Utenti collegati: 11 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: بهاء محمد  Mostra tutti i messaggi di بهاء محمد
Titolo: =?UTF-8?B?2KrYudmE2YYg2YjYrdiv2Kkg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipIA==?= =?UTF-8?B?2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhCDYqNin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK?= =?UTF-8?B?2Kkg2KfZhNil
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 16/12/2017
Ora: 11:13:54
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuQog2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmKINmE2YXY<br /> pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix<br /> 2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmECtmI2LHYtNipINi5<br /> 2YXZhAp9INij2K7Ytdin2KbZiiDYp9mE2K3ZiNiz2KjYqSDYp9mE2LPYrdin2KjZitipIHsK2KfZ<br /> hNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINis2YXZh9mI2LHZitipINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqQrYrtmE<br /> 2KfZhCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiA3INin2YTZiSAxNiDZitmG2KfZitixIDIwMTgg2YUK2KrY<br /> sdmD2LIg2YjYsdi02Kkg2KfZhNi52YXZhCDYudmE2Ykg2YXYrNin2YQg2KfZhNit2YjYs9io2Kkg<br /> 2KfZhNiz2K3Yp9io2YrYqSDZh9iw2Kcg2KfZhNmF2KzYp9mEINin2YTZhtin2LTYptiMINin2YTY<br /> sNmKINmK2LnYsdi2INij2K3Yr9irINin2YTYqti32YjYsdin2Kog2KfZhNiq2Yog2KrZh9mFINin<br /> 2YTYqNmG2YrYqSDYp9mE2KrYrdiq2YrYqdiMINmI2KfZhNi52YXZhNmK2KfYqtiMINmI2KfZhNiu<br /> 2K/Zhdin2Kog2KfZhNmF2KrYp9it2Kkg2YXZhiDYrtmE2KfZhCDYp9mE2LTYqNmD2Kkg2KfZhNi5<br /> 2KfZhNmF2YrYqS4g2YjZitit2KfZiNmEINin2YTZhdik2KrZhdixINin2YTYpdis2KfYqNipINi5<br /> 2YTZiSDYp9mE2KPYs9im2YTYqSDZiNin2YTZgti22KfZitinINin2YTYqtmKINiq2KvZitix2YfY<br /> pyDYp9mE2K3ZiNiz2KjYqSDYp9mE2LPYrdin2KjZitipINi52YTZiSDYp9mE2YXYs9iq2YjZiSDY<br /> p9mE2YXYpNiz2LPZiiDZiNmD2LDZhNmDINi52YTZiSDYp9mE2YXYs9iq2YjZiSDYp9mE2LTYrti1<br /> 2Yog2YjZhdiz2KrZiNmJINin2YTYo9i52YXYp9mE2Iwg2YXZhiDYrdmK2Ksg2KfZhNil2K/Yp9ix<br /> 2Kkg2YjYp9mE2KrYo9mF2YrZhiDZiNin2YTYs9ix2YrYqSDZiNin2YTYqti32KjZitmC2KfYqiDZ<br /> iNiz2YfZiNmE2Kkg2KfZhNin2LPYqtiu2K/Yp9mFINil2YTZiSDYotiu2LEg2YfYsNmHINin2YTY<br /> udmF2YTZitin2Kog2YjYp9mE2YLYttin2YrYpy4g2YjYo9mK2LbYpyDZg9mK2YEg2YrZhdmD2YYg<br /> 2KrZgtiv2YrZhSDYp9mE2K7Yr9mF2KfYqiDZiNin2YTYudmE2YjZhSDYp9mE2YbYuNix2YrYqSDZ<br /> iNin2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2YjYp9mE2KrZgtmG2YrYp9iqINmE2KrYtdmF2YrZhSDZiNiq2K3Z<br /> hNmK2YQg2YjYpdiv2KfYsdipINin2YTYs9mI2YIuCtmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZiiDYsNmE<br /> 2YM6CtmF2K/Ysdin2KEg2YjYsdik2LPYp9ihINil2K/Yp9ix2KfYqiDZiNij2YLYs9in2YUg2KfZ<br /> hNit2KfYs9ioINin2YTYotmE2Yog2YjYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXY<br /> p9iqINmI2KfZhNmB2YbZitmK2YYg2YjYp9mE2KrZgtmG2YrZitmGINio2KfZhNmI2LLYp9ix2KfY<br /> qiDZiNin2YTZh9mK2KbYp9iqINmI2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDZiNin2YTZhdmG2LjZhdin2Kog<br /> 2YjYp9mE2YXYtdin2YTYrSDZiNin2YTZhdis2KfZhNizINmI2KfZhNio2YbZiNmDINmI2KfZhNiv<br /> 2YjYp9mI2YrZhiDZiNin2YTZgti32KfYuSDYp9mE2LnYp9mFINmI2KfZhNij2LnZhdin2YQg2YjZ<br /> g9in2YHYqSDYp9mE2YXZhti02KLYqiDYp9mE2K3ZitmI2YrYqS4K2YjYqNmH2LDZhyDYp9mE2YXZ<br /> htin2LPYqNipINmK2LPYudiv2YbYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZiNiq<br /> 2LnZhdmK2YUg2K7Yt9in2KjZhtinINi52YTZiSDYp9mE2YXZh9iq2YXZitmGINio2YXZiNi22YjY<br /> uSDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINmI2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmGINiq2YLYqtix2K3ZiNmG<br /> INiq2YjYrNmK2Ycg2KfZhNiv2LnZiNipINmE2YfZhS4KIArZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF<br /> 2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5CtmI2K3Yr9ipINin<br /> 2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmECtijLyDZ<br /> h9mI2YrYr9inINio2YjYrdmE2YrZgtmHCtis2YjYp9mEL9mI2KfYqtizINin2Kg6IDAwMjAxMDIz<br /> OTkwOTAxCtmH2KfYqtmBIDAwMjAyMzc4MDA1ODMgLTAwMjAyMzc4MDA2OTMK2YHYp9mD2LMgMDAy<br /> MDIzNzgwMDU3MyAtMDAyMDIzNTg2NjMyMwpIcmhvd2lkYUBnbWFpbC5jb20KCgo=  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links