Utenti collegati: 15 
 
it.fan.marco-ditri
Nel nome del grande Marco d'Itri

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: samarrrsabryyy@gmail.com  Mostra tutti i messaggi di samarrrsabryyy@gmail.com
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdmHINin2YTYqtiv2LHZitio2YrZhyDZgdmA2YDZgNmA2YAgINin2YTYpQ==?= =?UTF-8?B?2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmB2LnYp9mE2Kkg2YTZhNmF2LTYqtix2YrYp9iqINmI2KfZhNmF2K7Yp9iy2YYg?= =?UTF-8?B?OiDZhti42YUg
Newsgroup: it.fan.marco-ditri
Data: 08/01/2018
Ora: 10:01:57
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Yog2YTZhdik<br /> 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2KrYudmC2K8g2KfZhNiv2YjY<br /> sdmHINin2YTYqtiv2LHZitio2YrZhyDZgdmA2YDZgNmA2YAK2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmB<br /> 2LnYp9mE2Kkg2YTZhNmF2LTYqtix2YrYp9iqINmI2KfZhNmF2K7Yp9iy2YYgOiDZhti42YUg2YjY<br /> qti32KjZitmC2KfYqiAK2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINis2YXZh9mI2LHZitipINmF2LXYsSDY<br /> p9mE2LnYsdio2YrYqSAgICDYrtmE2KfZhCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiA0INin2YTZiSA4INmF<br /> 2KfYsdizIDIwMTgg2YUKCtin2YfYr9in2YEg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrDogICAK74KnCdij2LPY<br /> p9mE2YrYqCDYqtiu2LfZiti3INin2YTYtNix2KfYoSDZiNmD2YrZgdmK2Kkg2YjYtti5INiu2LfY<br /> qSDYp9mE2YXYpNiz2LPYqS4gCu+CpwnZg9mK2YHZitipINin2KrYrtin2LAg2KfZhNmC2LHYp9ix<br /> 2KfYqiDYp9mE2LTYsdin2KbZitipLiAK74KnCdij2LPYp9mE2YrYqCDZiNil2KzYsdin2KHYp9iq<br /> INin2YTYtNix2KfYoS4gCu+CpwnZhdmB2YfZiNmFINmI2LjZitmC2Kkg2KfZhNiq2K7YstmK2YYu<br /> IArvgqcJ2KXYrNix2KfYodin2Kog2KPZhdmGINmI2LPZhNin2YXYqSDYp9mE2YXYrtin2LLZhi4K<br /> 2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmI2YYgOiAK4oCiCdmF2K/Zitix2Yog2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTZ<br /> hdi02KrYsdmK2KfYqiDZiNin2YTZhdiu2KfYstmGCuKAognYsdik2LPYp9ihINij2YLYs9in2YUg<br /> 2KfZhNmF2LTYqtix2YrYp9iqINmI2KfZhNmF2K7Yp9iy2YYK4oCiCdij2YXZhtin2KEg2KfZhNmF<br /> 2LPYqtmI2K/Yudin2KoK4oCiCdin2YTZhdiz2KbZiNmE2YrZhiDYudmGINmF2LHYp9mC2KjYqSDY<br /> p9mE2YXYrtiy2YjZhiDZiNin2YTZhdix2LTYrdmK2YYg2YTZh9iw2Kkg2KfZhNmI2LjZitmB2KkK<br /> CtmI2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSAg2YrYs9ix2YfYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZ<br /> hNmF2LPYp9mH2YXYqSDZiNin2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YHZiiDYo9i52YXYp9mEINin2YTZgdin<br /> 2LnZhNmK2KfYqiDZhdmGINiu2YTYp9mEINiq2KzYsdio2Kkg2YXZhdmK2LLYqSDYo9mIINio2KfZ<br /> hNit2LbZiNixINmI2KfZhNmF2YbYp9mC2LTYqdiMINmD2LDZhNmDINiq2LHYtNmK2K0g2YXZhiDY<br /> qtix2YjZhiDZhdmGINmD2YjYp9iv2LEg2YXYpNiz2LPYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZgtix2Kkg2YjY<br /> qtmF2YbYrSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmF2YLYudiv2Kcg2K7Yp9mF2LMg2YXY<br /> rNin2YbYpyDZgdmKINit2KfZhCDYqtix2LTZititINiz2YrYp9iv2KrZg9mFINin2LHYqNi5INin<br /> 2YHYsdin2K8g2YXZhiDZhdik2LPYs9iq2YPZhSDYp9mE2YXZiNmC2LHYqS4KCgrZhNmE2KrZiNin<br /> 2LXZhCDZiNin2YTYp9iz2KrZgdiz2KfYsSDZiNmF2LnYsdmB2Ycg2KfZhNmF2K3YqtmI2Ykg2KfZ<br /> hNi52YTZhdmKINmK2LHYrNmJINin2YTYp9iq2LXYp9mEINio2YDZgNmA2YDZgArZiNit2K/YqSDY<br /> p9mE2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhArYp9mE<br /> 2KfYs9iq2KfYsNmHLyDZh9mI2YrYr9inINio2YjYrdmE2YrZgtmHCtis2YjYp9mEIC8g2YjYp9iq<br /> 2LM6IDAwMjAxMDIzOTkwOTAxCtio2LHZitivINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKOiBIcmhvd2lk<br /> YUBnbWFpbC5jb20K2YXZiNmC2Lkg2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZiSA6d3d3LmFoYWRoci5vcmcK2YfY<br /> p9iq2YE6IDAwMjAyMzc4MDA1ODMgLTAwMjAyMzc4MDA2OTMK2YHYp9mD2LM6IDAwMjAyMzc4MDA1<br /> NzMg4oCTICAgMDAyMDIzNTg2NjMyMwrYqtiq2LTYsdmBINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK<br /> 2Kkg2KjYqtmC2K/ZitmFINmB2KfYudmE2YrYp9iqINi02YfYsdmB2KjYsdin2YrYsdmE2LnYp9mF<br /> IDIwMTjZhSDZhdmI2LbYrSDYqNin2YTYrNiv2YjZhCDYp9mE2KrYp9mE2YogOgrZgdin2LnZhNmK<br /> 2KfYqiDYtNmH2LEg2YXYp9ix2LMg2YTYudin2YUgIDIwMTjZhQoK2YUJ2YXZg9in2YYg2KfZhNin<br /> 2YbYudmC2KfYrwnYp9mE2KrYp9ix2YrYrgnYp9iz2YUg2KfZhNmG2LTYp9i3CjEJ2KfZhNmC2KfZ<br /> h9ix2KkJNCDYp9mE2YkgONmF2KfYsdizIAnYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK<br /> 2Kkg2YjYp9mE2LPZhNmI2YPZitipINmE2YTYs9mD2LHYqtin2LHZitipINin2YTZhtin2KzYrdip<br /> IAoyCdin2YTZgtin2YfYsdipCTQg2KfZhNmJIDjZhdin2LHYsyAJ2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZ<br /> hNmB2LnYp9mE2Kkg2YTZhNmF2LTYqtix2YrYp9iqINmI2KfZhNmF2K7Yp9iy2YYgOtmG2LjZhSDZ<br /> iNiq2LfYqNmK2YLYp9iqIAozCdin2LPYt9mG2KjZiNmEIC0g2KrYsdmD2YrYpwk0INin2YTZiSA4<br /> 2YXYp9ix2LMgCdij2LXZiNmEINmI2YLZiNin2LnYryDYp9mE2KXYqtmK2YPZitiqINmI2KfZhNio<br /> 2LHYqtmI2YPZiNmEINmI2KPYq9ix2YfZhdinINi52YTZiSDYp9mE2LPZhNmI2YMg2KfZhNil2KzY<br /> qtmF2KfYudmJINmI2LPZhNmI2YMg2KfZhNi52YXZhCAKNAnYp9iz2LfZhtio2YjZhCAtINiq2LHZ<br /> g9mK2KcJNCDYp9mE2YkgONmF2KfYsdizIAnYpdiv2KfYsdipINi02KbZiNmGINin2YTZhdmI2LjZ<br /> gdmK2YYg2YjYpdi52K/Yp9ivINiz2YTZhSDYp9mE2LHZiNin2KrYqCDYqNij2LPYqtiu2K/Yp9mF<br /> INin2YTYrdin2LPYqCDYp9mE2KLZhNmJIAo1Cdin2YTZgtin2YfYsdipCTEx2KfZhNmJIDE1INmF<br /> 2KfYsdizIAnZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNil2LPYqtix2KfYqtmK2KzZ<br /> iSDZiNin2YTZhdiq2KfYqNi52KkgCjYJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTHYp9mE2YkgMTUg2YXYp9ix<br /> 2LMgCdi12YrYp9i62Kkg2KfZhNmG2LjZhSDZiNin2YTZhNmI2KfYptitINin2YTZgtin2YbZiNmG<br /> 2YrYqSDZiNin2YTZgtix2KfYsdin2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAKNwnYp9mE2YLYp9mH2LHY<br /> qQkxMdin2YTZiSAyMNmF2KfYsdizCdiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YHZh9ix2LPYqSDZ<br /> iNin2YTYo9ix2LTZgdipINmI2K3Zgdi4INmI2KrYp9mF2YrZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog<br /> 2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZitinIAo4Cdin2LPYt9mG2KjZiNmECTEx2KfZhNmJIDE1INmF2KfYsdiz<br /> Cdil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2K/ZgdmC2KfYqiDYp9mE2YbZgtiv2YrYqSDZiNin2LnYr9in2K8g<br /> 2KfZhNmF2YjYp9iy2YbYp9iqINin2YTYqtmC2K/Zitix2YrYqSAKOQnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkx<br /> OCDYp9mE2YkgMjIg2YXYp9ix2LMJ2KfZhNil2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitin2Kog2KfZhNit2K/Z<br /> itir2Kkg2YTZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjZgdmGINin2YTZhdix2KfYs9mF<br /> INmI2KfZhNio2LHYqtmI2YPZiNmEIAoxMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxOCDYp9mE2YkgMjIg2YXY<br /> p9ix2LMJ2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINmF2LHYp9is2LnYqSDZiNiq2YLZitmK2YUg2KPYr9in<br /> 2KEg2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDZgdmJINio2YrYptipINin2YTYqti02LrZitmEINin2YTYpdmE<br /> 2YPYqtix2YjZhtmK2KkgCjExCdiv2KjZiSAJMTgg2KfZhNmJIDIyINmF2KfYsdizCdmF2YfYp9ix<br /> 2KfYqiDYo9iv2KfYsdipINin2YTYtdix2KfYudin2Kog2YjYp9mE2K7ZhNin2YHYp9iqINmI2KfZ<br /> hNmG2LLYp9i52KfYqiDZiNi22LrZiNi3INin2YTYudmF2YQgCjEyCdiv2KjZiSAJMjUg2KfZhNmJ<br /> IDI52YXYp9ix2LMJ2YLZitin2K/YqSDZiNiq2LfZiNmK2LEg2YHYsdmCINin2YTYqtmF2YrYsiDY<br /> p9mE2YjYuNmK2YHZiSDZiNin2YTZiNi12YjZhCDYp9mE2Ykg2KfZhNil2KjYr9in2Lkg2KfZhNmF<br /> 2KTYs9iz2YkgCjEzCdin2YTZgtin2YfYsdipCTI1INin2YTZiSAyOdmF2KfYsdizCdin2YTZhtmI<br /> 2KfYrdmJINin2YTZhdin2YTZitipINmB2Ykg2KXYr9in2LHYp9iqINi02KbZiNmGINin2YTZhdmI<br /> 2LjZgdmK2YYg4oCTINix2YjYp9iq2Kgg2YjZhdiy2KfZitinIAoxNAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQky<br /> NS8zINin2YTZiSAzLzQJ2KfYudiv2KfYryDZiNiq2KfZh9mK2YQg2KfZhNmC2KfYr9ipINmI2KfZ<br /> hNmF2K/Zitix2YrZhiAKMTUJ2K/YqNmJCTI1INin2YTZiSAyOdmF2KfYsdizCdin2YTYpdiq2KzY<br /> p9mH2KfYqiDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmJINin2YTYqtmG2LjZitmFINmI2KrYqNiz2YrYtyDY<br /> p9mE2KXYrNix2KfYodin2KogCjE2Cdiv2KjZiQkyNSDYp9mE2YkgMjnZhdin2LHYswnYp9mE2KXY<br /> r9in2LHYqSDZiNin2YTYsdmC2KfYqNipINin2YTZgtin2YbZiNmK2YbYqSDYudmE2Ykg2KfZhNi5<br /> 2YLZiNivINmI2KfZhNmF2YbYp9mC2LXYp9iqIAoKCgo=  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links