Utenti collegati: 26 
 
it.fan.marco-ditri
Nel nome del grande Marco d'Itri

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: samarrrsabryyy@gmail.com  Mostra tutti i messaggi di samarrrsabryyy@gmail.com
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in?= =?UTF-8?B?2LHZitipICDYqNin2YTYqti52KfZiNmGINmF2Lkg2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmJINmE?= =?UTF-8?B?2YXYpNiz2LPYp9iq
Newsgroup: it.fan.marco-ditri
Data: 05/02/2018
Ora: 11:59:06
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KfYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik<br /> 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkgCtiq2YLYr9mFINin2YTYqNix<br /> 2YbYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZiiDZgdmKCtin2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTYrdin2LPY<br /> qCDYp9mE2KPZhNmJINmB2Yog2KfZhNi02KbZiNmGINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YjYp9mE2YXY<br /> p9mE2YrYqSDZiNin2LnYr9in2K8g2LPZhNmFINin2YTYsdmI2KfYqtioCtiu2YTYp9mEINin2YTZ<br /> gdiq2LHYqSDZhdmGNTox2KfYqNix2YrZhCAyMDE42Iwg2YjZhdmC2LHZhyDYp9mE2YLYp9mH2LHY<br /> qdiMINil2LPYt9mG2KjZiNmE2Iwg2K/YqNmKCtmK2YfYr9mBINin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZ<br /> hNmJIDogCtiq2LLZiNmK2K8g2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZitmGINio2YXZh9in2LHYp9iqINin2LPY<br /> qtiu2K/Yp9mFINin2YTYrdin2LPYqCDYp9mE2KPZhNmJINmI2KfZhNmF2LnYsdmBINin2YTYtNin<br /> 2YXZhNipINmE2YTYudin2YXZhNmK2YYg2KjYp9mE2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTZhdi52YbZitip<br /> INio2KfZhNmG2YjYp9it2Yog2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YTYtNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZ<br /> itmGINit2YjZhCDYp9mE2YXYtNin2YPZhCDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZiNin2YTZhdit2KfYs9io<br /> 2YrYqSDZiNin2YTYqtmD2KfZhNmK2YEg2KfZhNmF2LHYqtio2LfYqSDYqNi52YbYtdixINin2YTY<br /> udmF2YQg2YXYuSDZhdmC2KrYsdit2KfYqiDYqNit2YTZiNmEINi52YTZhdmK2Ycg2YjYudmF2YTZ<br /> itmHINmE2KrZhNmDINin2YTZhdi02KfZg9mEINmI2KfZg9iq2LPYp9ioINin2YTZhdmH2KfYsdip<br /> INin2YTYudmF2YTZitipINmI2KfZhNiu2KjYsdipINin2YTZhNin2LLZhdipINmE2LPZiNmCINin<br /> 2YTYudmF2YQuCtmF2YjYrNmH2Ycg2YfYsNinINin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhNmJOgrYp9mE<br /> 2YXZh9iq2YXZiNmGINio2KfZhNij2LnZhdin2YQg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YjYp9mE2YXYrdin<br /> 2LPYqNmK2Kkg2KfZhNmF2KrYudmE2YLYqSDYqNin2YTYsdmI2KfYqtioINmI2KfZhNij2KzZiNix<br /> INmI2KfZhNmF2YXZitiy2KfYqiDYp9mE2YXZgtiv2YXYqSDZhNmE2LnYp9mF2YTZitmGINmF2YbZ<br /> h9mFINix2KTYs9in2KEg2KfZgtiz2KfZhSDYp9mE2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTZhdin2YTZitip<br /> INmI2KfZhNmF2K3Yp9iz2KjZiNmGINmB2YrZh9inINmI2KzZhdmK2Lkg2KfZhNi52KfZhdmE2YjZ<br /> hiDZgdmKINin2YTYpdiv2KfYsdin2Kog2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2KjYp9mE2KPYrNmH2LLYqSDZ<br /> iNin2YTYr9mI2KfYptixINin2YTYrdmD2YjZhdmK2Kkg2KjYtdmB2Kkg2LnYp9mF2Kkg2YjYp9mE<br /> 2LnYp9mF2YTZiNmGINmF2YbZh9mFINmB2Yog2KXYr9in2LHYp9iqINmI2KPZgtiz2KfZhSDYtNim<br /> 2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGINio2LXZgdipINiu2KfYtdipINmI2YPZhCDYsNmKINi12YTY<br /> qS4K2YPZhdinINiq2LPYqtmH2K/ZgSDZg9in2YHYqSDZhdiv2YrYsdmIINmI2LHYpNiz2KfYoSDY<br /> p9mE2KPZgtiz2KfZhSDZiNmG2YjYp9io2YfZhSDZiNmF2LPYp9i52K/ZitmH2YUg2YjYp9mE2YXY<br /> sdi02K3ZitmGINmE2KrZiNmE2Yog2KfZhNmF2YbYp9i12Kgg2KfZhNmF2K7Yqti12Kkg2KjYo9i5<br /> 2K/Yp9ivINin2YTYsdmI2KfYqtioLgrZhNmE2KfYs9iq2YHYs9in2LEg2YjYp9mE2LHYryDYudmE<br /> 2Ykg2YPZhCDYo9iz2KfZhNiq2YPZhSDZiNmE2YTYqtiz2KzZitmEINio2KfZhNiv2YjYsdin2Kog<br /> 2YjZhdi52LHZgdipINin2YTZhdit2KrZiNmJINin2YTYudmE2YXZiiDZiti02LHZgdmG2Kcg2KfZ<br /> hNiq2YjYp9i12YQg2YXYudmD2YUK2KMvINmH2YjZitiv2Kcg2KjZiNit2YTZitmC2YcK2KzZiNin<br /> 2YQv2YjYp9iq2LMg2KfYqDogMDAyMDEwMjM5OTA5MDEK2YfYp9iq2YEgMDAyMDIzNzgwMDU4MyAt<br /> MDAyMDIzNzgwMDY5MyDZgdin2YPYsyAwMDIwMjM3ODAwNTczIC0wMDIwMjM1ODY2MzIzCkhyaG93<br /> aWRhQGdtYWlsLmNvbQrYqtiq2LTYsdmBINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2KjYqtmC<br /> 2K/ZitmFINmB2KfYudmE2YrYp9iqINi02YfYsSDZhdin2LHYsyDZhNi52KfZhSAyMDE42YUg2YXZ<br /> iNi22K0g2KjYp9mE2KzYr9mI2YQg2KfZhNiq2KfZhNmKOgrZhQnZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti5<br /> 2YLYp9ivCdin2YTYqtin2LHZitiuCdin2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2LcKMQnYp9mE2YLYp9mH2LHY<br /> qQk0INin2YTZiSA42YXYp9ix2LMJ2KfZhNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINmI<br /> 2KfZhNiz2YTZiNmD2YrYqSDZhNmE2LPZg9ix2KrYp9ix2YrYqSDYp9mE2YbYp9is2K3YqQoyCdin<br /> 2YTZgtin2YfYsdipCTQg2KfZhNmJIDjZhdin2LHYswnYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YHYudin<br /> 2YTYqSDZhNmE2YXYtNiq2LHZitin2Kog2YjYp9mE2YXYrtin2LLZhiDZhti42YUg2YjYqti32KjZ<br /> itmC2KfYqgozCdin2LPYt9mG2KjZiNmEIC3Yqtix2YPZitinCTQg2KfZhNmJIDjZhdin2LHYswnY<br /> o9i12YjZhCDZiNmC2YjYp9i52K8g2KfZhNil2KrZitmD2YrYqiDZiNin2YTYqNix2KrZiNmD2YjZ<br /> hCDZiNij2KvYsdmH2YXYpyDYudmE2Ykg2KfZhNiz2YTZiNmDINin2YTYp9is2KrZhdin2LnZiiDZ<br /> iNiz2YTZiNmDINin2YTYudmF2YQKNAnYp9iz2LfZhtio2YjZhCAt2KrYsdmD2YrYpwk0INin2YTZ<br /> iSA42YXYp9ix2LMJ2KXYr9in2LHYqSDYtNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGINmI2KXYudiv<br /> 2KfYryDYs9mE2YUg2KfZhNix2YjYp9iq2Kgg2KjYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDYp9mE2K3Yp9iz2Kgg<br /> 2KfZhNii2YTZigo1Cdin2YTZgtin2YfYsdipCTEx2KfZhNmJIDE1INmF2KfYsdizCdmF2YfYp9ix<br /> 2KfYqiDYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmKINmI2KfZhNmF2KrYp9io<br /> 2LnYqQo2Cdin2YTZgtin2YfYsdipCTEx2KfZhNmJIDE1INmF2KfYsdizCdi12YrYp9i62Kkg2KfZ<br /> hNmG2LjZhSDZiNin2YTZhNmI2KfYptitINin2YTZgtin2YbZiNmG2YrYqSDZiNin2YTZgtix2KfY<br /> sdin2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqQo3Cdin2YTZgtin2YfYsdipCTEx2KfZhNmJIDIwINmF2KfY<br /> sdizCdiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YHZh9ix2LPYqSDZiNin2YTYo9ix2LTZgdipINmI<br /> 2K3Zgdi4INmI2KrYp9mF2YrZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZitin<br /> CjgJ2KfYs9i32YbYqNmI2YQJMTHYp9mE2YkgMTUg2YXYp9ix2LMJ2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrY<br /> r9mB2YLYp9iqINin2YTZhtmC2K/ZitipINmI2KfYudiv2KfYryDYp9mE2YXZiNin2LLZhtin2Kog<br /> 2KfZhNiq2YLYr9mK2LHZitipCjkJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTgg2KfZhNmJIDIyINmF2KfYsdiz<br /> Cdin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrYp9iqINin2YTYrdiv2YrYq9ipINmE2YTYudmE2KfZgtin<br /> 2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2YHZhiDYp9mE2YXYsdin2LPZhSDZiNin2YTYqNix2KrZiNmD2YjZ<br /> hAoxMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxOCDYp9mE2YkgMjIg2YXYp9ix2LMJ2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZ<br /> itinINmF2LHYp9is2LnYqSDZiNiq2YLZitmK2YUg2KPYr9in2KEg2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDZ<br /> gdmKINio2YrYptipINin2YTYqti02LrZitmEINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmK2KkKMTEJ2K/Y<br /> qNmKCTE4INin2YTZiSAyMiDZhdin2LHYswnZhdmH2KfYsdin2Kog2KPYr9in2LHYqSDYp9mE2LXY<br /> sdin2LnYp9iqINmI2KfZhNiu2YTYp9mB2KfYqiDZiNin2YTZhtiy2KfYudin2Kog2YjYtti62YjY<br /> tyDYp9mE2LnZhdmECjEyCdiv2KjZigkyNSDYp9mE2YkgMjnZhdin2LHYswnZgtmK2KfYr9ipINmI<br /> 2KrYt9mI2YrYsSDZgdix2YIg2KfZhNiq2YXZitiyINin2YTZiNi42YrZgdmKINmI2KfZhNmI2LXZ<br /> iNmEINin2YTZiSDYp9mE2KXYqNiv2KfYuSDYp9mE2YXYpNiz2LPZigoxMwnYp9mE2YLYp9mH2LHY<br /> qQkyNSDYp9mE2YkgMjnZhdin2LHYswnYp9mE2YbZiNin2K3ZiiDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZgdmK<br /> INil2K/Yp9ix2KfYqiDYtNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGIOKAkyDYsdmI2KfYqtioINmI<br /> 2YXYstin2YrYpwoxNAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkyNS8zINin2YTZiSAzLzQJ2KfYudiv2KfYryDZ<br /> iNiq2KPZh9mK2YQg2KfZhNmC2KfYr9ipINmI2KfZhNmF2K/Zitix2YrZhgoxNQnYr9io2YoJMjUg<br /> 2KfZhNmJIDI52YXYp9ix2LMJ2KfZhNin2KrYrNin2YfYp9iqINin2YTYrdiv2YrYq9ipINmB2Yog<br /> 2KfZhNiq2YbYuNmK2YUg2YjYqtio2LPZiti3INin2YTYpdis2LHYp9ih2KfYqgoxNgnYr9io2YoJ<br /> MjUg2KfZhNmJIDI52YXYp9ix2LMJ2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2YjYp9mE2LHZgtin2KjYqSDYp9mE<br /> 2YLYp9mG2YjZhtmK2Kkg2LnZhNmJINin2YTYudmC2YjYryDZiNin2YTZhdmG2KfZgti12KfYqgoK  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links