Utenti collegati: 5 
 
it.fan.marco-ditri
Nel nome del grande Marco d'Itri

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: Sami Alzubyr  Mostra tutti i messaggi di Sami Alzubyr
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZgdmJINiq2LfYqNmK2YLYp9iqIA==?= =?UTF-8?B?2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KzZiNiv2Kkg2KfZhNi02KfZhdmE2Kkg2YjYqti32YjZitixINin2YTYo9iv?= =?UTF-8?B?2KfYoSDYqNin
Newsgroup: it.fan.marco-ditri
Data: 09/10/2017
Ora: 10:48:11
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSAK2KfZhNil2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmJINmE2YXY<br /> pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtiq2YDZgNmA2YDZgNmA2YDY<br /> udmA2YDZgtmA2YDZgNivCtin2YTYr9mI2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YHZiQrYqti3<br /> 2KjZitmC2KfYqiDYpdiv2KfYsdipINin2YTYrNmI2K/YqSDYp9mE2LTYp9mF2YTYqSDZiNiq2LfZ<br /> iNmK2LEg2KfZhNij2K/Yp9ihINio2KfYs9iq2K7Yr9in2YUgIDYg2LPZitis2YXYpyAK2KfZhNmC<br /> 2KfZh9ix2Kkg4oCTINin2LPYt9mG2KjZiNmEIArYrtmE2KfZhCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiAz<br /> INin2YTZiSA3INiv2YrYs9mF2KjYsSAyMDE32YUgCgrYp9mE2YfYr9mBINin2YTYudin2YUgOgog<br /> ICAgICAg2KXZg9iz2KfYqCDYp9mE2YXYtNin2LHZg9mK2YYg2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTYudmF<br /> 2YQg2KjZhNinINij2K7Yt9in2KEg2YXZhiDYrtmE2KfZhCDYqti32KjZitmCINij2LPZhNmI2Kgg<br /> NiDYs9mK2KzZhdinIC4K2KfZhNij2YfYr9in2YEg2KfZhNiq2YHYtdmK2YTZitipIDoK2KjZhtmH<br /> 2KfZitipINmH2LDYpyDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINmK2YPZiNmGINin2YTZhdi02KfYsdmDINmC<br /> 2KfYr9ix2Kcg2LnZhNmJIDoK74G2Cdiq2K3Yr9mK2K8g2YbYuNmFINin2YTYrNmI2K/YqSDYp9mE<br /> 2YTYp9iy2YXYqSDZiNin2YTZhdik2KvYsdipINmB2Yog2KrYrdiz2YrZhiDZiNiq2LfZiNmK2LEg<br /> 2KzZiNiv2Kkg2KfZhNi52YXZhCAuCu+BtgnYp9mE2YXYs9in2LnYr9ipINmB2Yog2KrZiNmB2YrY<br /> sSDYp9mE2LnZhdmEINin2YTZhdmG2KfYs9ioINmE2KrYt9io2YrZgiDZhdmB2YfZiNmFICA2INiz<br /> 2YrYrNmF2KcgLgrvgbYJ2KrZhtmB2YrYsCDYp9mE2K7Yt9mI2KfYqiDYp9mE2YTYp9iy2YXYqSDZ<br /> hNiq2LfYqNmK2YIg2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KkgNiDYs9mK2KzZhdinINmB2Yog2KfZhNmF<br /> 2KTYs9iz2KkgLgoK2YPZhdinINij2YYg2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YTYrdi22YjYsSDY<br /> p9mE2KjYsdmG2KfZhdisINmH2YUgOgrYp9mE2LHYp9i62KjZiNmGINmB2Yog2KrYt9mI2YrYsSDZ<br /> iNiq2K3Ys9mK2YYg2KzZiNiv2Kkg2KfZhNij2K/Yp9ihCtmI2KjZh9iw2Kkg2KfZhNmF2YbYp9iz<br /> 2KjYqSDZitiz2LnYr9mG2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZ<br /> itmFINiu2LfYp9io2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNin2YTYqNix2YbYp9mF<br /> 2KwgINmI2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmGINiq2YLYqtix2K3ZiNmGINiq2YjYrNmK2Kkg2KfZ<br /> hNiv2LnZiNipINmE2YfZhSDYudmE2YXYpyDYqNil2YYg2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZ<br /> gyAxNDAw2K/ZiNmE2KfYsS4g2KPZhdix2YrZg9mKINmE2YTZgdix2K8gLgoK2YTZhdiy2YrYryDZ<br /> hdmGINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZitmF2YPZhtmD2YUg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2YXYuQrZ<br /> htmA2YDZgNin2KbZgNmA2Kgg2YXZgNmA2YDZgNmA2K/ZitixINin2YTZgNmA2YDZgNmA2YDZgNiq<br /> 2K/YsdmK2KgK2KMgLyDYs9in2LHYqSDYudio2K8g2KfZhNis2YjYp9ivCtis2YjYp9mEIDogMDAy<br /> MDExMTI2OTQ2MDgK2YfYp9iq2YEgOiAwMDIwMjM3ODAwNjkzIOKAkyAwMDIwMjM3ODAwNTgzCtmB<br /> 2KfZg9izIDogMDAyMDIzNzgwMDU3MyDigJMgMDAyMDIzNTg2NjMyMwrYqNix2YrYr9il2YTZg9iq<br /> 2LHZiNmG2YpTYXJhR3dhZGlAR21haWwuQ29tCgrYqNix2KfZhdisINiq2LnZgtivINmB2Ykg2YbZ<br /> gdizINin2YTYtNmH2LEg2K7ZhNinINmEINin2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGIDMg2KfZhNmJIDcg2K/Z<br /> itiz2YXYqNixICAyMDE3Ctin2YTYsdiz2YjZhSDYqNin2YTYr9mI2YTYp9ixCdmF2YPYp9mGINin<br /> 2YTYpdmG2LnZgtin2K8J2KfZhNiq2KfYsdmK2K4J2KPYs9mFINin2YTZhti02KfYtwnZhQoxNDAw<br /> Cdin2YTZgtin2YfYsdipICAtINij2LPYt9mG2KjZiNmECdiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq2LHYqSDZ<br /> hdmGIDMg2KfZhNmJIDcJ2KXYr9ix2KfYsdipINin2YTZhdi02KfYsdmK2Lkg2KjYo9iz2KrYrtiv<br /> 2KfZhSDYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqCTEKMTQwMAnYp9mE2YLY<br /> p9mH2LHYqSAgLSDYo9iz2LfZhtio2YjZhAnYrtmE2KfZhCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiAzINin<br /> 2YTZiSA3Cdin2YTZhdit2KfYs9io2Kkg2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqSDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI<br /> 2YbZitipCTIKMTQwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSAgLSDYo9iz2LfZhtio2YjZhAnYrtmE2KfZhCDY<br /> p9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiAzINin2YTZiSA3Cdin2YTYsdmC2KfYqNipINi52YTZiSDYqtmG2YHZ<br /> itiwINin2YTYo9mG2LjZhdipINmI2KfZhNmE2YjYp9im2K0g2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZitipCTMK<br /> CgoKCgoKCgo=  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links