Utenti collegati: 32 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: bilo4585452@gmail.com  Mostra tutti i messaggi di bilo4585452@gmail.com
Titolo: =?UTF-8?B?2YjYrdiv2Kkg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE2YXYtdi6?= =?UTF-8?B?2LEg2KrYr9i52YjZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Ycg2YHZijrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2Kc=?= =?UTF-8?B?2LHYqSDYp9mE2KfY
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 18/01/2018
Ora: 09:16:14
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip<br /> Ctiq2YLYr9mFCihNaW5pIE1CQSkK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KPYudmF<br /> 2KfZhCDYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNmF2LXYutixCtmI2KfZhNmF2YXZhtmI2K0g2YXZhiDYrNin<br /> 2YXYudipINmF2YrYstmI2LHZiiDigJMg2KfZhNmI2YTYp9mK2KfYqiDYp9mE2YXYqtit2K/YqSDY<br /> p9mE2KPZhdix2YrZg9mK2KkK2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYryA62KfZhNmC2KfZh9ix<br /> 2Kkg4oCT2KfZhNi02KfYsdmC2YcK2YXZiNi52K8g2KfZhNin2YbYudmC2KfYryA6INmF2YYgNNin<br /> 2YTZiSAxNdmB2KjYsdin2YrYsSAyMDE4INmFCti52LTYsdipINij2YrYp9mFINiq2K/YsdmK2KjZ<br /> itipCtmF2YYg2KPYrNmEINin2YTYudmF2YQg2LnZhNmJINiq2YjYp9iy2YYg2KfZhNi32YTYqCDY<br /> udmE2Ykg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNmF2KrYp9it2Kkg2YjYqtmG2YHZitiwINmF2YfYp9mF<br /> INin2YTYudmF2YTYjCDZiNij2YrYttinINin2YTYqti12K/ZiiDZhNmE2YLYsdin2LHYp9iqINin<br /> 2YTYtdi52KjYqdiMINmI2KrZg9mK2YrZgSDZiNiq2LnYr9mK2YQg2KfZhNin2YjZhNmI2YrYp9iq<br /> INmI2KfYs9iq2K7Yr9in2YXZh9inINi52YTZiSDYp9mE2YXYr9mJINin2YTZgti12YrYsSDZiNin<br /> 2YTYt9mI2YrZhNiMINmI2LnZhNmJINmC2YbYp9i52Kkg2KjYo9mGINmF2YfZhdipINin2YTZhdiv<br /> 2YrYsSDYqtmD2YjZhiDYtdi52KjYqSDYr9mI2YYg2KrZiNmE2YrYryDYp9mB2YPYp9ixINmI2YXY<br /> udin2LHZgSDYrNiv2YrYr9ipINmE2KfYrNmEINiw2YTZgyDZg9in2YbYqiDYo9mH2YXZitipIE1p<br /> bmkgTUJBINit2YrYqyDZitmF2YPZhiDZhNmE2YXYtNin2LHZgyDYqNin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg<br /> 2KfZhNit2LXZiNmEINi52YTZiSDYp9mE2KvZgtipINmI2LXZhti5INij2LHZgtin2YUg2YjZhtiq<br /> 2KfYptisINmE2YUg2YrYudiq2K8g2LnZhNmK2YfYpyDZhdmGINmC2KjZhCDZiNmB2YfZhSDYudin<br /> 2YTZhSDYp9mE2KfYudmF2KfZhCDYqNix2KTZitipINis2K/Zitiv2Kkg2YjYp9i22K3YqSAg2YjY<br /> p9mE2YjYtdmI2YQg2KXZhNmJINiy2YrYp9iv2Kkg2KfZhNin2YbYqtin2KzZitipINmB2Ykg2YXZ<br /> iNmC2LnZhyDZiNmF2KTYs9iz2KrZhyDZiNiw2YTZgyDZhdmGINiu2YTYp9mEINmF2K3Yp9mI2LEg<br /> 2LnYr9ipICAgICAg2YrYqti22YXZhtmH2Kcg2KjYsdmG2KfZhdisICjZhdin2KzYs9iq2YrYsSDY<br /> pdiv2KfYsdipINin2YTYo9i52YXYp9mEINin2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE2YXYtdi62LEgTWluaSBN<br /> QkEgKSDZhNmF2K/YqSAxMCDYo9mK2KfZhSDYqtiv2LHZitio2YrYqSDZhdi52KrZhdiv2KnZh9mK<br /> IDog2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitipIC0g2KfYr9in2LHYqSDY<br /> p9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqSAtINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXY<br /> udmE2YjZhdin2Kog2YHZiSDYp9mE2KfYr9in2LHYqSAtINin2K7ZhNin2YLZitin2Kog2KfZhNi5<br /> 2YXZhCDZiNin2YTZgtmK2KfYr9ipIC0g2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KfYudmF2KfZhCDYp9mE2K/Z<br /> iNmE2YrYqSAtINmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2KfZhtiq2KfYrNmK2Kkg2KfZhNi02K7YtdmK2Kkg<br /> LSDYp9iv2KfYsdipINin2YTYqti62YrZitixIC0g2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYs9mI2YrZgi4K<br /> 2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YrZhiA6ICDYtdmF2YUg2YfYsNinINin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg<br /> 2YXZhiDYo9is2YQg2KfZhNmC2KfYr9ipINmI2KfZhNmF2K/Zitix2YrZhiDZiNin2YTYqtmG2YHZ<br /> itiw2YrZhiDZiNin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2YHZiSDYp9mE2YLYt9in2Lkg2KfZhNit2YPZiNmF<br /> 2Yog2YjYp9mE2KfZh9mE2Yog2YjYp9mE2K7Yp9i1INmI2KfZhNiw2YrZhiDZitix2LrYqNmI2YYg<br /> 2YHZiSDYsdmB2Lkg2YLYr9ix2KfYqtmH2YUg2YjYstmK2KfYr9ipINin2YbYqtin2KzZitiq2YfZ<br /> hSDZiNil2YPYqtiz2KfYqNmH2YUg2YTZhdmH2KfYsdin2Kog2KzYr9mK2K/YqSDZiNiw2YTZgyDY<br /> r9mI2YYg2KfZhNit2KfYrNipINmE2K/Ysdis2Kkg2LnZhNmF2YrYqSDYqtmD2YTZgdmH2YUg2LPZ<br /> htmI2KfYqiDZhdmGINin2YTYr9ix2KfYs9ipINin2YTZhti42LHZitipINmB2LPZiNmBINmK2KzY<br /> r9mI2YYg2YHZiiDZh9iw2Kcg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2YXZh9mG2Yog2YPZhCDZhdin<br /> INmK2LHYutio2YjZhiDZhdmGINmF2LnYp9ix2YEg2YjZhdmH2KfYsdin2KouCgrZiNio2YfYsNmH<br /> INin2YTZhdmG2KfYs9io2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZ<br /> g9ipINmI2KrYudmF2YrZhSDYrti32KfYqNmG2Kcg2LnZhNmJINin2YTZhdmH2KrZhdmK2YYg2KjZ<br /> hdmA2YDZiNi22YDZiNi5INin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsSDZiNil2YHYp9iv2KrZhtinINio2YXZ<br /> hiDYqtmC2KrYsdit2YjZhiDYqtmI2KzZitmHINin2YTYr9i52YjYqSDZhNmH2YUg2LnZhNmF2KfZ<br /> iyDYqNij2YYg2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyAyOTAwINiv2YjZhNin2LEg2KPZhdix<br /> 2YrZg9mJ2YTZhNmB2LHYry4KCgoKCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog<br /> 2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LkK2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK<br /> CtijIC8g2LPYp9ix2Kkg2LnYqNivINin2YTYrNmI2KfYrwrYrNmI2KfZhCA6IDAwMjAxMTEyNjk0<br /> NjA4CtmH2KfYqtmBIDAwMjAyMzc4MDA1ODMgLSAwMDIwMjM3ODAwNjkzCtmB2KfZg9izIDAwMjAy<br /> Mzc4MDA1NzMg4oCTIDAwMjAyMzU4NjYzMjMKc2FyYWd3YWRpQGdtYWlsLmNvbQoK  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links