Utenti collegati: 5 
 
it.fan.marco-ditri
Nel nome del grande Marco d'Itri

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: samarrrsabryyy@gmail.com  Mostra tutti i messaggi di samarrrsabryyy@gmail.com
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDYp9mE2K3Zg9mI2YXYqSDYp9mE?= =?UTF-8?B?2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZitipICjYp9mE2YXYqti32YTYqNin2Kog2YjYrti32YjYp9iqINin2YTYqtmG?= =?UTF-8?B?2YHZitiwKSDZhdmC
Newsgroup: it.fan.marco-ditri
Data: 10/12/2017
Ora: 13:11:52
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KfYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Yog2YTZhdik<br /> 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KrYudmC2K8g2KfZhNiv2YjY<br /> sdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqQrYp9mE2K3Zg9mI2YXYqSDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZ<br /> itipCijYp9mE2YXYqti32YTYqNin2Kog2YjYrti32YjYp9iqINin2YTYqtmG2YHZitiwKQrZhdmC<br /> 2LEg2KfZhNin2YbYudmC2KfYrzog2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINis2YXZh9mI2LHZitipINmF<br /> 2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqQrZhdmI2LnYryDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivOiDYrtmE2KfZhCDY<br /> p9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiAxMSDYp9mE2YkgMjUg2YHYqNix2KfZitixIDIwMTgg2YUK2YrZh9iv<br /> 2YEg2KfZhNmJOgrYqtmH2K/ZgSDZh9iw2Ycg2KfZhNiv2YjYsdipINil2YTZiSDYqtiz2YTZiti3<br /> INin2YTYttmI2KEg2LnZhNmJINmF2YHYp9mH2YrZhSDZiNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitin2Kog<br /> 2KrYt9io2YrZgiDZiNmG2KzYp9itINin2YTYrdmD2YjZhdipINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmK<br /> 2Kkg2YjYqti62LfZiiDYp9mE2K/ZiNix2Kkg2KfZhNmF2K3Yp9mI2LEg2KfZhNij2LPYp9iz2YrY<br /> qSDZhNi52YXZhCDZiNiq2LfYqNmK2YIg2KfZhNit2YPZiNmF2KfYqiDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI<br /> 2YbZitipINmI2KfZhNis2YjZh9ixINmF2YYg2KrYt9io2YrZgtmH2Kcg2YjZhdiz2KrYrtiv2YXZ<br /> itmH2Kcg2KfZhNmG2YfYp9im2YrZitmGINmI2YPZhdinINmI2KrYqti32LHZgiDYp9mE2K/ZiNix<br /> 2Kkg2KXZhNmJINmD2YrZgdmK2Kkg2KrYtdmF2YrZhSDZiNiq2LfYqNmK2YIg2YXZiNin2YLYuSDY<br /> p9mE2K3Zg9mI2YXYqSDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZitipINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KrZgtiv<br /> 2YrZhSDZhtmF2YjYsNisINin2YTZg9iq2LHZiNmG2Yog2YXZiNit2K8g2YjYqNmG2KfYoSDYqNmI<br /> 2KfYqNin2Kog2K3Zg9mI2YXZitipINil2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYqS4K2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZ<br /> iNmGINin2YTZhdiz2KrZh9iv2YHZiNmGOgogICAgINij2YXYpyDYp9mE2YHYptin2Kog2KfZhNmF<br /> 2LPYqtmH2K/ZgdipINmF2YYg2KfZhNiv2YjYsdipINmB2YfZhSoK74KnICAgICAgICAg2YLZitin<br /> 2K/ZitmIINmI2YXYr9mK2LHZiCDYp9mE2YXZhti42YXYp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2KjZ<br /> hdiu2KrZhNmBINiq2K7Ytdi12KfYqtmH2KcK74KnCdin2YTZhdiv2LHYqNmI2YYg2YjYp9mE2YXY<br /> s9iq2LTYp9ix2YjZhiDYp9mE2KXYr9in2LHZitmK2YYK74KnCdmF2YjYuNmB2Ygg2KfZhNil2K/Y<br /> p9ix2Kkg2YHZiiDZg9mEINin2YTYo9mC2LPYp9mFCu+CpwnYp9mE2KjYp9it2KvZiNmGINmI2KfZ<br /> hNij2LPYp9iq2LDYqSDYp9mE2KzYp9mF2LnZitmI2YYg2YHZiiDZhdis2KfZhCDYp9mE2KXYr9in<br /> 2LHYqSDZiNin2YTYqtiz2YrZitixCiAK2YTZhdiy2YrYryDZhdmGINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfY<br /> qiDZitmF2YPZhtmD2YUg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2YXYuQrZiNit2K/YqSDYp9mE2KjYsdin2YXY<br /> rCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhArYoy8g2YfZiNmK2K/YpyDY<br /> qNmI2K3ZhNmK2YLZhwrYrNmI2KfZhC/ZiNin2KrYsyDYp9ioOiAwMDIwMTAyMzk5MDkwMQrZh9in<br /> 2KrZgSAwMDIwMjM3ODAwNTgzIC0wMDIwMjM3ODAwNjkzCtmB2KfZg9izIDAwMjAyMzc4MDA1NzMg<br /> LTAwMjAyMzU4NjYzMjMKSHJob3dpZGFAZ21haWwuY29tCiAKCg==  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links