF2K3Y<br /> p9mB2LjYp9iqLgrvg5gJ2KfZhNmH2YrYptin2Kog2YjYp9mE2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTZgtmK<br /> 2KfYr9mK2Kkg2YHZiiDYp9mE2YjYstix2KfYqiDYp9mE2YXYtNix2YHYqSDYudmE2Ykg2YXYpNiz<br /> 2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdit2YTZitipINmI2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqi4K<br /> 74OYCdin2YTYudin2YXZhNmI2YYg2YHZiiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXYrdmE2YrYqSDZ<br /> iNin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2YXYrdin2YHYuNin2Kog2YjYp9mE2YjZhNin2YrYp9iq<br /> Lgrvg5gJ2YXZhdir2YTZitmGINi52YYg2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTZhdis2KrZhdi5INin2YTZ<br /> hdiv2YbZiiDYp9mE2YXYudmG2YrZitmGINio2KPYr9in2KEg2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiDZiNin<br /> 2YTZhdit2YTZitin2KouCu+DmAnYo9i52LbYp9ihINmH2YrYptipINin2YTYqtiv2LHZitizINmB<br /> 2Yog2KfZhNis2KfZhdi52KfYqiDZiNin2YTZhdi52KfZh9ivINin2YTYudmE2YrYpyDZiNi32YTY<br /> qNipINin2YTYr9ix2KfYs9in2Kog2KfZhNi52YTZitinINiw2YjZiiDYp9mE2LnZhNin2YLYqSDY<br /> qNin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdit2YTZitipLgrZhNmE2YXYtNin2LHZg9ipINio2YDZgNmA<br /> 2YDYo9mI2LHYp9mCINi52YTZhdmK2Kkg2YHZiiDYp9mE2YXZgNmA2KTYqtmF2LE6CjEuCdin2YTY<br /> p9mE2KrYstin2YUg2KjZhdi52KfZitmK2LEg2KfZhNmD2KrYp9io2Kkg2KfZhNi52YTZhdmK2Kkg<br /> 2KfZhNmF2KrYudin2LHZgSDYudmE2YrZh9inINiv2YjZhNmK2Kcg2YXZhiDZhtin2K3ZitipINmF<br /> 2LTZg9mE2Kkg2KfZhNiv2LHYp9iz2Kkg2YjYo9iz2KbZhNiq2YfYpyDZiNin2YTZhdmG2YfYrCDZ<br /> iNin2YTYudmK2YbYqSDZiNin2YTYr9ix2KfYs9in2Kog2KfZhNiz2KfYqNmC2Kkg2YjYp9mE2K/Y<br /> sdin2LPYqSDYp9mE2KrYt9io2YrZgtmK2Kkg2YjZhtiq2KfYptis2YfYpyDZiNiq2YjYtdmK2KfY<br /> qtmH2Kcg2YjZg9iq2KfYqNipINin2YTZhdix2KfYrNi5INmI2YHZgtinINmE2YTYt9ix2YrZgtip<br /> INin2YTZhdiq2KjYudipINmB2Yog2KzZhdi52YrYqSDYudmE2YUg2KfZhNmG2YHYsyDYp9mE2KPZ<br /> hdix2YrZg9mK2KkgQVBBLgoyLgnZg9iq2KfYqNipINin2YTYudmG2KfZiNmK2YYg2K7YtyDYs9mF<br /> 2YrZgyBTaW1wbGlmaWVkIEFyYWJpYyDYqNmG2LcgMTYg2YjZg9iq2KfYqNipINin2YTZhdiq2YYg<br /> 2KjZhtmB2LMg2YbZiNi5INin2YTYrti3INi52YTZiSDYo9mGINmK2YPZiNmGINit2KzZhSDYp9mE<br /> 2K7YtyAxNAozLgnZitmD2KrYqCDZhdmE2K7YtSDZhNmE2YjYsdmC2Kkg2KjYudivINin2YTYudmG<br /> 2YjYp9mGINmF2KjYp9i02LHYqS4K2YPZgNmA2YDZgNmK2YHZitipINin2YTZgNmA2KrYs9is2YrZ<br /> hCDZiNin2YTZhdmA2YDYtNin2LHZg9mA2YDYqToK2KfYsdiz2KfZhCDYrti32KfYqCDYp9mE2YXY<br /> tNin2LHZg9ipINin2YTYsdiz2YXZiiDYudmE2Ykg2YHYp9mD2LMg2LHZgtmFICgwMDIwMjM3ODAw<br /> NTczKSDYo9mIICgwMDIwMjM1ODY2MzIzKQrZitiq2YUg2LPYr9in2K8g2LHYs9mI2YUg2KfZhNin<br /> 2LTYqtix2KfZgyDYo9mI2YQg2YrZiNmFINmF2YYg2KPZitin2YUg2KfZhNiq2K/YsdmK2Kgg2KfZ<br /> iCDZitiq2YUg2KrYrdmI2YrZhNmH2Kcg2LnZhNmJINin2YTYrdiz2KfYqCDYp9mE2KjZhtmD2Yog<br /> 2YTZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> ICjYp9mE2KjZhtmDINin2YTYqtis2KfYsdmKINin2YTYr9mI2YTZiiBDSUIg4oCTINmB2LHYuSDY<br /> p9mE2YfYsdmFIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkpLgrYrdiz<br /> 2KfYqC8g2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in<br /> 2LHZitipLgrYsdmC2YUg2KfZhNit2LPYp9ioICgxMDI1MDMxMDYxKSAJCVN3aWZ0IGNvZGU6IENJ<br /> QkVFR0NYMTAyCtix2LPZgNmA2YDZgNmI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgzog2YrYqNmE2Log2LHY<br /> s9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyDZgdmKINmI2LHYtNipINin2YTYudmF2YQgMTAwMCAkINiv<br /> 2YjZhNin2LEg2KPZhdix2YrZg9mKINij2Ygg2YXYpyDZiti52KfYr9mE2YfYpy4KCtmE2YXYstmK<br /> 2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF<br /> 2Lkg2YbYp9im2Kgg2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2KfZhNin2LPYqtin2LDZhy8g2LPY<br /> p9ix2Kkg2LnYqNivINin2YTYrNmI2KfYrwrYrNmI2KfZhDogMDAyMDExMTI2OTQ2MDgKMDAyMDIz<br /> NzgwMDU4MyAtIDAwMjAyMzc4MDA2OTMg2YfZgNin2KrZgToKMDAyMDIzNTg2NjMyMyAtIDAwMjAy<br /> Mzc4MDA1NzMg2YHYp9mD2LM6Ctin2YTYqNix2YrYryDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZijogClNh<br /> cmFnd2FkaUBBaGFkSHIub3JnICAKc2FyYWd3YWRpQGdtYWlsLmNvbQrYp9mE2YXZiNmC2Lkg2KfZ<br /> hNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6IAp3d3cuQWhhZEhyLm9yZyAKCgoK  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links