Utenti collegati: 15 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: mona emama  Mostra tutti i messaggi di mona emama
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqTog2KfZhNmA2YXZgNmF2YDYp9ix?= =?UTF-8?B?2LPZgNin2Kog2KfZhNmA2K3ZgNiv2YrZgNir2YDYqSDZhNmA2KrZgNi32YDZiNmK2YDYsSDYp9mE2YA=?= =?UTF-8?B?2LTZgNim2YDZiNmG
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 07/03/2018
Ora: 08:44:46
Mostra headers
 
  2YrYr9i52YjZg9mFINmF2LnZh9ivINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YTZ<br /> hNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKINin2YTYr9mI2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kk6IArYp9mE<br /> 2YDZhdmA2YXZgNin2LHYs9mA2KfYqiDYp9mE2YDYrdmA2K/ZitmA2KvZgNipINmE2YDYqtmA2LfZ<br /> gNmI2YrZgNixINin2YTZgNi02YDYptmA2YjZhiDYp9mE2KXYr9in2LHZitmA2KkK2YTZhdiv2Kkg<br /> KCAxMCApINij2YrZgNin2YUg2KrYr9ix2YrZgNio2YDZitmA2KkK2YjYqtio2K/YoyDZgdmKIDE1<br /> INij2KjZgNix2YrZgNmEINmI2K3YqtmJIDI0INij2KjZgNix2YrZgNmEIDIwMTjZhQrZg9mA2YjY<br /> p9mE2KfZhNmA2YXZgNio2YDZiNixIOKAkyDZhdmA2KfZhNmA2YrZgNiy2YrZgNinCtmI2KfZhNiq<br /> 2Yog2KrZh9iv2YEg2KXZhNmJINil2YPYs9in2Kgg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZitmGINin2YTZhdi5<br /> 2KfYsdmBINmI2KfZhNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2YTYp9iy2YXYqSDZhNiq2LfZiNmK2LEg2YbY<br /> uNmFINin2YTYudmF2YQg2YHZiiDYpdiv2KfYsdin2Kog2YjYo9mC2LPYp9mFINin2YTYtNim2YjZ<br /> hiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINmF2YYg2K7ZhNin2YQ6IAotINiq2K3Yr9mK2K8g2KfZhNin2KrY<br /> rNin2YfYp9iqINin2YTYrdiv2YrYq9ipINmB2Yog2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2LTYptmI2YYg2KfZ<br /> hNil2K/Yp9ix2YrYqQotINin2YTYqti52KfZhdmEINmF2Lkg2KfZhNmF2LTZg9mE2KfYqiDYp9mE<br /> 2KrZhti42YrZhdmK2Kkg2YHZiiDZhdis2KfZhCDYp9mE2LTYptmI2YYg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrY<br /> qSDZiNiq2KPYq9mK2LHZh9inINi52YTZiSDYp9mE2LTYptmI2YYg2KfZhNmF2KfZhNmK2KkKLSDY<br /> qti32KjZitmCINij2LPYp9mE2YrYqCDYqti32YjZitixINmG2LjZhSDYp9mE2LnZhdmEINmB2Yog<br /> 2YXYrNin2YQg2KfZhNi02KbZiNmGINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkKLSDYp9mE2KrYudin2YXZhCDZ<br /> hdi5INmF2YrZg9mG2Kkg2KPYudmF2KfZhCDYp9mE2LTYptmI2YYg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZ<br /> iNix2KjYt9mH2Kcg2KjYrNmF2YrYuSDZiNit2K/Yp9iqINin2YTZhdmG2LjZhdipCi0g2LnYsdi2<br /> INiq2KzYp9ix2Kgg2YjZhdmF2KfYsdiz2KfYqiDZhtin2KzYrdipINmB2Yog2YXYrNin2YQg2KfZ<br /> hNi02KbZiNmGINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YjZg9mK2YHZitipINin2YTYp9iz2KrZgdin2K/Y<br /> qSDZhdmG2YfYpwrZiNmE2YTYp9iz2KrZgdiz2KfYsdin2Kog2YjYpdiq2YXYp9mFINil2KzYsdin<br /> 2KHYp9iqINin2YTYqtiz2KzZitmEINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDYudmE2Yk6<br /> Ctil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2Kgg4oCTINmF2LnZh9ivINin2YTYqtmG2YXZitipINin<br /> 2YTYpdiv2KfYsdmK2KkK2YfYp9iq2YEg2KPYsdi22Yo6IDAwMjAyMzc3OTU2NTAK2KzZiNin2YQ6<br /> IDAwMjAxMDkxNzgwMTQwCtio2LHZitivINil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6IFRyYWluaW5nQGlhZG1l<br /> bmEuY29tCtiv2YjYsdin2Kog2KPYrtmA2LHZiSDYqtmA2KjZgNiv2KMg2YHZgNmKINmG2YDZgdmA<br /> 2LMg2KfZhNmA2KrZgNin2LHZitmA2K4gMTUg2KPYqNix2YrZhCAyMDE42YUK2KrZhtmF2YrYqSDZ<br /> hdmH2KfYsdin2Kog2YXYs9im2YjZhNmKINin2YTZhdi02KrYsdmK2KfYqiDZiNin2YTZhdiu2KfY<br /> stmGCTEwINij2YrYp9mFCdmD2YDZgNmI2KfZhNin2YTZgNmA2YXZgNmA2KjZgNmA2YjYsQrYo9iz<br /> 2KfYs9mK2KfYqiDYp9mE2KfYudiq2YXYp9iv2KfYqiDYp9mE2YXYs9iq2YbYr9mK2Kkg2YjYrti3<br /> 2KfYqNin2Kog2KfZhNi22YXYp9mGCTUg2KPZitin2YUJ2KfZhNmA2YLZgNin2YfZgNix2KkK2KrZ<br /> htmF2YrYqSDZhdmH2KfYsdin2Kog2KXYudiv2KfYryDZiNi12YrYp9i62Kkg2KfZhNmF2LHYp9iz<br /> 2YTYp9iqINmI2KfZhNiq2YLYp9ix2YrYsSAJNSDYo9mK2KfZhQnYtNmA2LHZhSDYp9mE2YDYtNmA<br /> 2YrZgNiuCtin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrYqSDZhNmE2KzZiNiv<br /> 2Kkg2YjYr9mI2LHZh9inINmB2Yog2KrYrdmC2YrZgiDYp9mE2YXZitiy2Kkg2KfZhNiq2YbYp9mB<br /> 2LPZitipCTUg2KPZitin2YUJ2KjZgNmK2YDYsdmI2KoK2KfZhNmF2YjYp9iy2YbYp9iqINin2YTY<br /> qtiu2LfZiti32YrYqSDZiNiq2YHYudmK2YQg2K/ZiNixINin2YTYsdmC2KfYqNipCTUg2KPZitin<br /> 2YUJ2KjZgNmK2YDYsdmI2KoK2KfZhNmA2KrZgNiz2YDZiNmK2YDZgiDYp9mE2YDYsdmC2YDZhdmA<br /> 2YoJNSDYo9mK2KfZhQnYp9iz2LfZhtio2YjZhAoKCg==  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links