Utenti collegati: 27 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: mona emama  Mostra tutti i messaggi di mona emama
Titolo: =?UTF-8?B?2YjYsdi02Kkg2LnZhdmEINin2YTYqtiv2KfYqNmK2LEg2KfZhNmI2YLYp9im2YrYqSDYpw==?= =?UTF-8?B?2YTZhdin2YTZitipINmB2Yog2KfZhNio2YbZiNmDIC0g2YTYqNmG2KfZhiAtINmF2KfYsdizMjAxONmF?=
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 25/01/2018
Ora: 11:11:20
Mostra headers
 
  2KfZhNiz2KfYr9ipINin2YTZhdit2KrYsdmF2YrZhgrYp9mE2LPZhNin2YUg2LnZhNmK2YPZhSDZ<br /> iNix2K3ZhdipINin2YTZhNmHINmI2KjYsdmD2KfYqtmH2IwK2YrYr9i52YjZg9mFINmF2LnZh9iv<br /> INin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YTYqtix2LTZititINmF2YbYs9mI2KjZ<br /> iiDZiNmF2YjYuNmB2Yog2KzZh9iq2YPZhSDYp9mE2YXZiNmC2LHYqSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ip<br /> INmB2Yo6IArZiNix2LTZgNmA2YDZgNipINi52YDZgNmA2YDZhdmA2YDZgNmA2YQ6IArYp9mE2YDY<br /> qtmA2K/Yp9io2YDZitmA2LEg2KfZhNmA2YjZgtmA2KfYptmA2YrZgNipINin2YTZgNmF2YDYp9mE<br /> 2YDZitmA2Kkg2YHZgNmKINin2YTZgNio2YDZhtmA2YjZgwrZhNmF2K/YqSAoIDUpINij2YrZgNin<br /> 2YUg2KrYr9ix2YrZgNio2YDZitmA2KkK2YjYqtio2K/YoyDZgdmKIDQg2YXZgNin2LHYsyDZiNit<br /> 2KrZiSA4INmF2YDYp9ix2LMgMjAxONmFIArYqNmA2YDZgNmA2YrZgNmA2YDZgNix2YjYqiDigJMg<br /> 2KfZhNmA2YDYrNmA2YDZhdmA2YDZh9mA2YDZiNix2YrZgNmA2Kkg2KfZhNmE2YDZgNio2YDZgNmG<br /> 2YDZgNin2YbZgNmA2YrZgNmA2KkK2YjYp9mE2KrZiiDYqtmH2K/ZgSDYpdmE2YkgOgotINiq2LnY<br /> sdmK2YEg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZitmGINio2YXZhtmH2Kwg2LXZhtiv2YjZgiDYp9mE2YbZgtiv<br /> INin2YTYr9mI2YTZiiDZgdmKINiq2YLZitmK2YUg2KfZhNiq2K/Yp9io2YrYsSDYp9mE2YjZgtin<br /> 2KbZitipINin2YTZhdin2YTZitipIAotINiq2LLZiNmK2K8g2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZitmGINio<br /> 2KfZhNmF2LnYsdmB2Kkg2YjYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTZhdi32YTZiNio2Kkg2YTYqtmC<br /> 2YrZitmFINmG2YLYp9i3INin2YTZgtmI2Kkg2YjYp9mE2LbYudmBINmE2YTYqtiv2KfYqNmK2LEg<br /> 2KfZhNmI2YLYp9im2YrYqSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDYqNin2YTYqNmG2YjZgyDZiNin2YTZhdi1<br /> 2KfYsdmBCi0g2KrYrdiv2YrYryDYp9mE2K7Yt9mI2KfYqiDYp9mE2YTYp9iy2YXYqSDZhNiq2LnY<br /> stmK2LIg2YfYsNmHINin2YTYqtiv2KfYqNmK2LEg2YjYp9mE2KrYrdiv2YrYp9iqINmI2KfZhNmF<br /> 2LTZg9mE2KfYqiDZgdmKINmH2LDYpyDYp9mE2LXYr9ivCi0g2KrYs9mE2YrYtyDYp9mE2LbZiNih<br /> INi52YTZiSDYo9mH2YXZitipINin2YTYqtiv2KfYqNmK2LEg2KfZhNmI2YLYp9im2YrYqSDYp9mE<br /> 2YXYp9mE2YrYqSDZgdmKINiq2K3Ys9mK2YYg2KfZhNit2YjZg9mF2Kkg2YjYp9mE2LTZgdin2YHZ<br /> itipINmI2KfZhNmF2LPYp9im2YTYqSDYqNin2YTYqNmG2YjZgyDZiNin2YTZhdi12KfYsdmBCtmI<br /> 2YTZhNit2LXZiNmEINi52YTZiSDYp9mE2YXYrdin2YjYsSDYp9mE2LnZhNmF2YrYqSDZiNmD2KfZ<br /> gdipINin2YTYqtmB2KfYtdmK2YQg2YjYpdiq2YXYp9mFINil2KzYsdin2KHYp9iqINin2YTYqtiz<br /> 2KzZitmEINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDYudmE2Yk6Ctil2K/Yp9ix2Kkg2KfZ<br /> hNiq2K/YsdmK2Kgg4oCTINmF2LnZh9ivINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkK<br /> 2YfYp9iq2YEg2KPYsdi22Yo6IDAwMjAyMzc3OTU2NTAK2KzZiNin2YQ6IDAwMjAxMDkxNzgwMTQw<br /> Ctio2LHZitivINil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6IFRyYWluaW5nQGlhZG1lbmEuY29tCtiv2YjYsdin<br /> 2Kog2KPYrtmA2LHZiSDYqtmA2KjZgNiv2KMg2YHZgNmKINmG2YDZgdmA2LMg2KfZhNmA2KrZgNin<br /> 2LHZitmA2K4gNCDZhdmA2KfYsdizIDIwMTjZhQrYr9io2YDZhNmA2YjZhTog2KXYr9in2LHYqSDY<br /> p9mE2YDYrNmA2YjYr9ipCTIwINmK2YDZgNmA2YDZiNmFCdmD2YDZiNin2YTYp9mE2YDZhdmA2KjZ<br /> gNmI2LEK2KfZhNmA2LPZgNmE2KfZhdmA2Kkg2YjYp9mE2YDYtdmA2K3ZgNipINin2YTZgNmF2YDZ<br /> h9mA2YbZgNmK2YDYqQkyMCDZitmA2YDZgNmA2YjZhQnZg9mA2YjYp9mE2KfZhNmA2YXZgNio2YDZ<br /> iNixCtin2YTZgNio2YDYsdmG2YDYp9mF2YDYrCDYp9mE2YDZhdmA2KrZgNmD2YDYp9mF2YDZhCDZ<br /> hNil2LnZgNiv2KfYryDYp9mE2YDZgtmA2KfYr9ipCTEwINij2YrZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2KfZ<br /> hQnZg9mA2YjYp9mE2KfZhNmA2YXZgNio2YDZiNixCtin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZgNmB2YDY<br /> udmA2KfZhNmA2Kkg2YTZhNmA2YXZgNi02YDYqtmA2LHZitmA2KfYqiDZiNin2YTZgNmF2YDYrtmA<br /> 2KfYstmGINio2YDZhtmA2LjZgNin2YUgSklUCTUg2KPZitmA2YDZgNmA2KfZhQnYqNmA2YDZgNmA<br /> 2YrZgNmA2YDZgNix2YjYqgrZhdmA2K3ZgNin2LPZgNio2YDYqSDYp9mE2YDYqtmA2YPZgNin2YTZ<br /> gNmK2YDZgSDZiNiq2YDYrdmA2LPZgNmK2YDZhiDYp9mE2KPYr9in2KEg2KjZgNin2LPZgNiq2YDY<br /> rtmA2K/Yp9mFIFNpeCBTaWdtYQkxMCDYo9mK2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNin2YUJ2KfZhNmA2YDZ<br /> gNmA2YLZgNmA2YDZgNin2YfZgNmA2YDZgNix2KkK2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTZhdiq2YPYp9mF<br /> 2YTYqSDZgdmKINil2LnYr9in2K8g2YjYtdmK2KfYutipINin2YTZhdix2KfYs9mE2KfYqiDZiNin<br /> 2YTYqtmC2KfYsdmK2LEg2YjYt9ix2YIg2KfZhNi52LHYtiDZiNin2YTYqtmC2K/ZitmFCTEwINij<br /> 2YrZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2KfZhQnYp9mE2YDZgNmA2YDZgtmA2YDZgNmA2KfZh9mA2YDZgNmA<br /> 2LHYqQoKCgo=  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links