Utenti collegati: 27 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: mona emama  Mostra tutti i messaggi di mona emama
Titolo: =?UTF-8?B?2YXYpNiq2YXYsSA6INin2LPZgNiq2YDYq9mA2YXZgNin2LEg2LHYo9izINin2YTZgNmF?= =?UTF-8?B?2YDYp9mEINin2YTZgNio2YDYtNmA2LHZiijYp9mE2KrZhdiq2YrZhiDZiNiq2LnYstmK2LIg2KfZhNmC?= =?UTF-8?B?2K/Ysdin2Kop?=
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 08/11/2017
Ora: 10:31:39
Mostra headers
 
  2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZ<br /> hyAsLCwK2YXYudmH2K8g2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDYqNin2YTYqti5<br /> 2KfZiNmGINmF2Lkg2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin<br /> 2YTZhdmH2YbZiiAK2YrYr9i52YjZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YHZiiDZhdik2KrZhdix<br /> CgoK2KfYs9mA2KrZgNir2YDZhdmA2KfYsSDYsdij2LMg2KfZhNmA2YXZgNin2YQg2KfZhNmA2KjZ<br /> gNi02YDYsdmKCigg2KfZhNiq2YXYqtmK2YYg2YjYqti52LLZitiyINin2YTZgtiv2LHYp9iqKQoK<br /> 2LnZhNmJINmF2K/Yp9ixINij2LHYqNi52Kkg2KPZitin2YUK2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdip<br /> INmF2YYgMTgtMjEg2K/Zitiz2YXYqNixIDIwMTfZhQrYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KzZhdmH<br /> 2YjYsdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix2KjZitipCtix2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin2YMg<br /> 2KjYp9mE2YXYpNiq2YXYsTogKDYwMCkg2K/ZiNmE2KfYsQoK2YTZhNiq2LPYrNmK2YQg2YjYp9mE<br /> 2KrZiNin2LXZhCDYudmE2Ykg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqCA6CtmH2KfYqtmBOiAg<br /> MDAyMDIzNzc5NTY1MCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg<br /> ICAgIArZgdin2YPYszogMDAyMDIzNzc5NTYzMyAgICAgCtis2YjYp9mEOiAwMDIwMTA5MTc4MDE0<br /> MCAgCtin2YTYqNix2YrYryDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZijogVHJhaW5pbmdAaWFkbWVuYS5j<br /> b20KCgoKCg==  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links