Utenti collegati: 4 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: gwadi sara  Mostra tutti i messaggi di gwadi sara
Titolo: =?UTF-8?B?2KrYr9i52YjZg9mFICDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZig==?= =?UTF-8?B?2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAg2KjYp9mE2KrYudin2YjZhiDZhdi5INmF2LHZg9iyINin2YTYqtmC?= =?UTF-8?B?2KfZhtipINmE
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 06/02/2018
Ora: 13:15:45
Mostra headers
 
  2KrYr9i52YjZg9mFIArYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitipINin<br /> 2YTYpdiv2KfYsdmK2KkKINio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuQrZhdix2YPYsiDYp9mE2KrZgtin<br /> 2YbYqSDZhNmE2KrYr9ix2YrYqCDZiNin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipIOKAkyDY<br /> rNmF2YfZiNix2YrYqSDYp9mE2LPZiNiv2KfZhgrZhNmE2K3YttmI2LEg2YjYp9mE2YXYtNin2LHZ<br /> g9ipINmB2YoKINin2YTZhdmE2KrZgtmJINin2YTYudix2KjZiiDYp9mE2LHYp9io2LkK2KrYrti3<br /> 2YrYtyDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDYp9mE2LnYp9mF2KkgCn0g2KfZhNmG2LjZhSDYp9mE2YXYs9iq<br /> 2KzYr9ipINmI2KfZhNmF2LnYp9i12LHYqSB7CtmF2YLYsSDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivOiDYtNix<br /> 2YUg2KfZhNi02YrYriDigJMg2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix2KjZitipICAg<br /> IAogICAg2YXZiNi52K8g2KfZhNin2YbYudmC2KfYrzogMjUtMjkg2YXYp9ix2LMgMjAxONmFCtio<br /> 2K3YttmA2YDZiNixCtmF2LnYp9mE2Yog2KfZhNiv2YPYqtmI2LEgLyDZhdi12LfZgdmJINil2KjY<br /> sdin2YfZitmFINij2K3ZhdivINil2KjYsdin2YfZitmFCtmI2LLZitixINin2YTZhdin2YTZitip<br /> INmI2KfZhNin2YLYqti12KfYryDZiNin2YTZgtmI2Ykg2KfZhNi52KfZhdmE2KkK2YjZhNin2YrY<br /> qSDYtNix2YIg2K/Yp9ix2YHZiNixLSDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDYp9mE2LPZiNiv2KfZhgoK2YXZ<br /> gNmA2YLZgNmA2K/ZhdmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YcK2YjYp9is2YfYqiDYp9mE2KrYt9mI<br /> 2LHYp9iqINmI2KfZhNmF2LPYqtis2K/Yp9iqINmB2Yog2KfZhNmB2YPYsSDYp9mE2YXYp9mE2Yog<br /> 2YjYp9mE2KXYr9in2LHZiiDZhdis2YXZiNi52Kkg2YXZhiDYp9mE2KrYrdiv2YrYp9iqINin2YTY<br /> p9mC2KrYtdin2K/ZitipINmI2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqSDZiNin2YTZhdit2KfYs9io2YrYqSDZ<br /> iNin2YTZgtin2YbZiNmG2YrYqSDZiNin2YTYqNmK2KbZitip2Jsg2KfZhNij2YXYsSDYp9mE2LDZ<br /> iiDZgtin2K8g2KXZhNmJINil2K3Yr9in2Ksg2KrYutmK2LHYp9iqINis2YjZh9ix2YrYqSDZgdmK<br /> INin2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2YjYp9mE2LfYsdmCINmI2KfZhNil2KzYsdin2KHYp9iqINmB2Yog<br /> 2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjZg9iw2YTZgyDZgdmKINin<br /> 2YTZh9mK2KfZg9mEINmI2KfZhNmG2LjZhSDZiNin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrYp9iqINin<br /> 2YTYqtmKINiq2K3Zg9mFINin2YTZiNit2K/Yp9iqINin2YTYp9iv2KfYsdmK2Kkg2KjYp9mE2YLY<br /> t9in2Lkg2KfZhNit2YPZiNmF2Yog2YHZiiDYp9mE2K/ZiNmEINin2YTYudix2KjZitip2Jsg2YjZ<br /> hNi62LHYtiDYqtmI2YHZitixINmF2YbYp9mC2LTYqSDZhdmG2YfYrNmK2Kkg2KjYo9io2LnYp9iv<br /> INiq2LfYqNmK2YLZitipINmE2YfYsNinINin2YTZhdmI2LbZiNi5INin2YTYrdmK2YjZiiAK2YrY<br /> s9iq2YfYr9mBINin2YTZhdmE2KrZgtmJINiq2K3ZgtmK2YIg2KfZhNii2KrZijoK74G2Cdiq2YLZ<br /> itmK2YUg2YjYqtit2YTZitmEINil2YXZg9in2YbZitipINiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNmF2YLZiNmF<br /> 2KfYqiDZiNin2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNiq2Yog2KrYrdmD2YUg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg<br /> 2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2KfZhNi52KfZhdipLgrvgbYJ2K/Ysdin2LPYqSDZiNi52LHYtiDYp9mE<br /> 2YXZgtmI2YXYp9iqINmI2KfZhNij2LPYp9mE2YrYqCDZiNin2YTZhti42YUg2LrZitixINin2YTY<br /> qtmC2YTZitiv2YrYqSDYp9mE2KrZiiDYo9mB2LHYstiq2YfYpyDYqtiv2KfYudmK2KfYqiDYp9mC<br /> 2KrYtdin2K8g2KfZhNmF2LnYsdmB2Kkg2YHZiiDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYp9mE2YrY<br /> qSDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2LnZhNmJINin2YTZhdiz2KrZiNmJINin2YTYr9mI2YTZii4K74G2Cdi5<br /> 2LHYtiDYp9mE2YPZitmB2YrYqSDYp9mE2KrZiiDZhdmGINiu2YTYp9mE2YfYpyDZitmF2YPZhiDY<br /> qtmI2LjZitmBINin2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2YjYp9mE2YbYuNmFINin2YTZhdiz2KrYrNiv2Kkg<br /> 2YjYp9mE2YXYudin2LXYsdipINin2YTZhdiq2LXZhNipINio2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYp9mE<br /> 2YrYqSDYp9mE2LnYp9mF2KkuCu+BtgnYo9iy2YXYqSDYp9mE2K/ZitmI2YYg2KfZhNiu2KfYsdis<br /> 2YrYqSDZiNiq2LnYsdmBINi52YTZiSDYo9iz2KjYp9ioINin2YTYo9iy2YXYp9iqINin2YTZhdin<br /> 2YTZitipINmI2YXYrdiv2K/Yp9iq2YfYpyDZiNmD2YrZgdmK2Kkg2KfZhNiq2YbYqNikINio2YfY<br /> p9iMINio2KfZhNil2LbYp9mB2Kkg2KXZhNmJINin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtit2YjYt9mK<br /> 2Kkg2KfZhNiq2Yog2KrZg9mB2YQg2KrYrNmG2Kgg2K3Yr9mI2KvZhy4K2KfZhNmF2LPYqtmH2K/Z<br /> gdmI2YYgCu+BtgnZhdiv2YrYsdmKINin2YTYudmF2YjZhSDZiNil2K/Yp9ix2KfYqiDYp9mE2YXY<br /> p9mE2YrYqSDZiNin2YTZhdit2KfYs9io2Kkg2YjYp9mE2KrZg9in2YTZitmBINmI2KfZhNiq2K7Y<br /> t9mK2Lcg2KfZhNmA2YDZgNmF2KfZhNmKINmI2KfZhNmA2YDZgNmA2YXZiNin2LLZhtin2Kog2YjY<br /> p9mE2YDZgNmA2YLZgNmA2YDZgNix2YjYtiDZiNin2YTZhdmA2YDZgNmG2K0g2YjYp9mE2KrZhdmI<br /> 2YrZhCDZiNin2YTYrtiy2KfZhtipINmI2KfZhNiz2YbYr9in2Kog2YjYr9ix2KfYs9in2Kog2KfZ<br /> hNis2K/ZiNmJINmI2KfZhNin2LPYqtir2YXYp9ixINmI2KfZhNix2YLYp9io2Kkg2YjYp9mE2YXY<br /> sdin2KzYudipINmI2KfZhNiq2K/ZgtmK2YIg2KjYp9mE2YjYstix2KfYqiDZiNin2YTZh9mK2KbY<br /> p9iqINmI2KfZhNmF2LXYp9mE2K0g2YjYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iqINmI2KfZhNmF2YbYuNmF2KfY<br /> qiDZiNin2YTZhdis2KfZhNizINmI2KfZhNiv2YjYp9mI2YrZhiDZiNmD2KfZgdipINin2YTZhdmG<br /> 2LTYotiqINin2YTYrdmK2YjZitipLgrvgbYJ2LHYs9mI2YUg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSAgIDEw<br /> MDAg2K/ZiNmE2KfYsSDYo9mF2LHZitmD2Yog2YTZhNmB2LHYryDYp9mIINmF2Kcg2YrYudin2K/Z<br /> hNmH2Kcg2LTYp9mF2YTYqSDYp9mE2KXZgtin2YXYqS4KCgrYt9ix2YrZgtipINin2YTYqtiz2KzZ<br /> itmEICAgICAg2YTYqtij2YPZitivINmF2LTYp9ix2YPYqtmD2YU6CtmK2KrZhSDYp9mE2KrYs9is<br /> 2YrZhCDZhdmGINiu2YTYp9mEINil2LHYs9in2YQg2K7Yt9in2Kgg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDY<br /> udmE2Yog2YHYp9mD2LMg2LHZgtmFIDAwMjAyMzc4MDA1NzMg2KfZiCAwMDIwMjM1ODY2MzIzINin<br /> 2Ygg2LnZhNmJINin2YXZitmE2Yogc2FyYWd3YWRpQGdtYWlsLmNvbQpodHRwOi8vd3d3LmFoYWRo<br /> ci5vcmcvYm9va19zZXJ2aWNlLnBocD90PWMmYz0zOArZhdmI2LbYrSDYqNipINin2YTYo9iq2Yk6<br /> CjEuCSjYo9iz2YXYp9ihINin2YTZhdix2LTYrdmK2YYg4oCTINmF2YbYp9i12KjZh9mFINin2YTY<br /> pdiv2KfYsdmK2KkgLSAg2KfYs9mFINin2YTZhti02KfYtyAtINi32LHZitmC2Kkg2KrYs9iv2YrY<br /> ryDYsdiz2YjZhSDYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipKQrYqNin2YTZhtiz2KjYqSDZhNmI2LHZgtipINin<br /> 2YTYudmF2YQgOgrYqtix2LPZhCDZg9in2YXZhNinINi52YTZiSDYqNix2YrYr9mJINin2YTYpdmE<br /> 2YPYqtix2YjZhtmJINmE2KPYrtiwINin2YTZhdmI2KfZgdmC2Kkg2KjZhdmG2KfZgti02KrZg9mF<br /> INmE2YfYpyDYrtmE2KfZhCDYp9mE2YXYpNiq2YXYsQrZiNmB2Ykg2K3Yp9mEINmC2KjZiNmEINin<br /> 2YTZiNix2YLYqSDYp9mE2LnZhNmF2YrYqSDZitit2LXZhCDZhdmC2K/ZhSDYp9mE2YjYsdmC2Ykg<br /> 2LnZhNmJINiu2LXZhSAyNSAlINmF2YYg2KfYtdmEINix2LPZiNmFINin2YTZhdi02KfYsdmD2KkK<br /> 74G2CQrZhNmE2KrZiNin2LXZhCDZiNin2YTYp9iz2KrZgdiz2KfYsSDZiNmF2LnYsdmB2Ycg2KfZ<br /> hNmF2K3YqtmI2Ykg2KfZhNi52YTZhdmKINmK2LHYrNmJINin2YTYp9iq2LXYp9mEINio2YDZgNmA<br /> 2YDZgCAgICDZhtin2KbYqCDZhdiv2YrZgNixINin2YTYqtmA2K/YsdmK2KgK2KfZhNin2LPYqtin<br /> 2LDYqSAvINiz2KfYsdipINi52KjYryDYp9mE2KzZiNin2K8K74G2Cdis2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZ<br /> iNin2YQgICA6ICAwMDIwMTExMjY5NDYwOArvgbYJ2YfZgNin2KrZgNmA2YDZgSAgICA6IDAwMjAy<br /> Mzc4MDA1ODMgLTAwMjAyMzc4MDA2OTMgCu+BtgnZgdmA2KfZg9izIDogMDAyMDIzNzgwMDU3MwrY<br /> p9mE2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6IFNhcmFnd2FkaUBBaGFkSHIub3JnICAg<br /> ICAgICAgJiAgIHNhcmFnd2FkaUBnbWFpbC5jb20KdHJhaW5pbmdAYWhhZGhyLm9yZwoK2KfZhNmF<br /> 2YjZgti5INin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKOiAgCiAgICB3d3cuQWhhZEhyLm9yZwoKCtin2YTY<br /> r9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqQrYqtmC<br /> 2K/ZhQrZiNit2K/YqSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZhdi12LrY<br /> sQrZgdi52KfZhNmK2KfYqiDZhdin2KzYs9iq2YrYsdin2Kog2YXYp9ix2LMg2YjYp9io2LHZitmE<br /> INmE2LnYp9mFIDIwMTjZhQrYp9mE2YXZhdmG2YjYrSDZhdmGOgrYrNin2YXYudipINmF2YrYstmI<br /> 2LHZiiDigJMg2KfZhNmI2YTYp9mK2KfYqiDYp9mE2YXYqtit2K/YqSDYp9mE2KfZhdix2YrZg9mK<br /> 2KkKCtmFCdi52YbZiNin2YYg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixIAnYqtin2LHZitiuINin2YTYp9mG<br /> 2LnZgtin2K8gCdmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gCdin2YTYsdiz2YjZhSAKMQnZhdin<br /> 2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYr9ix2LPZitipIAk0IC0xNSDZhdin2LHY<br /> swnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSAgLdin2LPYt9mG2KjZiNmEIAkyOTAwCjIJ2YXYp9is2LPYqtmK2LEg<br /> 2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiv2YjYp9im2YrYqSAJMTEgLSAyMiDZhdin2LHYswnYp9mE2YLY<br /> p9mH2LHYqSAgLdin2LPYt9mG2KjZiNmEIAkyOTAwCjMJ2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNiq2K7Y<br /> t9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZiSAJMTggLSAyOSDZhdin2LHYswnYp9mE2YLYp9mH<br /> 2LHYqSAgLSDYr9io2YkgIAkyOTAwCjQJ2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KzZiNiv2Kkg2KfZhNiu2K/Z<br /> hdin2Kog2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqSAJMSAtMTIg2KfYqNix2YrZhCAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg<br /> IC0g2K/Yp9ixINin2YTYqNmK2LbYp9ihIAkyOTAwCjUJ2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNin2K/Y<br /> p9ix2Kkg2KfZhNmF2KfZhNmK2KkgCTgg4oCTIDE5INin2KjYsdmK2YQgCdin2YTZgtin2YfYsdip<br /> ICAtINmD2YjYp9mE2KfZhNmF2KjZiNixICAJMjkwMAo2CdmF2KfYrNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix<br /> 2Kkg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkgCTE1IDI2INin2KjYsdmK2YQgCdin2YTZ<br /> gtin2YfYsdipICAtINiv2KfYsSDYp9mE2KjZiti22KfYoSAJMjkwMAoKCtmF2YTYrdmI2LjYqSAv<br /> INmF2Lkg2KXZhdmD2KfZhtmK2Kkg2KrZhtmB2YrYsCDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINmB2Yog2KrY<br /> p9ix2YrYriDZiNmF2YPYp9mGINin2K7YsSDZgtivINmK2KrZhtin2LPYqCDZhdi5INis2YfYqtmD<br /> 2YUg2KfZhNmF2YjZgtix2KkK2KfZhNiu2LfYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNipINmE2YTYr9in2LEg<br /> 2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAo2YjYrdiv2Kkg<br /> 2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE2YXYudiq2YXYrykg2YTYudin2YUg<br /> MjAxOArZiCDZhtix2YHZgiDZhNmD2YUg2KfZhNiu2LfYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YTY<br /> udin2YUgMjAxONmFINmI2KfZhNiq2Yog2KrYtNiq2YXZhCDYudmE2Ykg2KjYsdin2YXYrCDZhdiq<br /> 2K7Ytdi12Kkg2YHZiiDZhdis2KfZhNin2Kog2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZ<br /> iNmF2KfYqtiMINmI2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqdiMINmF2YfYp9ix2KfY<br /> qiDYp9mE2KrYs9mI2YrZgiDZiNin2YTYqNmK2LnYjCDZiNin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdin<br /> 2YTZitip2Iwg2YjYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqdiMINmI2KfZhNmC2KfZhtmI<br /> 2YbYjCDZiNin2YTZhdiu2KfYstmGINmI2KfZhNmF2LTYqtix2YrYp9iqIC4uINmI2LDZhNmDINmF<br /> 2YYg2K7ZhNin2YQg2KfZhNi52K/ZitivINmF2YYg2KfZhNmI2K3Yr9in2Kog2KfZhNiq2K/YsdmK<br /> 2KjZitipICjZiNit2K/YqSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LHZiNmI2K3Yr9ipINin2YTYtNmH2KfY<br /> r9in2Kog2KfZhNmF2KrYrti12LXYqSkg2KfZhNiq2Ykg2YrZhdmG2K0g2YHZitmH2Kcg2KfZhNiv<br /> 2KfYsdizINi02YfYp9iv2Kkg2YXZhiDYrNin2YXYudipINmF2YrYstmI2LHZiSDYp9mE2KfZhdix<br /> 2YrZg9mK2KkKCtmD2YXYpyDYqtiv2LnZhSDYp9mE2K/Yp9ixINmI2K3Yr9mHINin2YTZhdin2KzY<br /> s9iq2YrYsSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNmF2LXYutix2Kkg2KggMTMg2LTZh9in2K/YqSDZhdi5<br /> 2KrZhdiv2Ycg2YXZhiDYrNin2YXYudmHINmF2YrYstmI2LHZiiBVU0Eg2K7ZhNin2YQgMTAg2KPZ<br /> itin2YUg2YPZgdiq2LHZhyDYqtiv2LHZitio2YrZhyDZgdmKINmF2KzYp9mE2KfYqiDYp9mE2KrY<br /> udmE2YrZhSDZiNin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2Yog2YjYpdiv2KfY<br /> sdipINin2YTYp9i52YXYp9mEINmI2KfZhNmF2LPYqti02YHZitin2Kog2YjYp9mE2LHYudin2YrY<br /> qSDYp9mE2LXYrdmK2Kkg2YjYp9mE2YbZgdi3INmI2KfZhNi62KfYsiDZiNmF2K7YqtmE2YEg2KfZ<br /> hNmF2KzYp9mE2KfYqiDYp9mE2K7Yr9mF2YrYqSDZiNmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2KrZgdin<br /> 2LXZitmEINin2YTZhdmB2LXZhNipINmG2LHZgdmCINmE2YPZhSDYrti32Ycg2KfZhNmI2KfYrdiv<br /> 2KfYqiAyMDE4IAoK  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links