Utenti collegati: 26 
 
it.fan.marco-ditri
Nel nome del grande Marco d'Itri

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: Sami Alzubyr  Mostra tutti i messaggi di Sami Alzubyr
Titolo: =?UTF-8?B?2KrZgtmK2YrZhSDYo9iv2KfYoSDYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtiz2YjZitmCICDYp9mE?= =?UTF-8?B?2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2YXYp9mE2YrYstmK2KcgINiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGIDE5?= =?UTF-8?B?ICDYp9mE2YkgMjPZ
Newsgroup: it.fan.marco-ditri
Data: 30/09/2017
Ora: 12:15:24
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik<br /> 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTY<br /> qtiv2LHZitio2YrYqQrYqtmC2YrZitmFINij2K/Yp9ihINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2LPZiNmK<br /> 2YIgCtin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDZhdin2YTZitiy2YrYpyAK2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrY<br /> sdipINmF2YYgMTkgINin2YTZiSAyM9mG2YjZgdmF2KjYsSAyMDE3INmFCtmK2YfYr9mBINin2YTZ<br /> iSA6CuKAognYo9mH2K/Yp9mBINiq2KrYudmE2YIg2KjYp9mE2YXYs9iq2YfZhNmD2YrZhtiMINmI<br /> 2KrYqtmF2KvZhCDZgdmKINiq2K3Yr9mK2K8g2KfYqtis2KfZh9in2KrZh9mF2Iwg2YjYrdi02K8g<br /> 2KfZhNis2YfZiNivINmG2K3ZiCDYqtmE2KjZitiq2YfYpyDZiNiq2K3ZgtmK2YLZh9inINiv2YjZ<br /> hiDYp9mE2KrYo9ir2YrYsSDYs9mE2KjYp9mLINi52YTZiSDYp9mE2LHYqNitLgrigKIJINij2YfY<br /> r9in2YEg2KrYqti52YTZgiDYqNin2YTYsdij2Yog2KfZhNi52KfZhdiMINmI2KrYqtmF2KvZhCDZ<br /> gdmKINis2LDYqCDYp9mE2LHYo9mKINin2YTYudin2YUg2KXZhNmJINin2YTZhdmG2LjZhdip2Iwg<br /> 2YjYqtit2LPZitmGINi12YjYsdiq2YfYpyDZgdmKINin2YTYtdit2KfZgdipINmI2KjZitmGINin<br /> 2YTYo9mI2LPYp9i3INin2YTZhdiu2KrZhNmB2Kkg2YHZiiDYp9mE2YXYrNiq2YXYuS4K4oCiCSDY<br /> o9mH2K/Yp9mBINiq2KrYudmE2YIg2KjYp9mE2LPYudix2Iwg2KfZhNiw2Yog2YrYttmF2YYg2KrY<br /> rdmC2YrZgiDYp9mE2KPYsdio2KfYrSDYp9mE2YXYt9mE2YjYqNip2Iwg2YjYp9mE2K3Zgdin2Lgg<br /> 2LnZhNmJINmF2YPYp9mG2Kkg2KrZhtin2YHYs9mK2Kkg2KjZitmGINin2YTYs9mE2Lkg2KfZhNij<br /> 2K7YsdmJ2Iwg2YXYuSDYp9mE2K3Zgdin2Lgg2LnZhNmJINix2LbZiSDYp9mE2LLYqNmI2YYuCuKA<br /> ogkg2KPZh9iv2KfZgSDYqtiq2LnZhNmCINio2KfZhNis2YjYr9ip2Iwg2KrZgtiv2YrZhSDYs9mE<br /> 2Lkg2KjYrNmI2K/YqSDYrNmK2K/YqdiMINiq2LbYp9mH2Yog2YjYqtiy2YrYryDYudmGINis2YjY<br /> r9ipINin2YTYs9mE2Lkg2KfZhNmF2LTYp9io2YfYqSDZgdmKINin2YTYo9iz2YjYp9mCLgrigKIJ<br /> INij2YfYr9in2YEg2KrYqti52YTZgiDYqNin2YTYs9mI2YIg2YjZhtmC2KfYtyDYp9mE2KrZiNiy<br /> 2YrYudiMINmI2KrYs9i52Ykg2KXZhNmJINiq2YjYs9mK2Lkg2K3YrNmFINmG2YLYp9i3INin2YTY<br /> qNmK2Lkg2YjYo9mF2KfZg9mG2Ycg2KXZhNmJINij2YLYtdmJINmG2YLYt9ipINmF2YXZg9mG2Kku<br /> CgrZhdiz2KrZh9iv2YHZitmGINmB2Yog2LDZhNmDOgrigKIJ2LHYpNiz2KfYoSDYp9mC2LPYp9mF<br /> INin2YTYp9iv2KfYsdin2Kog2YjZhdiv2YrYsdmJINin2YTYqtiz2YjZitmCINmB2Ykg2YPYp9mB<br /> 2Kkg2KfZhNmF2KzYp9mE2KfYqiAK2KzZitmF2Lkg2KfZhNmF2LHYtNit2YjZhiDZhNi02LrZhCDY<br /> qtmE2YMg2KfZhNmF2YbYp9i12Kgg2YjZg9mEINiw2Ykg2LXZhNipLiDYqtmE2YMg2KfZhNmF2YbY<br /> p9i12Kgg2YjZg9mEINiw2Ykg2LXZhNipLgoK2YjYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipICDZ<br /> itiz2LHZh9inINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYs9in2YfZhdipINmI2KfZhNmF2LTYp9ix2YPY<br /> qSDZgdmKINij2LnZhdin2YQg2KfZhNmB2KfYudmE2YrYp9iqINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KrYrNix<br /> 2KjYqSDZhdmF2YrYstipINij2Ygg2KjYp9mE2K3YttmI2LEg2YjYp9mE2YXZhtin2YLYtNip2Iwg<br /> 2YPYsNmE2YMg2KrYsdi02YrYrSDZhdmGINiq2LHZiNmGINmF2YYg2YPZiNin2K/YsSDZhdik2LPY<br /> s9iq2YPZhSDYp9mE2YXZiNmC2LHYqSDZiNiq2YXZhtitINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK<br /> 2Kkg2YXZgti52K/YpyDYrtin2YXYsyDZhdis2KfZhtinINmB2Yog2K3Yp9mEINiq2LHYtNmK2K0g<br /> 2LPZitin2K/YqtmD2YUg2KfYsdio2Lkg2KfZgdix2KfYryDZhdmGINmF2KTYs9iz2KrZg9mFINin<br /> 2YTZhdmI2YLYsdipLgrYqtij2YPZitivINin2YTZhdi02KfYsdmD2KkKCgrZitiq2YUg2KXYsdiz<br /> 2KfZhCDYrti32KfYqCDYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipINin2YTYsdiz2YXZiSDYp9mIINiq2LnYqNim<br /> 2Kkg2KfZhNmG2YXZiNiw2Kwg2KfZhNmF2LHZgdmCINmF2YjYttitINio2Kkg2KPYs9mF2KfYoSDY<br /> p9mE2YXYsdi02K3ZitmGIOKAkyDZhdmG2KfYtdio2YfZhSDYp9mE2KXYr9in2LHZitipIC0gINin<br /> 2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2Lcg4oCTINi32LHZitmC2Kkg2LPYr9in2K8g2LHYs9mI2YUg2KfZhNmF<br /> 2LTYp9ix2YPYqQogKCDZg9in2LQg2KfZiNmEINij2YrYp9mFINin2YTYqtiv2LHZitioINin2Ygg<br /> 2KjYqtit2YjZitmEINio2YbZg9mJINmC2KjZhCDYqNiv2KEg2KfZhNmG2LTYp9i3KdmI2LXZiNix<br /> 2Kkg2YXZhiDYqtiw2YPYsdipINin2YTYt9mK2LHYp9mGINi52YTZhdin2Ysg2KjYo9mGINix2LPZ<br /> iNmFINin2YTYp9i02KrYsdin2YMgMTQwMNiv2YjZhNin2LEg2KPZhdix2YrZg9mJ2YTZhNmB2LHY<br /> rwoK2LnZhNmKINmB2KfZg9izINix2YLZhSAwMDIwMjM3ODAwNTczINin2YgwMDIwMjM1ODY2MzIz<br /> INin2YjYudmE2YogCtio2LHZitiv2Yog2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YpzYXJhZ3dhZGlAZ21h<br /> aWwuY29tCgrYqNix2KfZhdisINiq2LnZgtivINmB2Ykg2YbZgdizINin2YTYtNmH2LEgCgrYp9mE<br /> 2LHYs9mI2YUg2KjYp9mE2K/ZiNmE2KfYsQnZhdmD2KfZhiDYp9mE2KXZhti52YLYp9ivCdin2YTY<br /> qtin2LHZitiuCdij2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2LcJ2YUKMTQwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg<br /> 2K/YqNmJCTE5INin2YTZiSAyMyDZhtmI2YHZhdio2LEJ2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYrtin2YTZ<br /> gdin2Kog2KfZhNio2YrYptmK2Kkg2YjYp9mE2LXYrdipINin2YTZhdmH2YbZitipCTEKMTQwMAnY<br /> p9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2K/YqNmJCTE5INin2YTZiSAyMyDZhtmI2YHZhdio2LEJ2KfZhNiq<br /> 2LXZiNmK2LEg2KfZhNmB2YjYqti62LHYp9mB2Ykg2KjZitmGINin2YTYqtit2YTZitmEINmI2KfZ<br /> hNin2KjYr9in2LkJMgoxNDAwCdin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYr9io2YkJMTkg2KfZhNmJIDIz<br /> INmG2YjZgdmF2KjYsQnYp9mE2KzZiNin2YbYqCDYp9mE2YHZhtmK2Kkg2YjYp9mE2YXYp9mE2YrY<br /> qSDZgdmJINin2YTYudi32KfYodin2KoJMwoxNDAwCdin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYr9io2YkJ<br /> MTkg2KfZhNmJIDIzINmG2YjZgdmF2KjYsQnYqti12YXZitmFINiz2YrYp9iz2Kkg2KfZhdmGINin<br /> 2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqgk0CjE0MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINij2LPYt9mG2KjZiNmE<br /> CdmF2YYgMjYg2KfZhNmJIDMwINmG2YjZgdmF2KjYsQnYp9i52K/Yp9ivINmI2KrYp9mH2YrZhCDY<br /> p9mE2YLYp9iv2Kkg2YjYp9mE2YXYr9mK2LHZitmGCTUKMTQwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg<br /> 2KPYs9i32YbYqNmI2YQJ2YXZhiAyNiDYp9mE2YkgMzAg2YbZiNmB2YXYqNixCdin2YTZhti42YUg<br /> 2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YHZiSDYp9iv2KfYsdipINin2YTZhdi02KrYsdmK2Kcg2YjYp9mE2YXY<br /> rtin2LLZhgk2CjE0MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINij2LPYt9mG2KjZiNmECdmF2YYgMjYg<br /> 2KfZhNmJIDMwINmG2YjZgdmF2KjYsQnYp9i52KfYr9ipINmH2YbYr9iz2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix<br /> 2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2KjYrdiz2Kgg2KfYrdiq2YrYp9is2KfYqiDYp9mE2YXYpNiz2LPY<br /> qQk3CjE0MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINij2LPYt9mG2KjZiNmECdmF2YYgMjYg2KfZhNmJ<br /> IDMwINmG2YjZgdmF2KjYsQnYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmJINmE<br /> 2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXYrNiq2YXYudin2Kog2KfZhNmF2K3ZhNmK2KkJOAoxNDAwCdin2YTZ<br /> gtin2YfYsdipIOKAkyDYo9iz2LfZhtio2YjZhAnZhdmGIDI2INin2YTZiSAzMCDZhtmI2YHZhdio<br /> 2LEJ2KfZhNiq2K3ZhNmK2YQg2KfZhNmF2KfZhNmJINmI2YLZiNin2KbZhSDYp9mE2KrYr9mB2YLY<br /> p9iqINin2YTZhtmC2K/ZitipCTkKCgoKCgoK  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links