Utenti collegati: 18 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: sm1453616@gmail.com  Mostra tutti i messaggi di sm1453616@gmail.com
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH?= =?UTF-8?B?2YbZiiDYqti52YLYryDYr9mI2LHYp9iqINi02YfYsSDZgdio2LHYp9mK2LEgMjAxOCDZhQ==?=
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 05/12/2017
Ora: 12:25:04
Mostra headers
 
  CgrYp9mE2YXYpNiz2LPYqSDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YTZhNiq2K/YsdmK2Kgg2KfZhNmF2YfZhtmK<br /> CgoKCtin2YTYr9mI2LHYp9iqINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDYp9mE2YXZhti52YLYr9ipINiu<br /> 2YTYp9mEINi02YfYsSDZgdio2LHYp9mK2LEgMjAxOCDZhQoKCgrZhQnYp9mE2YbYtNin2LcJ2KfZ<br /> hNiq2KfYsdmK2K4J2KfZhNmF2K/YqQnYp9mE2YXZg9in2YYJ2KfZhNix2LPZgNmI2YUkCjEJ2KfZ<br /> hNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2YLYp9mG2YjZhtmK2Kkg2YTYtdmK2KfYutipINin2YTZhdiw2YPY<br /> sdin2Kog2YjYp9mE2K/Yudin2YjZiSDZiNin2YTZhNmI2KfYptitCTQgLSAyCTUg2KPZitmA2YDY<br /> p9mFCdin2YTZgtin2YfZgNmA2LHYqQkxMzAwCjIJ2KfZhNmF2LnZitin2LEg2KfZhNij2YXZhtmK<br /> INin2YTYudin2YTZhdmKIENJU1NQIOKAkyBDSVNFINmE2KPZhdmGINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfY<br /> qiDZiNit2YXYp9mK2Kkg2KfZhNil2YbYqtix2YbYqgk0IC0gMgk1INij2YrZgNmA2KfZhQnYp9mE<br /> 2YLYp9mH2YDZgNix2KkJMTMwMAozCdin2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YHZ<br /> iiDYpdiv2KfYsdipINmF2YbYuNmF2KfYqiDYp9mE2YXYrNiq2YXYuSDYp9mE2YXYr9mG2YoJNCAt<br /> IDIJNSDYo9mK2YDZgNin2YUJ2KjZitmA2YDYsdmI2KoJMTMwMAo0Cdil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF<br /> 2K/ZhiDYp9mE2YPYqNix2Ykg2YjYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqINmI2KfZhNi52YTYp9mC2Kkg2YXY<br /> uSDYp9mE2LPZhNi32Kkg2KfZhNmF2LHZg9iy2YrYqQk0IC0gMgk1INij2YrZgNmA2KfZhQnYtNmA<br /> 2LHZhSDYp9mE2LTZitmA2YDYrgkxMzAwCjUJ2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KjYp9mE2KzZiNiv2Kkg<br /> 2KfZhNi02KfZhdmE2Kkg2YPZhdiv2K7ZhCDZhNmE2KrZhtin2YHYs9mK2Kkg2YjYp9mE2KrZhdmK<br /> 2LIJNCAtIDIJNSDYo9mK2YDZgNin2YUJ2LTZgNix2YUg2KfZhNi02YrZgNmA2K4JMTMwMAo2Cdiq<br /> 2YbZhdmK2Kkg2YXZh9in2LHYp9iqINmF2K/Ysdin2KEg2YXZg9in2KrYqCDYp9mE2KXYr9in2LHY<br /> p9iqINin2YTYudmE2YrYpwkxMSAtIDIJNSDYo9mK2YDZgNin2YUJ2KjZitmA2YDYsdmI2KoJMTMw<br /> MAo3Cdin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitipINin2YTYrtiv2YXYqSDYp9mE2YXYtdix2YHZitipINmI<br /> 2KrZhtmF2YrYqSDZhdmH2KfYsdin2Kog2KXYr9in2LHYqSDYrtiv2YXYqSDYp9mE2LnZhdmE2KfY<br /> oQkxMSAtIDIJNSDYo9mK2YDZgNin2YUJ2KjZitmA2YDYsdmI2KoJMTMwMAo4Cdil2K/Yp9ix2Kkg<br /> 2KfZhNis2YjYr9ipINmB2Yog2LXZhtin2LnYqSDYp9mE2LbZitin2YHYqQkxMSAtIDIJNSDYo9mK<br /> 2YDZgNin2YUJ2LTZgNix2YUg2KfZhNi02YrZgNmA2K4JMTMwMAo5Cdij2LPYp9iz2YrYp9iqINin<br /> 2YTYtdit2Kkg2YjYp9mE2LPZhNin2YXYqSDYp9mE2YXZh9mG2YrYqQkxMSAtIDIJNSDYo9mK2YDZ<br /> gNin2YUJ2KfZhNmC2KfZh9mA2YDYsdipCTEzMDAKMTAJ2KfZhNij2YbZhdin2Lcg2KfZhNil2K/Y<br /> p9ix2YrYqSDZiNmF2LnYp9mK2YrYsSDYrNmI2K/YqSDYp9mE2YLZitin2K/YqQkxMSAtIDIJNSDY<br /> o9mK2YDZgNin2YUJ2KfZhNmC2KfZh9mA2YDYsdipCTEzMDAKMTEJ2KPYs9in2LPZitin2Kog2KfZ<br /> hNil2K7Ysdin2Kwg2KfZhNiq2YTZitmB2LLZitmI2YbZigkxOCAtIDIJNSDYo9mK2YDZgNin2YUJ<br /> 2KfZhNmC2KfZh9mA2YDYsdipCTIwMDAKMTIJ2YXYrNin2YTYp9iqINin2YTYs9mK2KfYs9ipINin<br /> 2YTYudin2YXYqSDZiNij2YbZiNin2Lkg2YjYo9iv2YjYp9iqINin2YTYqtit2YTZitmEINin2YTY<br /> s9mK2KfYs9mKCTE4IC0gMgk1INij2YrZgNmA2KfZhQnYp9mE2YLYp9mH2YDZgNix2KkJMTMwMAox<br /> MwnYpdi52KfYr9ipINmH2YrZg9mE2Kkg2KfZhNi02LHZg9in2KoJMTggLSAyCTUg2KPZitmA2YDY<br /> p9mFCdin2LPYt9mG2KjZgNmA2YjZhAkxMzAwCgoKCjE0Cdil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiu2K/Zhdin<br /> 2Kog2YjYp9mE2LnZgtmI2K8g2KfZhNmE2YjYrNiz2KrZitipINmI2KfZhNmG2YLZhCDZiNin2YTY<br /> pdmF2K/Yp9ivCTE4IC0gMgk1INij2YrZgNmA2KfZhQnYp9iz2LfZhtio2YjZhAkxMzAwCjE1Cdin<br /> 2YTZiNmC2KfZitipINmF2YYg2KfZhNit2LHYp9im2YIg2KjYp9mE2YXZhti02KLYqiDYp9mE2YbZ<br /> gdi32YrYqQkxOCAtIDIJNSDYo9mK2YDZgNin2YUJ2KjZitmA2YDYsdmI2KoJMjAwMAoxNgnYpdiv<br /> 2KfYsdipINin2YTYqti52YjZiti22KfYqiDYp9mE2KrYo9mF2YrZhtmK2KkJMjUgLSAyCTUg2KPZ<br /> itmA2YDYp9mFCdiv2KjZgNmA2YoJMTMwMAoxNwnYpdiv2KfYsdipINin2YTYo9iz2ZDYsdmR2Kkg<br /> 2YHZiiDYp9mE2YLYt9in2Lkg2KfZhNi12K3ZigkyNSAtIDIJMTAg2KPZitmA2YDYp9mFCdiv2KjZ<br /> gNmA2YoJMjUwMAoxOAnYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmE2K3Yp9mFINmI2KfZhNiq2YHY<br /> qtmK2LQg2KfZhNmH2YbYr9iz2Yog2LnZhNmJINmI2LXZhNin2Kog2KfZhNmE2K3Yp9mFCTI1IC0g<br /> MgkxMCDYo9mK2YDZgNin2YUJ2YPZiNin2YTYp9mE2YXYqNmA2YDZiNixCTQwMDAKMTkJ2YXZh9in<br /> 2LHYp9iqINin2YTYp9iq2LXYp9mEINin2YTYqtit2LHZitix2Yog2YHZiiDYp9mE2LnZhNin2YLY<br /> p9iqINin2YTYudin2YXYqQkyNSAtIDIJNSDYo9mK2YDZgNin2YUJ2KfYs9i32YbYqNmA2YDZiNmE<br /> CTEzMDAKMjAJ2KrYtdmF2YrZhSDZiNi12YrYp9mG2Kkg2YXYrdi32KfYqiDYp9mE2LbYriDZiNiu<br /> 2LfZiNi3INin2YTZhtmC2YQg2YjYp9mE2LXZhdin2YXYp9iqINmI2KfZhNmF2LnYr9in2Kog2KfZ<br /> hNmF2YrZg9in2YbZitmD2YrYqQkyNSAtIDIJMTAg2KPZitmA2YDYp9mFCdin2LPYt9mG2KjZgNmA<br /> 2YjZhAkzMDAwCgoK2YTZhNit2LXZiNmEINi52YTZiSDZg9in2YHYqSDYp9mE2KrZgdin2LXZitmE<br /> INmI2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyDYp9mE2LHYrNin2KEg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2LnZhNmKINin<br /> 2YTYqNmK2KfZhtin2Kog2KfZhNiq2KfZhNmK2YDZgNipIDoKCgrZhdmI2KjYp9mK2YQgLyAwMDIw<br /> MTAwNzU3MDA0MQrYqtmK2YTZgdmI2YYg2KPYsdi22YDZiiAvIDAwMjAyMzU4Nzg5NDMK2YHYp9mD<br /> 2LMgLyAwMDIwMjM3Nzk1NjIwCtin2YTYqNix2YrYryDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZiiAvIHJh<br /> ZGFtQGdmZnZ0LmNvbQoK  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links