Utenti collegati: 30 
 
it.cultura.ateismo
Dedicato a chi non ci crede

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: سمر صبرى  Mostra tutti i messaggi di سمر صبرى
Titolo: =?UTF-8?B?Itio2LHZhtin2YXYrCIg2KXYr9in2LHYqSDYtNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGIA==?= =?UTF-8?B?2YjYpdi52K/Yp9ivINiz2YTZhSDYp9mE2LHZiNin2KrYqCDYqNil2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTYrdin?= =?UTF-8?B?2LPYqCDYp9mE
Newsgroup: it.cultura.ateismo
Data: 11/01/2018
Ora: 11:53:30
Mostra headers
 
  QXJhYiBIb3VzZSBmb3IgQWRtaW5pc3RyYXRpdmUgRGV2ZWxvcG1lbnQKCtiq2K/YudmI2YPZhSDY<br /> p9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg<br /> 2KjYp9mE2KrYudin2YjZhiDZhdi5INin2YTYpdiq2K3Yp9ivINin2YTYr9mI2YTZiSDZhNmF2KTY<br /> s9iz2KfYqiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KjYtNix2YrYqQoK2YTYrdi22YjYsSAi2KjYsdmG<br /> 2KfZhdisIgrYpdiv2KfYsdipINi02KbZiNmGINin2YTZhdmI2LjZgdmK2YYg2YjYpdi52K/Yp9iv<br /> INiz2YTZhSDYp9mE2LHZiNin2KrYqCDYqNil2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTYrdin2LPYqCDYp9mE<br /> 2KfZhNmKCtiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGIDQg2KfZhNmJIDgg2YXYp9ix2LMgMjAx<br /> OCDZhSDZhdmC2LEg2KfZhNil2YbYudmC2KfYryA6INij2LPYt9mG2KjZiNmEIOKAkyDYqtix2YPZ<br /> itinCgrZitmH2K/ZgSDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINin2YTZiSA6IAoK2KrZhtmF2YrYqSDZhdmH<br /> 2KfYsdin2Kog2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDZgdmJINil2K/Yp9ix2KfYqiDZiNij2YLYs9in2YUg<br /> 2LTYptmI2YYg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhiDYqNin2YTYo9is2YfYstipINmI2KfZhNiv2YjYp9im<br /> 2LEg2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqSDYqNi12YHYqSDYrtin2LXYqSDZiNin2YTYudin2YXZhNmK2YYg<br /> 2KjYp9mE2KXYr9in2LHYp9iqINmI2KfZhNij2YLYs9in2YUg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2KjYqtmE<br /> 2YMg2KfZhNij2KzZh9iy2Kkg2KjYtdmB2Kkg2LnYp9mF2Kkg2LnZhNmJINil2LPYqtiu2K/Yp9mF<br /> INin2YTZhdmG2YfYrCDYp9mE2LnZhNmF2Ykg2KfZhNiz2YTZitmFINmB2Ykg2KfZhNmF2K3Yp9iz<br /> 2KjYqSDYudmGINix2YjYp9iq2Kgg2YjZhdiy2KfZitinINin2YTZhdmI2LjZgdmK2YYg2YjYsNmE<br /> 2YMg2YXZhiDYrtmE2KfZhCDYr9ix2KfYs9ipINit2KfZhNin2Kog2LnZhdmE2YrYqSDZiNiq2LfY<br /> qNmK2YLZitipLiDZh9iw2Kcg2KjYp9mE2KXYttin2YHYqSDYpdmE2Ykg2KrYstmI2YrYr9mH2YUg<br /> 2KjYp9mE2KXYqtis2KfZh9in2Kog2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YHZiSDYqti32YjZitixINin2YTZ<br /> hdit2KfYs9io2Kkg2LnZhiDYqtmE2YMg2KfZhNix2YjYp9iq2Kgg2YjYp9mE2YXYstin2YrYpyDZ<br /> gdmJINil2LfYp9ixINiq2YLZitmK2YUg2YjYsdmC2KfYqNipINmH2LDYpyDYp9mE2YbZiNi5INmF<br /> 2YYg2KfZhNil2YbZgdin2YIuIAoK2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmI2YYK2KfZhNi52KfZhdmE2YjZ<br /> hiDZgdmJINin2YTYpdiv2KfYsdin2Kog2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2KjYp9mE2KPYrNmH2LLYqSDZ<br /> iNin2YTYr9mI2KfYptixINin2YTYrdmD2YjZhdmK2Kkg2KjYtdmB2Kkg2LnYp9mF2Kkg2YjYp9mE<br /> 2LnYp9mF2YTZiNmGINmF2YbZh9mFINmB2Ykg2KXYr9in2LHYp9iqINmI2KPZgtiz2KfZhSDYtNim<br /> 2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGINio2LXZgdipINiu2KfYtdipIArZiNio2YfYsNmHINin2YTZ<br /> hdmG2KfYs9io2Ycg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9mHINmI<br /> 2KrYudmF2YrZhSDYrti32KfYqNmG2Kcg2LnZhNmJINin2YTZhdmH2KrZhdmK2YYg2KjZhdmI2LbZ<br /> iNi5INin2YTZiNix2LTZhyDZiNil2YHYp9iv2KrZhtinINio2YXZhiDYqtmC2KrYsdit2YjZhiDY<br /> qtmI2KzZitmHINin2YTYr9i52YjZhyDZhNmH2YUgLgrYqtmD2YTZgdmHINix2LPZiNmFINin2YTZ<br /> iNix2LTZhyAxNDAwINiv2YjZhNin2LEg2KPZhdix2YrZg9mJIC4KCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDY<br /> p9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2Lkg2YjYrdiv<br /> 2Kkg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQK<br /> CtijLyDZh9mI2YrYr9inINio2YjYrdmE2YrZgtmHCtis2YjYp9mEL9mI2KfYqtizINin2KggOiAw<br /> MDIwMTAyMzk5MDkwMQrZh9in2KrZgSAwMDIwMjM3ODAwNTgzIC0gMDAyMDIzNzgwMDY5MwrZgdin<br /> 2YPYsyAwMDIwMjM3ODAwNTczIC0gMDAyMDIzNTg2NjMyMwpIcmhvd2lkYUBnbWFpbC5jb20K2KrY<br /> tNix2YEg2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDYqNiq2YLYr9mK2YUg2YHYp9i52YTZitin<br /> 2Kog2LTZh9ix2YHYqNix2KfZitix2YTYudin2YUgMjAxONmFINmF2YjYttitINio2KfZhNis2K/Z<br /> iNmEINin2YTYqtin2YTZiiA6CtmB2KfYudmE2YrYp9iqINi02YfYsSDZhdin2LHYsyDZhNi52KfZ<br /> hSAgMjAxONmFCgrZhQnZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivCdin2YTYqtin2LHZitiuCdin<br /> 2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2LcKMQnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQk0INin2YTZiSA42YXYp9ix2LMJ2KfZ<br /> hNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINmI2KfZhNiz2YTZiNmD2YrYqSDZhNmE2LPZ<br /> g9ix2KrYp9ix2YrYqSDYp9mE2YbYp9is2K3YqQoyCdin2YTZgtin2YfYsdipCTQg2KfZhNmJIDjZ<br /> hdin2LHYswnYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YHYudin2YTYqSDZhNmE2YXYtNiq2LHZitin2Kog<br /> 2YjYp9mE2YXYrtin2LLZhiA62YbYuNmFINmI2KrYt9io2YrZgtin2KoKMwnYp9iz2LfZhtio2YjZ<br /> hCAtINiq2LHZg9mK2KcJNCDYp9mE2YkgONmF2KfYsdizCdij2LXZiNmEINmI2YLZiNin2LnYryDY<br /> p9mE2KXYqtmK2YPZitiqINmI2KfZhNio2LHYqtmI2YPZiNmEINmI2KPYq9ix2YfZhdinINi52YTZ<br /> iSDYp9mE2LPZhNmI2YMg2KfZhNil2KzYqtmF2KfYudmJINmI2LPZhNmI2YMg2KfZhNi52YXZhAo0<br /> Cdin2LPYt9mG2KjZiNmEIC0g2KrYsdmD2YrYpwk0INin2YTZiSA42YXYp9ix2LMJ2KXYr9in2LHY<br /> qSDYtNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGINmI2KXYudiv2KfYryDYs9mE2YUg2KfZhNix2YjY<br /> p9iq2Kgg2KjYo9iz2KrYrtiv2KfZhSDYp9mE2K3Yp9iz2Kgg2KfZhNii2YTZiQo1Cdin2YTZgtin<br /> 2YfYsdipCTEx2KfZhNmJIDE1INmF2KfYsdizCdmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2KrYrti32YrYtyDY<br /> p9mE2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmJINmI2KfZhNmF2KrYp9io2LnYqQo2Cdin2YTZgtin2YfYsdip<br /> CTEx2KfZhNmJIDE1INmF2KfYsdizCdi12YrYp9i62Kkg2KfZhNmG2LjZhSDZiNin2YTZhNmI2KfY<br /> ptitINin2YTZgtin2YbZiNmG2YrYqSDZiNin2YTZgtix2KfYsdin2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrY<br /> qQo3Cdin2YTZgtin2YfYsdipCTEx2KfZhNmJIDIwINmF2KfYsdizCdiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrY<br /> pyDYp9mE2YHZh9ix2LPYqSDZiNin2YTYo9ix2LTZgdipINmI2K3Zgdi4INmI2KrYp9mF2YrZhiDY<br /> p9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZitinCjgJ2KfYs9i32YbYqNmI2YQJMTHY<br /> p9mE2YkgMTUg2YXYp9ix2LMJ2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYr9mB2YLYp9iqINin2YTZhtmC2K/Z<br /> itipINmI2KfYudiv2KfYryDYp9mE2YXZiNin2LLZhtin2Kog2KfZhNiq2YLYr9mK2LHZitipCjkJ<br /> 2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTgg2KfZhNmJIDIyINmF2KfYsdizCdin2YTYpdiz2KrYsdin2KrZitis<br /> 2YrYp9iqINin2YTYrdiv2YrYq9ipINmE2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2YHZ<br /> hiDYp9mE2YXYsdin2LPZhSDZiNin2YTYqNix2KrZiNmD2YjZhAoxMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkx<br /> OCDYp9mE2YkgMjIg2YXYp9ix2LMJ2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINmF2LHYp9is2LnYqSDZiNiq<br /> 2YLZitmK2YUg2KPYr9in2KEg2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDZgdmJINio2YrYptipINin2YTYqti0<br /> 2LrZitmEINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmK2KkKMTEJ2K/YqNmJCTE4INin2YTZiSAyMiDZhdin<br /> 2LHYswnZhdmH2KfYsdin2Kog2KPYr9in2LHYqSDYp9mE2LXYsdin2LnYp9iqINmI2KfZhNiu2YTY<br /> p9mB2KfYqiDZiNin2YTZhtiy2KfYudin2Kog2YjYtti62YjYtyDYp9mE2LnZhdmECjEyCdiv2KjZ<br /> iQkyNSDYp9mE2YkgMjnZhdin2LHYswnZgtmK2KfYr9ipINmI2KrYt9mI2YrYsSDZgdix2YIg2KfZ<br /> hNiq2YXZitiyINin2YTZiNi42YrZgdmJINmI2KfZhNmI2LXZiNmEINin2YTZiSDYp9mE2KXYqNiv<br /> 2KfYuSDYp9mE2YXYpNiz2LPZiQoxMwnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkyNSDYp9mE2YkgMjnZhdin2LHY<br /> swnYp9mE2YbZiNin2K3ZiSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZgdmJINil2K/Yp9ix2KfYqiDYtNim2YjZ<br /> hiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGIOKAkyDYsdmI2KfYqtioINmI2YXYstin2YrYpwoxNAnYp9mE2YLY<br /> p9mH2LHYqQkyNS8zINin2YTZiSAzLzQJ2KfYudiv2KfYryDZiNiq2KfZh9mK2YQg2KfZhNmC2KfY<br /> r9ipINmI2KfZhNmF2K/Zitix2YrZhgoxNQnYr9io2YkJMjUg2KfZhNmJIDI52YXYp9ix2LMJ2KfZ<br /> hNil2KrYrNin2YfYp9iqINin2YTYrdiv2YrYq9ipINmB2Ykg2KfZhNiq2YbYuNmK2YUg2YjYqtio<br /> 2LPZiti3INin2YTYpdis2LHYp9ih2KfYqgoxNgnYr9io2YkJMjUg2KfZhNmJIDI52YXYp9ix2LMJ<br /> 2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2YjYp9mE2LHZgtin2KjYqSDYp9mE2YLYp9mG2YjZitmG2Kkg2LnZhNmJ<br /> INin2YTYudmC2YjYryDZiNin2YTZhdmG2KfZgti12KfYqgoK2YTZhNiq2YjYp9i12YQg2YjYp9mE<br /> 2KfYs9iq2YHYs9in2LEg2YjZhdi52LHZgdmHINin2YTZhdit2KrZiNmJINin2YTYudmE2YXZiiDZ<br /> itix2KzZiSDYp9mE2KfYqti12KfZhCDYqNmA2YDZgNmA2YAgICDZiNit2K/YqSDYp9mE2KjYsdin<br /> 2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhArYp9mE2KfYs9iq2KfY<br /> sNmHIC8g2YfZiNmK2K/YpyDYqNmI2K3ZhNmK2YLZhwrvgbYJ2KzZiNin2YQgLyDZiNin2KrYszog<br /> MDAyMDEwMjM5OTA5MDEK74G2Cdio2LHZitivINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKOiBIcmhvd2lk<br /> YUBnbWFpbC5jb20K74G2CdmF2YjZgti5INin2YTZg9iq2LHZiNmG2YkgOiB3d3cuYWhhZGhyLm9y<br /> ZwrvgbYJ2YfYp9iq2YE6IDAwMjAyMzc4MDA1ODMgLTAwMjAyMzc4MDA2OTMK74G2CdmB2KfZg9iz<br /> OiAwMDIwMjM3ODAwNTczIOKAkyAgIDAwMjAyMzU4NjYzMjMKCQo=  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links